2018

Warsztaty dla Rodziców

logo_promuje_lodzkie_rcps_mono-01

Zadanie współfinansowane ze środków WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Adresatami były osoby doświadczające trudności wychowawczych
m.in. rodzice dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Program:
– radzenie sobie z trudnymi uczuciami,

– potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
– respektowanie i chronienie granic,
– budowanie zaufania,
– czy karać; jak chwalić, jak motywować,
– sposoby rozwiązywania konfliktów,
budowanie samokontroli i samodzielności,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,

– podstawy porozumienia bez przemocy.


TRENING umiejętności rodzicielskich
cykl 12 zajęć po 3 godz. co tydzień

GRUPA WSPARCIA dla rodziców
10 spotkań po 2,5 godz.

SPOTKANIA RODZICÓW biologicznych z DZIEĆMI przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej

Prowadzenie
mgr Anna Guzek, arteterapeutka, trenerka komunikacji bez przemocy (NVC)