Trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

Cykl dziesięciu spotkań dla rodziców i opiekunów chcących podnieść swoje  kompetencje rodzicielskie/wychowawcze.
Zielone Wzgórze, Łódź, ul. Okólna 75.

Czwartki, w godz 17.30 – 20.00;
Początek najbliższej edycji 12 września 2024 r.

Koszt 500 zł od osoby za całość.
Cena zniżkowa dla pary: 850 zł.

Zapraszamy na kolejne wydanie TRENINGU dla RODZICÓW i OPIEKUNÓW.
Jest to cykl 10  cotygodniowych grupowych zajęć warsztatowych.

W 10 kolejnych czwartków (od 12 września do 21 listopada, z przerwą: 17 października),
w godzinach 17.30 – 20.00 (w tym ok. 15 min. przerwy)
To 30 godzin szkoleniowych (25 godzin zegarowych, wliczając przerwy).

Prowadzenie:
mgr Anna Guzek, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka, mama adopcyjna, założycielka i prezeska Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”.

W programie:
– radzenie sobie z trudnymi uczuciami,
– potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
– zachęcanie dziecka do współpracy,
– kary, nagrody, pochwały, nagany,
– konflikty i możliwości ich rozwiązywania,
– podstawy Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia ukończenia cyklu.
(dla jego otrzymania konieczność obecności na przynajmniej 80 % zajęć).

Dojazd >>>

Zastrzegamy sobie możliwość  przełożenie pojedynczego spotkania z przyczyn losowych i wydłużenia o 1 tydzień czasu trwania cyklu.

Zapisy i wszelkie informacje:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

Płatność: 
przelewem lub gotówką, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć, przed ich rozpoczęciem.
Koszt: 500 zł za cykl od osoby (lub 850 zł od pary).
Wpłata zaliczki 200 zł od osoby (lub 340 od pary) gwarantuje miejsce jeśli zbierze się grupa.
 
Wpłata na konto Fundacji (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym):
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas
tytuł wpłaty – trening dla rodziców

lub gotówką w siedzibie Fundacji.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.