2013

Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich

Projekt współfinansowany przez Miasto Łódź

logo_kolor

Celem Projektu była poprawa umiejętności radzenia sobie z kryzysami, stresem i  i trudnymi emocjami rodziców/opiekunów przeżywających problemy wychowawcze oraz rodziców, których dzieci znalazły się tymczasowo w pieczy zastępczej.

Projekt trwał od marca do grudnia 2013 i składał się z trzech grupowych cykli warsztatowych:

TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH:
Cykl 10 cotygodniowych trzygodzinnych spotkań psychoedukacyjnych
Prowadzenie mgr Maria Spychalska

ARTETERAPIA DLA RODZICÓW :
Cykl 12 dwugodzinnych terapeutyczno-rozwojowych spotkań warsztatowych
Prowadzenie:  mgr Anna Guzek

WARSZTATY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
Cykl 8 cotygodniowych trzygodzinnych spotkań edukacyjnych z elementami arteterapii.
Prowadzenie:  mgr Anna Guzek

Program zajęć dotyczył:

  • rozpoznawania i nazywania uczuć,
  • radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i dzieci,
  • wzorców budowania relacji,
  • komunikacji interpersonalnej i sposobów rozwiązywania konfliktów,
  • radzenia sobie z rolami społecznymi,
  •  zasobów wewnętrznych,
  • umiejętności w zakresie wytyczania i respektowania granic,
  • przyczyn i skutków stosowania przemocy,
  • skutecznego chwalenia i zachęcania do współpracy,
  • motywacji do pozytywnych zmian.