Zapraszamy:

1.  na TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH 
i WYCHOWAWCZYCH

Koszt 250 zł za cały cykl. Możliwość płatności w dwóch ratach.
Zniżka dla par rodzicielskich.
Cykle ośmiu 2,5-godzinnych spotkań warsztatowych
w siedzibie Fundacji
(od 4 listopada, środy,  godz. 17:00 -19:30.)
2.  na GRUPĘ  WSPARCIA dla RODZICÓW ADOPCYJNYCH:
(Spotkania 2,5-godzinne w piątki, 1 x w miesiącu,
w godz. 17.15 – 19.45, w Zielonym Wzgórzu)

3.  Pojedyncze spotkania warsztatowe tematyczne.
Do tej pory odbyły się:
– KOMUNIKACJA z dzieckiem 

– Jak sobie radzić ze ZŁOŚCIĄ?
Uczucie ZŁOŚCI w KOMUNIKACJI z DZIECKIEM.

Zapisy i szczegółowe informacje:
tel:  515 270 502
mail: fundacjazielonewzgorze@gmail.com
Zapraszamy na nasz BLOG i  FB

Misją Fundacji jest:

  • wzmacnianie więzi rodzinnych,
  • promocja zdrowia psychicznego poprzez kontakt z przyrodą i sztuką, poprzez twórczość i terapię,
  • propagowanie wiedzy i najnowszych standardów w dziedzinie wychowania i rodzicielstwa, adopcji i pieczy zastępczej.
18195829_1882134308726937_1928923674_o_

Numer konta:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas

KRS: 0000425537
REGON: 101435961
NIP: 726 26 50 056

Zarząd Fundacji
Prezes: Anna Guzek
Wiceprezes: Maciej Guzek

Adres siedziby
ul. Okólna 75
91-526 Łódź

Kontakt
fundacjazielonewzgorze@gmail.com
515 270 502

STATUT Fundacji Zielone Wzgórze

Terapię i wsparcie psychologiczne adresujemy m.in. do:

  • rodzin –  które chcą się rozwijać i pogłębiać więzi, a także tych które przeżywają aktualnie kryzys,
  • rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej,
  • rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych,
  • dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną,
  • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich opiekunów i ich rodzin biologicznych,
  • rodzin tzw. patchworkowych i rodziców wychowujących dzieci samodzielnie (w pojedynkę),
  • matek rozważających zrzeczenie się władzy rodzicielskich.

Zajmujemy się pomocą psychologiczną m.in. w następujących obszarach:
zerwane więzi, adopcja, piecza zastępcza, zaburzenia przywiązania, strata, żałoba, rozwód.

Prowadzimy arteterapię, warsztaty twórczo-rozwojowe, grupy wsparcia, treningi komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, szkolenia dla rodziców i wychowawców,  konsultacje specjalistyczne (terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne).
Organizujemy spotkania dla pojedynczych zdezintegrowanych rodzin (rodzice  z dziećmi przebywającymi na co dzień w pieczy zastępczej).

Fundacja została założona w 2012 roku.