Projekty

2018/2019
Więzi odNowa – POWRÓT

w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zrealizowane działania:

dla rodziców:
– 30 godz. Grupy wsparcia (1 x w mies. 2,5 godz.)
– 36 godz. Treningu komunikacji (12 cotygodniowych spotkań 3-godzinnych)
dla rodzin:
– 24 godz. Zajęć dogoterapeutycznych
– 24 godz. Zajęć twórczo-terapeutycznych
– 15 godz. Spotkań dla rodzin (rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej)
dla pracowników i wolontariuszy z obszaru pomocy dziecku i rodzinie:
– 36 godz. Treningu doskonalenia umiejętności wychowawczych (12 cotygodniowych spotkań 3-godzinnych
– 24 godz. Warsztatów rozwojowych z arteterapią (8 spotkań 3-godzinnych)
dla społeczności lokalnej:
– 4 trzygodzinne spotkania edukacyjne
– wystawa pt. Jestem rodzicem (wernisaż 5 grudnia 2019 r., finisaż 10 stycznia 2020 r.)
W ramach projektu powstał film dokumentalny pt. Więzi odNowa.

 

2018
Warsztaty dla Rodziców

(współfinansowany przez Województwo Łódzkie)

Zrealizowane działania:
– Trening umiejętności rodzicielskich: 36 godz.
– Grupa wsparcia 25 godz
– Spotkania dla rodzin (z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej)

 

2016/2017
Więzi odNowa

(współfinansowany z programu FIO Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Zrealizowane działania:
– 177 godz. treningów psychoedukacyjnych dla rodziców, opiekunów i specjalistów
– 477 godz. zajęć terapeutycznych: dla dorosłych, dzieci, młodzieży i rodzin
– 196 godz. konsultacji specjalistycznych
W czasie trwania Projektu lub bezpośrednio po jego zakończeniu piętnaścioro dzieci wróciło z pieczy zastępczej do domów biologicznych.
Wydaliśmy 230-stronicową książkę pt. Więzi odNowa, zawierającą 24 wywiady z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.
Po zakończeniu Projektu – grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych.

 

2014/15
Nasze dzieci – chrońmy je i kochajmy

(współfinansowany z programu Bezpieczne Dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje)

Zrealizowane działania:
– 45 godz. warsztatów arteterapeutycznych dla rodziców i opiekunów zastępczych
– 24 godz. warsztatów edukacyjno-wspierających dla matek w schronisku dla bezdomnych kobiet i dzieci
– 24 godz. warsztatów dla pracowników pieczy zastępczej i dla studentów koła pedagogów społecznych
– 22 godz zajęć dogoterapeutycznych dla rodzin
Po zakończeniu Projektu – grupa wsparcia dla rodzin.

 

2013
Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich

(współfinansowany przez Miasto Łódź)

Zrealizowane działania:
– 3 cykle warsztatowe dla rodziców i opiekunów, razem 78 godz.
Po zakończeniu Projektu – grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów