Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”

Misją Fundacji jest:

 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • promocja zdrowia i wewnętrznej harmonii poprzez kontakt z przyrodą i sztuką, twórczość i terapię oraz równowagę między sferą fizyczną i psychiczną,
 • propagowanie wiedzy i najnowszych standardów w dziedzinie macierzyństwa, rodzicielstwa, wychowania, adopcji oraz pieczy zastępczej.

  Fundacja Zielone Wzgórze w obiektywie P. Ryczko:

Data utworzenia Fundacji:

27 czerwca 2012 r.

Adres siedziby:
ul. Okólna 75
91-526 Łódź

Zarząd Fundacji:
Prezeska: Anna Guzek
Wiceprezes: Maciej Guzek

STATUT Fundacji Zielone Wzgórze

Terapię i wsparcie psychologiczne adresujemy m.in. do:

 • rodzin –  które chcą się rozwijać i pogłębiać więzi, a także tych które przeżywają aktualnie kryzys,
 • rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej,
 • rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych,
 • dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną,
 • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych oraz ich opiekunów i ich rodzin biologicznych,
 • rodzin tzw. patchworkowych i rodziców wychowujących dzieci samodzielnie (w pojedynkę),
 • matek rozważających zrzeczenie się władzy rodzicielskich.

Zajmujemy się pomocą psychologiczną m.in. w następujących obszarach:
zerwane więzi, adopcja, piecza zastępcza, zaburzenia przywiązania, strata, żałoba, rozwód.

Prowadzimy arteterapię, warsztaty twórczo-rozwojowe, grupy wsparcia, treningi komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, szkolenia dla rodziców i wychowawców,  konsultacje specjalistyczne (terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne).
Organizujemy spotkania dla pojedynczych zdezintegrowanych rodzin (np. dla rodziców i ich dzieci przebywających na co dzień w pieczy zastępczej).
KRS:
0000425537                                REGON: 101435961                                    NIP: 726 26 50 056

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie za rok 2023
Sprawozdanie za rok 2022
Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie za rok 2020
Sprawozdanie za rok 2019
Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie za rok 2017
Sprawozdanie za rok 2016
Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie za rok 2014
Sprawozdanie za rok 2013
Sprawozdanie za rok 2012

Przekaż 1,5 % dla Zielonego Wzgórza

Wpisz KRS: 0000 332 814 (organizator akcji CRL)
wskaż cel szczegółowy: ZIELONE WZGÓRZE

Wspieramy rodziny w kryzysie i chronimy więzi.
Do rodzin biologicznych powróciło już ponad 30 dzieci uczestników naszych działań.
Z pieniędzy z 1,5% pokryjemy koszty
pomocy specjalistycznej dla rodzin.