Projekty

2018/2019
Więzi odNowa – POWRÓT
w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zrealizowane działania:

 • dla rodziców:
  – 30 godz. Grupy wsparcia (1 x w mies. 2,5 godz.)
  – 36 godz. Treningu komunikacji (12 cotygodniowych spotkań 3-godzinnych)
 • dla rodzin:
  – 24 godz. Zajęć dogoterapeutycznych
  – 24 godz. Zajęć twórczo-terapeutycznych
  – 15 godz. Spotkań dla rodzin (rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej)
 •  dla pracowników i wolontariuszy z obszaru pomocy dziecku i rodzinie:
  – 36 godz. Treningu doskonalenia umiejętności  wychowawczych (12 cotygodniowych spotkań 3-godzinnych
  – 24 godz. Warsztatów rozwojowych z arteterapią (8 spotkań 3-godzinnych)
 • dla społeczności lokalnej:
  – 4 trzygodzinne spotkania edukacyjne
  – wystawa pt. Jestem Rodzicem (wernisaż 05 grudnia 2019 r, finisaż 10 stycznie 2020 r)
 • W ramach projektu powstał film dokumentalny pt. Więzi odNowa

2018
Warsztaty dla Rodziców
(współfinansowany przez Województwo Łódzkie)

Zrealizowane działania:
Trening umiejętności rodzicielskich: 36 godz.
– Grupa Wsparcia 25 godz
– Spotkania dla rodzin (z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej)

2016/2017
Więzi odNowa
(współfinansowany z programu FIO Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej)

Zrealizowane działania:
– 177 godz. treningów psychoedukacyjnych dla rodziców, opiekunów i specjalistów
– 477 godz. zajęć terapeutycznych: dla dorosłych, dzieci, młodzieży i rodzin
– 196 godz. konsultacji specjalistycznych
W czasie trwania Projektu lub bezpośrednio po jego zakończeniu piętnaścioro dzieci wróciło z pieczy zastępczej do domów biologicznych.
Wydaliśmy 230-stronicową książkę pt. Więzi odNowa, zawierającą 24 wywiady z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.
Po zakończeniu Projektu – grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych.

2014/15
Nasze dzieci – chrońmy je i kochajmy
(współfinansowany z programu Bezpieczne Dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje)

Zrealizowane działania:
– 45 godz. warsztatów arteterapeutycznych dla rodziców i opiekunów zastępczych
– 24 godz. warsztatów edukacyjno-wspierających dla matek w schronisku dla bezdomnych kobiet i dzieci
– 24 godz. warsztatów dla pracowników pieczy zastępczej i dla studentów koła pedagogów społecznych
– 22 godz zajęć dogoterapeutycznych dla rodzin
Po zakończeniu Projektu – grupa wsparcia dla rodzin.

 2013
Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich
(współfinansowany przez Miasto Łódź)

Zrealizowane działania:
– 3 cykle warsztatowe dla rodziców i opiekunów, razem 78 godz.
Po zakończeniu Projektu – grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów