2019 Więzi odNowa-POWRÓT

 

ZWIASTUN filmu dokumentalnego pt. Więzi odNowa, który będzie pokazywany na finisażu wystawy „Jestem rodzicem”

 

Więzi odNowa – POWRÓT to program dotyczący przerwanych/zagrożonych więzi rodzinnych. Jest dalszym ciągiem projektu Więzi odNowa z lat 2016 – 17, dofinansowanego z programu FIO. W ramach pierwszej edycji wydaliśmy KSIĄŻKĘ >>>>

 

Partnerem Projektu jest Uniwersytet Łódzki.
Projekt jest dofinansowany ze środków programu FIO

 

 

W Projekcie:

  • SESJE FOTOGRAFICZNE
  • WYWIADY NARRACYJNE
  • RĘKODZIEŁO
  • DOGOTERAPIA
  • ARTETERAPIA
  • FILM DOKUMENTALNY

Cele projektu Więzi odNowa – POWRÓT:
1. Pokazanie szerszym kręgom społecznym problematyki dezintegracji rodziny
2. Poprawa więzi w zagrożonych rodzinach
3. Trwała reintegracja rodzin

Adresaci
RODZICE doświadczający trudności i wyzwań wychowawczych
RODZINY z trudnościami więzi
(m.in tymczasowo rozdzielone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej)
PRACOWNICY i WOLONTARIUSZE  z obszaru pomocy dziecku i rodzinie (np. opiekunowie, wychowawcy, asystenci, koordynatorzy, zawodowi rodzice zastępczy)

W ramach Projektu: 

dla rodzin biologicznych:
– GRUPA WSPARCIA dla rodziców,
– TRENING KOMUNIKACJI dla rodziców,
– SPOTKANIA dla rodziny biologicznej (rodziców i ich dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej),
– cykle ZAJĘĆ dla rodzin,
– KONSULTACJE terapeutyczne, psychologiczne i pedagogiczne,
– Krótkoterminowa PSYCHOTERAPIA indywidualna (dla dorosłych, młodzieży, dzieci).

dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną (specjalistów i wolontariuszy):
– TRENING doskonalenia UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH,
– WARSZTATY z ARTETERAPIĄ.

w przestrzeni   publicznej:
– SPOTKANIA EDUKACYJNE  (z prezentacjami, prelekcjami, mini-wykładami oraz mini-warsztatami twórczo-edukacyjnymi),
– WYSTAWA FOTOGRAFICZNA (z wernisażem i prezentacją  FILMU DOKUMENTALNEGO).