Zespół


Anna Guzek

Anna Guzek
Jestem arteterapeutką (podyplomowy Kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi), trenerką komunikacji (Kurs Train the Trainer (TTT) Porozumienie bez Przemocy: Agnieszka Pietlicka i Magdalena Wegner oraz Intensywny Trening Porozumienia bez Przemocy: Szkoła Empatii w Warszawie: Zofia Schacht Petersen i Karsten Schacht Petersen). Tytuł magistra sztuki uzyskałam w łódzkiej ASP. W 2012 roku wraz z mężem założyliśmy Fundację Zielone Wzgórze, której jestem prezeską.

Od ponad 20 lat jesteśmy rodziną adopcyjną. Mamy dwoje dorosłych dzieci – rodzeństwo, które adoptowaliśmy,  gdy mieli 6 i 4 lata.
W Fundacji zajmuję się poradnictwem rodzinnym, wsparciem osób i rodzin przeżywających trudności. Prowadzę warsztaty umiejętności rodzicielskich i treningi komunikacji oraz arteterapię dla dorosłych, młodzieży i dzieci a także dla rodzin.

tel.: 515 270 502 
e-mail:
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

Maria Spychalska - Fot_cr

Maria Spychalska
Jestem psychologiem, terapeutką rodzin, realizatorką programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (Certyfikat Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie). 
Od wielu lat prowadzę warsztatowe kursy dla rodziców i opiekunów, mające na celu poprawę ich umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami, lepszą komunikację w rodzinie. Prowadzę też cykle szkoleniowo-warsztatowe dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną.

W programie moich szkoleń jest nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć, docierania do potrzeb własnych i dziecka, trening sposobów rozwiązywania konfliktów, wytyczania i rozpoznawania granic, budowania kontaktów opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Rodzice uczą się jak skutecznie zachęcać dziecko do współpracy, jak wzmacniać jego poczucie własnej wartości,  jak skutecznie chwalić oraz… czy karać – a jeśli nie, to co zamiast kar…

 

 

 Matylda Borczyńska
Jestem antropologiem kultury (U.Ł. – magisterium n.t. Zespołu Downa w kontekście funkcjonowania rodziny) oraz arteterapeutką (podyplomowy Kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi).
Ukończyłam Państwowe Liceum Plastyczne i Pomaturalną Szkołę Fotograficzną „Profesja” oraz Studium Malarstwa i Rysunku.

Pracuję jako arteterapeutka z osobami z problemami psychicznymi, mam tez doświadczenie pracy jako terapeutka z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (Warsztaty Terapii Zajęciowej).
Od 2014 r. jestem związana z Fundacją „Zielone Wzgórze”. Przeprowadzałam wywiady narracyjne z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych. Współtworzyłam książkę Więzi odNowa, wydaną przez Fundację w 2017 r. Zajmowałam się dokumentacją fotograficzną działań Fundacji oraz promocją Fundacji w Internecie. W projektach Fundacji współprowadziłam warsztaty fotograficzne oraz z wykorzystaniem rękodzieła – dla dorosłych i dla rodzin, a także zajęcia arteterapeutyczne dla rodzin.
Pasjonuję się pracą z ludźmi oraz sztuką.
Mój blog:  https://mojerzeczy.wordpress.com/category/ceramika/

Ewa Chalczyńska - fot_cr

Ewa Chalczyńska
Ukończyłam etnologię ze specjalizacją antropologia kultury (UŁ).
W Fundacji „Zielone Wzgórze” przeprowadzam wywiady z osobami związanymi z tematem adopcji, pieczy zastępczej i zerwanych więzi (współtworzyłam książkę Więzi odNowa, zawierającą relacje osób z obszaru tej problematyki).
Prowadzę warsztaty rozwojowe i terapeutyczne.  W projektach zajmuje się organizacją, koordynacją  a także rekrutacją uczestników.

Jestem także doradczynią rozwoju osobowości oraz konsultantką terapii zespołowej i indywidualnej. Szkoliłam się w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie metodami mediacji i negocjacji. Pracowałam z rodzinami osób uzależnionych  w łódzkim oddziale Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozwoju  zawodowym i osobistym moją szczególną uwagę przykuwa  rola jednostki jako składowej systemu rodzinnego, społecznego, kulturowego. Byłam członkinią zespołu tworzącego „Cukinię” – Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i jego Rodzinie Fundacji Gajusz. Obecnie pracuję w Domu Samotnej Matki przy Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

Małgosia Krzemińska - fot_cr

Małgorzata Krzemińska

Jestem pedagogiem (specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), logopedką oraz dogoterapeutką.
W swej pracy łączę dwie moje największe pasje:  psychopedagogikę oraz  pracę nad sposobami  wykorzystania  psów w terapii i edukacji.

Dogoterapia daje wielkie możliwości w rehabilitacji dzieci i dorosłych. Przeszkolony pies może odegrać dużą rolę we wspomaganiu edukacji dzieci o specjalnych potrzebach, a także w socjoterapii,  resocjalizacji oraz  psychoterapii (m.in. zaburzenia więzi, trauma). Pies może wydatnie wesprzeć terapię osób chorujących psychicznie (depresja, lęki, nerwice), osób w głębokiej żałobie oraz cierpiących na ciężkie i przewlekłe choroby.
Prowadzę zajęcia terapeutyczne dla rodzin z  dziećmi (problemy więzi) oraz edukacyjne i edukacyjno-sportowe z udziałem psów dla dzieci w przedszkolach i szkołach a także indywidualne zajęcia dogoterapeutyczne  dla dzieci. Współprowadzę także specjalistyczne kursy i szkolenia z dziedziny dogoterapii.
Organizuję  imprezy sportowe z udziałem psów (wyścigi  psich zaprzęgów, biegi  oraz trekking z psem).
http://www.dogoterapiawlodzi.pl

Dorota Rałowiec - fot_cr

Dorota Rałowiec

Jestem pedagogiem (U.Ł. – magisterium – specjalność  edukacja przez sztukę) i arteterapeutką (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi) oraz technikiem ekonomistą (specjalność marketing i aktywizacja sprzedaży).

Prowadzę arteterapię oraz zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuję warsztaty wyjazdowe oraz plenery. Pracowałam z rodzinami zastępczymi, z dziećmi chorymi  w szpitalach oraz z osobami z niepełnosprawnością i chorującymi psychicznie.
W swojej pracy wykorzystuję plastykę, ruch i taniec, dramę, terapię  śmiechem, pedagogikę zabawy,  terapię pedagogiczną i inne nowoczesne metody wspierające rozwój. Interesuje mnie wpływ różnych dziedzin sztuki na człowieka.
Od momentu założenia Fundacji  „Zielone Wzgórze” przez ponad 6 lat byłam członkinią Rady Fundacji.

Małgo Waczyńska

Małgorzata Waczyńska

Jestem  pedagogiem rewalidacyjnym (magisterium) oraz pedagogiem zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (licencjat: pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową), dogoterapeutką. Mam doświadczenie wieloletniej pracy jako nauczycielka w zespole szkół specjalnych, także jako wychowawczyni na oddziale przedszkolnym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Pasjonuję się alternatywnymi metodami komunikacji. Zajmuję się terapią pedagogiczną oraz terapią i edukacją  z udziałem psa (m.in np. wspomaganie nauki czytania).
Jestem treserką psów i zoopsychologiem.

http://www.dogoterapiawlodzi.pl

Magdalena Dobras

Ukończyłam psychologię – jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jestem po szkoleniach dla wolontariuszy w fundacji Gajusz oraz jestem wolontariuszką w fundacji Zielone Wzgórze. Pasjonuję się arteterapią, szczególnie bliska jest mi bajkoterapia.  

Pracuję jako psycholog w Poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci nr 2 w Łodzi. Marzę, by pracować z dziećmi po trudnych doświadczeniach jako arteterapeutka.
Mam spore doświadczenie w pracy w obszarze HR, a także  obsługi kadrowej i prowadzenia dokumentacji.
Jestem w trakcie studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Interesuję się jogą i mindfulness.

sandra-150x176

Sandra Kowalczyk

Ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim etnologię (licencjat) oraz archeologię  (magisterium). Od momentu  powstania Fundacji jestem w niej wolontariuszką.  Zajmuję się  opieką nad dziećmi uczestników warsztatów dla rodziców oraz promocją działań Fundacji w Internecie.
Uczestniczę w organizacji warsztatów i spotkań, przeprowadzam wywiady etnograficzne.

Moją pasją jest fotografia, interesuję się grafiką komputerową i artystyczną, rękodziełem, (m.in. makramą), filmem, e-marketingiem.
Tematem mojej pracy licencjackiej była twórczość i środowisko grupy artystów z niepełnosprawnością intelektualną zrzeszonych w „Domu na Osiedlu” w Łodzi.
Jako wolontariuszka Fundacji Zielone Wzgórze przeprowadzałam wywiady etnograficzne z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.

Julia Wrześniewska

Skończyłam Politechnikę Łódzką – jestem inżynierem biotechnologii. Obecnie studiuję psychologię na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Zajmuję się zawodowo tworzeniem marki osobistej, zarządzaniem Social Mediami, opieką nad kontem na Facebooku / Instagramie, projektowaniem grafik, logotypów, tworzeniem prezentacji multimedialnych.

Od pewnego czasu zgłębiam temat komunikacji. Na moje życie ogromnie wpłynęła książka Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga.
Miałam przyjemność brać udział w kilku wydarzeniach z obszaru NVC (Fundacja 4 KROKI) i za każdym razem zakochuję się w tym temacie na nowo.
W 2022 r rozpoczęłam współpracę z Zielonym Wzgórzem.
Interesuję się fotografią, literaturą, jogą, tańcem, sztuką, modą i branżą beauty.