2014 – 2015

Nasze dzieci – chrońmy je i kochajmy

01.11. 2014  – 30.06. 2015
Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations
w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje  

    FDN
info o projekcie na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Celem projektu było podniesienie umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, wsparcie rodziców przeżywających trudności w radzeniu sobie z emocjami i problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz pomoc psychologiczna  dzieciom  i ich opiekunom (obszar trudności w zakresie budowania więzi rodzinnych).

Odbyły się:

 • TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH (12 spotkań po 3 godz.)
 • WARSZTATY ARTETERAPEUTYCZNE (10 spotkań po 4,5 godz.)
 • ZAJĘCIA DOGOTERAPEUTYCZNE
  – dla rodzin (8 spotkań po 1,5 godz.)
  – dla dzieci i wolontariuszy z Domu Dziecka dla Dzieci Chorych
  (7 spotkań po 1,5 godz.)
 • WARSZTATY EDUKACYJNO- WSPIERAJĄCE (w sumie 48 godz.)
  – dla matek w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Dzieci
  – dla pracowników Domu Dziecka dla Dzieci Chorych
  – dla studentów koła pedagogów społecznych UŁ
 • Po zakończeniu cykli w Fundacji spotykała się 1 x  w miesiącu
  GRUPA WSPARCIA dla RODZIN