2016 – 2017

Więzi odNowa

3 Treningi Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych
(razem: 105 godz.)
2 Treningi Komunikacji dla Rodziców i Opiekunów
(razem: 72 godz.)
2 cykle Warsztatów Arteterapeutycznych
(dla rodziców i opiekunów oraz dla matek) (razem: 56 godz.)
2 cykle Warsztatów Fotograficznych
(dla dorosłych oraz dla rodzin) (razem: 56 godz.)
3 cykle Warsztatów Dogoterapeutycznych
(dla młodzieży wychowywanej poza rodziną oraz dla rodzin) (razem: 48 godz.)
Zajęcia Terapeutyczne dla Dzieci i Ich Opiekunów (cykl 68 godz.)
Socjoterapia dla Dzieci i Młodzieży (2 cykle dla 2 grup wiekowych po 68 godz.)
Grupa Twórczo-Rozwojowa dla Rodzin (cykl 24 godz.)
Wydaliśmy >>> książkę Więzi odNowa>>>, zawierającą autentyczne historie – relacje osób z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.

Zapraszamy do obejrzenia >>>fotorelacji>>>  z poszczególnych działań projektowych:

 

 Cele Projektu:

  • Zwiększenie wiedzy wśród uczestników n.t. więzi i skutków jej wczesnego zerwania.
  • Zwiększenie aktywności społecznej i poprawa kondycji psychicznej uczestników.
  • Pozytywna zmiana w ich relacjach rodzinnych.

Adresaci:

1.    dorośli z doświadczeniem zerwanych/osłabionych więzi w dzieciństwie,
2.    osoby wychowujące dzieci po traumie zerwanych więzi,
3.    osoby pracujące z rodziną i z dziećmi po trudnych doświadczeniach,
4.    dzieci z doświadczeniem straty/separacji.

W Projekcie przeprowadziliśmy 565 godzin bezpłatnych zajęć grupowych
oraz ponad 200 godzin bezpłatnych konsultacji specjalistycznych.

Zespól pracował pod superwizją certyfikowanego psychoterapeuty, superwizora
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W trakcie trwanie Projektu 14 dzieci z rodzin, które obejmowaliśmy wsparciem wróciło z pieczy zastępczej do domów biologicznych.

00_

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  log FIO 3 małe