Finisaż wystawy „Jestem rodzicem” z pokazem filmu „Więzi odNowa”

finisaz 03

10.01.2020 na godz. 17:00 zapraszamy do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Matejki 32/38, III p. na FINISAŻ wystawy pt. „Jestem rodzicem”. Będzie pokazywany film dokumentalny pt. Więzi odNowa.

Wystawa jest podsumowaniem projektu Więzi odNowa – Powrót, realizowanego przez Fundację Zielone Wzgórze w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Współorganizatorem wystawy jest Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.

Na wystawie znalazły się wybrane zdjęcia z fotograficznych sesji portretowych i fragmenty wywiadów narracyjnych przeprowadzonych z uczestnikami Projektu.

Na finisażu zostanie zaprezentowany film dokumentalny pt. „Więzi odNowa”. Film jest opowieścią o losach trzech matek, których dzieci w pewnym momencie znalazły się poza rodziną.
To wielowymiarowa historia zmagań tych kobiet z systemem i stereotypami a przede wszystkim z samymi sobą w celu odzyskania swych dzieci i uratowania z nimi więzi.
Bohaterki pokazane są na różnych etapach drogi ku temu celowi.

Link do trailera filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=MJrTjRZocNs

Film i wystawa podważa funkcjonujące społecznie, krzywdzące stereotypy odnoszące się do rodzicielstwa.

Na wystawie dostępne są bezpłatne katalogi z reprodukcjami fotogramów oraz inne materiały edukacyjne i informacyjne.

Koncepcja i scenariusz wystawy – Matylda Borczyńska, Ewa Chalczyńska
Wywiady narracyjne – Matylda Borczyńska, Ewa Chalczyńska
Fotografie – Matylda Borczyńska
Projekt graficzny katalogu – Barbara Olejarczyk
Organizacja wystawy – Dorota Rałowiec-Woźniak
Scenariusz i reżyseria filmu – Piotr Ryczko
Kierownictwo projektu Więzi odNowa-Powrót – Anna Guzek

Kontakt:
projekt.zielonewzgorze@gmail.com
605 356 761
515 270 502

Czytaj dalej →

Pomóż!

 

KRS: 0000 332 814
(organizator akcji: Centrum Rozwoju Lokalnego)
Koniecznie wpisz cel szczegółowy:
ZIELONE WZGÓRZE
Dzięki pieniądzom z 1% pomagamy zagrożonym rodzinom. Prowadzimy szkolenia dla rodziców, warsztaty dla rodzin, zajęcia dla dzieci.

Przekaż 1% podatku –  na pomoc dzieciom z rozbitych i zagrożonych rodzin.

KRS: 0000 332 814 (organizator akcji: Centrum Rozwoju Lokalnego)

Koniecznie wpisz cel szczegółowy: ZIELONE WZGÓRZE.

Dzięki pieniądzom z 1% pomagamy w odbudowie więzi zdezintegrowanym i zagrożonym rozbiciem rodzinom.
Organizujemy:

  • spotkania dla rodziców i dzieci, które przebywają na co dzień w pieczy zastępczej,
  • arteterapię i dogoterapię dla rodzin,
  • szkolenia kompetencyjne dla rodziców i opiekunów,
  • szkolenia i warsztaty rozwojowe dla specjalistów i wolontariuszy z obszaru pomocy społecznej i pieczy zastępczej,
  • treningi komunikacji,
  • warsztaty terapeutyczne,
  • grupy wsparcia  dla rodziców i opiekunów oraz dla młodzieży  kryzysie.

    Do tej pory spośród uczestników naszych działań 30 dzieci wróciło do domów biologicznych.

81891344_2865371970160907_8696306268903571456_o
Czytaj dalej →

Więzi odNowa – Zielone Wzgórze w Żaku

logo-radio-zak-2017

20 grudnia gościło nas Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Opowiadaliśmy o głównym programie  Fundacji: Więzi odNowa. Mówiliśmy o obecnie realizowanym przez nas projekcie Więzi odNowa – Powrót, który ma m.in. na celu podważenie  społecznych stereotypów dotyczących trudnego rodzicielstwa, dezintegracji rodziny, pieczy zastępczej.  Zapraszaliśmy na podsumowującą projekt wystawę Jestem rodzicem w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Rozmowa dotyczyła działań Fundacji, metod pracy ukierunkowanych na pomoc rodzinom przeżywającym trudności w obszarze więzi. 

Redaktorka pytała o arteterapię jako podejście szczególnie chętnie stosowane w Zielonym Wzgórzu oraz w ogóle o stosowanie sztuki i szeroko pojętej twórczości w terapeutycznej i psychoedukacyjnej pracy z rodzinami w kryzysie.

Mówiliśmy o współpracy Fundacji z Uniwersytetem Łódzkim, który jest partnerem obecnego projektu. Szereg działań projektowych odbyło się na terenie uczelni.
W Centrum Innowacji Społecznych, które współpracuje z nami z ramienia Uniwersytetu odbywał się wiosną trening doskonalenia umiejętności wychowawczych dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną.
Tam też – w pięknej scenerii dawnego pałacu Biedermanna  zorganizowaliśmy spotkanie edukacyjne pt. Zrozumieć więzi adresowane do osób zawodowo związanych z pieczą zastępczej i pomocą społeczną.
Inne otwarte spotkanie edukacyjne, dedykowane osobom zainteresowanym problematyką więzi, pracownikom, wolontariuszom, rodzicom zastępczym i adopcyjnym przeprowadziliśmy na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Nosiło tytuł Jak budować więź z dzieckiem po trudnych doświadczeniach

Anna Guzek mówiła o książce Więzi odNowa. Rozmowy z uczestnikami projektu, wydanej przez Fundację w 2017 r. oraz o zrealizowanym w bieżącym projekcie filmie dokumentalnym Więzi odNowa, pokazującym problematykę dezintegracji rodziny z perspektywy matek, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej.

Książka jest do kupienia w Fundacji, można też zamówić jej wysyłkę.
Film, który po raz pierwszy  zaprezentowany został na wernisażu będzie można zobaczyć na finisażu 10 stycznia 2020.

Projekty Więzi odNowa  (2016-2017) oraz Więzi odNowa – Powrót (2018 – 2019) zostały dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem drugiego projektu jest Uniwersytet Łódzki

 

 

 

Czytaj dalej →

Fotorelacja z uroczystego wernisażu wystawy pt. „Jestem rodzicem”

Wystawa to podsumowanie projektu Więzi odNowa – Powrót, realizowanego przez Fundację Zielone Wzgórze w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, dofinansowanego ze środków Programu FIO. Współorganizatorem wystawy jest Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. Na wystawie znalazły się wybrane zdjęcia z fotograficznych sesji portretowych i fragmenty wywiadów narracyjnych z uczestnikami Projektu.
Na wernisażu pokazaliśmy po raz pierwszy film dokumentalny pt. Więzi odNowa.

Koncepcja i scenariusz wystawy – Matylda Borczyńska, Ewa Chalczyńska
Wywiady narracyjne – Matylda Borczyńska, Ewa Chalczyńska
Fotografie – Matylda Borczyńska
Projekt graficzny katalogu – Barbara Olejarczyk
Organizacja wystawy – Dorota Rałowiec-Woźniak
Scenariusz i reżyseria filmu – Piotr Ryczko
Kierownictwo projektu Więzi odNowa-Powrót – Anna Guzek

Czytaj dalej →

Wystawa „Jestem rodzicem”

zdj w tle wystawa-03

Fundacja Zielone Wzgórze od 06.12.2019 do 10.01.2020 zaprasza do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego na wystawę pt.”Jestem rodzicem”. Zaprezentujemy zdjęcia z sesji zdjęciowych i fragmenty wywiadów z uczestnikami projektu Więzi odNowa – POWRÓT, dotyczącego przerwanych więzi rodzinnych. Za pośrednictwem obrazu i słowa poddajemy pod dyskusję krzywdzące stereotypy odnoszące się do rodzicielstwa.

Wystawa jest zwieńczeniem i podsumowaniem rocznego projektu dotyczącego zerwanych/zagrożonych więzi. Jest on adresowany do rodzin przeżywających trudności oraz do szerszych kręgów społecznych. Celami projektu są poprawa więzi w zagrożonych rodzinach, trwała reintegracja rodzin, przełamanie niekorzystnych stereotypów na temat rodzicielstwa.

Miejsce:
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32/38  I p.

Wystawę będzie można obejrzeć od 06.12.2019 do 10.01.2020. w godzinach otwarcia biblioteki, od pon. do sob.: 8.00-20.00 i większość niedziel: 9.00-14.00. Dostępne będą bezpłatne katalogi z reprodukcjami fotogramów oraz inne materiały edukacyjne i informacyjne.

Na wystawie znalazły się wybrane zdjęcia z fotograficznych sesji portretowych i fragmenty wywiadów narracyjnych przeprowadzonych z uczestnikami Projektu.

Zapraszamy do wewnętrznego świata:

  • Wioli, której udało się, po ponad dwóch latach niezwykle trudnej walki, odzyskać syna. Oboje rozwijają teraz wzajemne relacje oparte na uważnym słuchaniu i zrozumieniu drugiej strony;
  • Kasi, która bardzo chciała dzielić ze swymi dziećmi każdą chwilę codzienności.
    Nareszcie jest to możliwe – dzieci po ponad trzech latach wróciły do domu, do kochającej mamy;
  • Joli, dla której każda chwila spędzona z dziećmi jest cenna. Kocha je bardzo i nieprzerwanie utrzymuje z nimi regularny kontakt.
  • Iwony, będącej od dwóch lat szczęśliwą mamą – dzięki swojej determinacji i osiągnięciom nowoczesnej medycyny;
  • Magdy, która odzyskała córkę po jedenastu latach rozłąki. Walczyła o nią nieustępliwie z ogromną miłością.

Koncepcja i scenariusz wystawy – Matylda Borczyńska, Ewa Chalczyńska
Wywiady narracyjne – Matylda Borczyńska, Ewa Chalczyńska
Fotografie – Matylda Borczyńska
Scenariusz i reżyseria filmu dokumentalnego pt. Więzi odNowa – Piotr Ryczko
Opracowanie graficzne katalogu – Barbara Olejarczyk
Organizacja wystawy – Dorota Rałowiec-Woźniak
Kierownictwo projektu Więzi odNowa-Powrót – Anna Guzek

Kontakt:
projekt.zielonewzgorze@gmail.com
t. 605 356 761

Projekt Więzi odNowa – POWRÓT realizowany jest przez Fundację Zielone Wzgórze w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim i dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Współorganizatorem wystawy jest Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.

 Fotorelacja z uroczystego wernisażu wystawy, który odbył się 5 grudnia o godz. 17.00

Czytaj dalej →

Zielone Wzgórze na organizowanym przez CEIN UŁ spotkaniu warsztatowym pt. KOBIETY i BEZDOMNOŚĆ

Zielone Wzgórze zostało zaproszone jako gość i wzięło udział w trzydniowym międzynarodowym spotkaniu roboczym w ramach projektu Erasmus + Women and Homelessness Project, (KOBIETY I BEZDOMNOŚĆ), którego partnerem jest Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem projektu jest m.in. wypracowanie takich narzędzi by działania instytucji pomagających były bardziej skuteczne a same kobiety w kryzysie bezdomności – bardziej świadome swych potrzeb i praw.

W projekcie biorą udział organizacje z Węgier, Finlandii, Danii, Czech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowenii oraz Polski.

W ramach spotkania odbyły się prelekcje i warsztaty, przygotowane przez poszczególne organizacje, m.in. z Budapesztu, Londynu, Lublany.

Odwiedziliśmy Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Franciszkańskiej oraz Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A.

Więcej o projekcie: https://www.bmszki.hu/en/erasmus2/about-project

Czytaj dalej →

Spotkanie edukacyjne na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ – relacja

DSC_8261

Czwarte i ostatnie już spotkanie edukacyjne w projekcie Więzi odNowa-POWRÓT zorganizowaliśmy na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.  Problematyka dotyczyła więzi w kontekście trudnych doświadczeń dziecięcych i wczesnej traumy.

Na temat budowania więzi z dzieckiem po trudnych doświadczeniach rozmawiały z Anną Guzek, prezeską Zielonego Wzgórza: Jolanta Kałużna, psycholog, trenerka i terapeutka zajmująca się dziećmi po traumie i rodzinami borykającymi się z problemami więzi oraz
Magdalena Lesiak, psycholog, trenerka rodzin adopcyjnych i zastępczych, dyrektorka Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi.

Oto kilka zagadnień, o których mówiły zaproszone specjalistki:

  • Jakich trudności należy się spodziewać, chcąc nawiązać trwałą relację z dzieckiem po zerwanych więziach?
  • W jaki sposób ma sobie radzić opiekun dziecka po trudnych doświadczeniach z własnymi bolesnymi emocjami?
  • W jakiej powinni być kondycji przyszli rodzice adopcyjni i opiekunowie zastępczy, jakie powinni mieć zasoby?
  • Co konkretnie mogą robić osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych zawodowych by chronić więź u dzieci znajdujących się tymczasowo pod ich opieką?
  • Gdy matka biologiczna po narodzinach swego dziecka deklaruje zamiar zrzeczenia się praw rodzicielskich czy specjaliści powinni wpierać kontakt między nią a dzieckiem czy raczej utrudniać?
  • Jak,  z punktu widzenia chronienia więzi, powinny wyglądać kontakty dzieci przebywających już w rodzinie zastępczej ze swymi bliskimi biologicznymi?
  •  Czy zawsze lepsza jest piecza zastępcza rodzinna niż instytucjonalna?
  • Czy żeby dziecko mogło się zaadaptować w rodzinie adopcyjnej powinno się zrywać dotychczasowe kontakty z rodziną zastępczą, w której  dotychczas przebywało?
  • Jak powinno przebiegać budowanie więzi w rodzinach zastępczych, w której są własne dzieci?

W drugiej części, po przerwie, uczestnicy zadawali pytania.

Słuchaczom odpowiadała żywa forma spotkania, wzajemne uzupełnianie się prelegentek, ich szeroka wiedza i doświadczenie zawodowe, podawanie przykładów z praktyki, interakcja z uczestnikami.
 

Projekt realizowany jest przez Fundację Zielone Wzgórze w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim i współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za aktywny udział w spotkaniu:)

Czytaj dalej →

„Więź jako czynnik chroniący rozwój” szkolenie dla Zielonego Wzgórza

7

26 -27.10.2019 w siedzibie Fundacji odbyła się pierwsza część szkolenia bazowego
z przywiązania przeznaczonego dla osób, które chcą uczyć się pomocy psychologicznej w sytuacjach związanych z zaburzeniami więzi.

Szkolenie prowadziła Teresa Jadczak-Szumiło dr n. społecznych, psycholog, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia, certyfikowana specjalistka ds. przemocy. 
Szumiło specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą, po zerwanych więziach, z problemami w obszarze przywiązania. Pracuje z  rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi. 
Wraz z mężem od 1994 r. prowadzą prywatny ośrodek psychologiczny Item – Centrum Psychologiczne  z poradnią Diagnozy i Terapii Neurorozwoju, poradnią Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży i Dorosłych, a od 2017 Fundację Rodzina od A do Z. 
Teresa Jadczak-Szumiło jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001.
Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR.  Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci – opracowała w tym obszarze kwestionariusz do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS – skala do oceny noworodków T. Brazeltona oraz wykłada na kierunku: Diagnoza i terapia neuropsychologiczna UMCS w Lublinie.

Teresa Szumiło pracuje  w oparciu o paradygmat przywiązania Johna Bolwby’ego i najnowsze badania prowadzone w tym obszarze, integrujące wiedzę z psychologii i neuropsychologii.  

Na szkoleniu w Fundacji rozważaliśmy jakie znaczenie dla rozwoju dziecka, zwłaszcza w jego pierwszych trzech latach życia, mają jakość wczesnej opieki, responsywność opiekuna, opuszczenie we wczesnym dzieciństwie, wrażliwość macierzyńska.
Uświadamialiśmy sobie jakimi umiejętnościami dysponują małe dzieci, aby zdobyć serce opiekuna i móc budować więź z konkretną osobą. Taka więź to wypadkowa zachowań dziecka i odpowiedzi matki (lub osoby ją zastępującej).
Poznaliśmy wzorce przywiązania wg historycznej już klasyfikacji M. Ainsworth, która rozwinęła wnioski Bowlby’ego i przede wszystkim najnowszą wiedzę nt. wzorców przywiązania,  opartą na badaniach Bartholomew i Horowitz  z 1991 r.  Za wskaźniki obrali  oni wewnętrzną reprezentację self oraz  innych osób/świata i opierając się na nich opisali nie trzy – jak Ainsworth – lecz cztery wzorce przywiązania a więc cztery sposoby regulacji emocji i cztery strategie zachowań dzieci o poszczególnych stylach. 

Dziękujemy dr Teresie Jadczak-Szumiło za podzielenie się swymi niezwykle cennymi doświadczeniami 🙂

Czytaj dalej →

„Jak budować więź z dzieckiem po trudnych doświadczeniach” – IV spotkanie edukacyjne – zaproszenie

4

W środę 30 października w  godz.16.30 – 19.30
zapraszamy na bezpłatne spotkanie edukacyjne na temat więzi w kontekście trudnych doświadczeń dziecięcych i wczesnej traumy.  Odbędzie się ono w auli Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 46/48, Łódź 

Pierwsza część spotkania to rozmowa specjalistek, które w oparciu o swe doświadczenie zawodowe będą mówić jak budować więź z dzieckiem z trudnościami w obszarze więzi i jak pomagać rodzinie, która boryka się z zaburzeniami przywiązania.
W drugiej części spotkania będzie możliwe zadawanie pytań. Przewidziana jest dyskusja.

Rozmawiać będą:

Anna Guzek: prezeska i założycielka Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”, arteterapeutka i trenerka komunikacji, mama adopcyjna dwojga dorosłych dzieci.
Jolanta Kałużna: psycholog, trenerka umiejętności psychospołecznych, terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutka integracji sensorycznej, trenerka Biofeedback EEG, trenerka rodzin adopcyjnych oraz zastępczych PRIDE, terapeutka traumy metodą przedłużonej ekspozycji, terapeutka EMDR. Zajmuje się badaniem neurorozwoju dzieci, badaniem noworodków skalą NBAS Brazeltona, badaniem i terapią dzieci ze spektrum FASD oraz z zaburzeniami przywiązania.
Magdalena Lesiak: psycholog, trenerka programów przygotowujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i adopcyjnej (Rodzina, PRIDE), współautorka, trenerka i koordynatorka programu dla kandydatów: „Adopcja. Czas serca.” Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy z rodziną, poradnictwa
i terapii osób po doświadczeniach przemocy, zaniedbań, strat prokreacyjnych i traumy (m.in. NEST
i EMDR). Od 5 lat jest dyrektorką Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi, obecnie jest również superwizorką placówki opiekuńczo – wychowawczej. Prowadzi Adopcyjny Telefon Zaufania.

Na spotkaniu dostępne będą bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne.
Będzie można również zapoznać się z książką Więzi odNowa, zawierającą autentyczne historie osób, które doświadczyły zerwanych więzi oraz relacje osób wychowujących dzieci po takich doświadczeniach.

Zapisy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPo4LqI2h7yWE2O7_tVh0FgskTcWQu6uLLH12fuX4dURKQLQ/viewform?usp=sf_link

Kontakt:

projekt.zielonewzgorze@gmail.com
t. 605356761

Spotkanie jest częścią projektu Więzi odNowa – POWRÓT, realizowanego przez Fundację Zielone Wzgórze w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, dofinansowanego ze środków Programu FIO.
Podmiotem goszczącym jest Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Czytaj dalej →

Wzięliśmy udział w szkoleniu dla specjalistów: SWR czyli System Wewnętrznej Rodziny

Fundacja-4-Kroki-logo-2
Łódzka fundacja 4 KROKI zorganizowała dwudniowe warsztaty „System Wewnętrznej Rodziny” dla osób pracujących w zawodach terapeutycznych, w trakcie kształcenia systemowego, zainteresowanych głębokim rozwojem osobistym. Cztery osoby z naszego zespołu wzięły udział w szkoleniu. Prowadzenie – Agnieszka Pietlicka Czytaj dalej Wzięliśmy udział w szkoleniu dla specjalistów: SWR czyli System Wewnętrznej Rodziny

Czytaj dalej →