Książka „Więzi odNowa”

DSC_1242

W ramach projektu Więzi odNowa została wydana książka pod tym samym tytułem.

Publikacja jest rezultatem wspólnej pracy uczestników i trenerów projektu. To zbiór rozmów z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.

Książka jest do kupienia:
w siedzibie Fundacji (gotówka);
w trakcie
naszej wystawy oraz pokazu filmu dokumentalnego Więzi odNowa (gotówka)
można też zamówić wysyłkę:
fundacjazielonewzgorze@gmail.com
koszt:  35 zł + koszty przesyłki
wpłata na konto Fundacji:
55203000451110000002408110
BNP Paribas
Tytuł przelewu: opłata za książkę.

 

Oprócz relacji słownych na książkę składają się relacje wizualne.Są to fotografie autorstwa uczestników cykli twórczo-terapeutycznych naszego Projektu. Jest to zapis ich pracy warsztatowej, trwały ślad ich aktywności, wyraz przeżyć i przekaz osobistych refleksji.

Ze wstępu:

Więź – relacja przywiązania…

Relację tę nawiązujemy już na samym początku naszego życia. To ona nadaje mu sens i barwy.

Więzi bywają niekiedy skomplikowane, czasem ulegają przerwaniu w dramatycznych okolicznościach, a doświadczenia z tego obszaru mogą być bardzo trudne, choć często też piękne.

Wśród naszych rozmówców są rodzice, którzy doświadczyli przerwania lub nadwerężenia więzi z dziećmi. Dzieci te znalazły się w domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub w adopcji.

Wywiadów udzielili nam też dorośli wychowywani przez inne osoby niż rodzice biologiczni, czyli osoby adoptowane i te, które jakąś część swego życia spędziły w rodzinach zastępczych lub w placówkach.

Rozmawialiśmy także z osobami wychowującymi dzieci z problemami więzi – z pracownikami placówek, rodzicami zastępczymi, rodzicami adopcyjnymi oraz ze specjalistami pracującymi z dzieckiem i z rodziną.

Materiał zgromadzony w tej publikacji ujawnia wielką różnorodność. Niejednakowe postrzeganie i odmienne przekonania naszych rozmówców zostały ukształtowane przez różne doświadczenia.