Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Trening UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH i WYCHOWAWCZYCH

1a

Cykl dziesięciu spotkań dla rodziców i opiekunów chcących podnieść swoje  kompetencje rodzicielskie/wychowawcze

Zielone Wzgórze, Łódź, ul. Okólna 75.
Czwartki, w godz 17.30 – 19.45.
Początek cyklu: 7 września 2023 r.
Daty aktywne w kalendarzu w pasku bocznym.

Koszt 420 zł od osoby za całość.

Zapraszamy na TRENINGI dla RODZICÓW i OPIEKUNÓW.
Są to cykle 10  cotygodniowych grupowych zajęć warsztatowych.
Odbywają się w siedzibie Fundacji w ciągu całego roku, jedynie z przerwą wakacyjną.
W czwartki w godzinach 17.30 – 19.45
Każdy cykl to 30 godzin szkoleniowych (22,5 godzin zegarowych).

Prowadzenie:
mgr Anna Guzek, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka, mama adopcyjna, założycielka i prezeska Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”.

W programie:
– radzenie sobie z trudnymi uczuciami,
– potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
– zachęcanie dziecka do współpracy,
– kary, nagrody, pochwały, nagany;
– chronienie i respektowanie granic,
– konflikty i ich rozwiązywanie,
– podstawy Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia uczestnictwa.

Dojazd >>>

Zastrzegamy sobie możliwość  przełożenie pojedynczego spotkania z przyczyn losowych i wydłużenia o 1 tydzień czasu trwania cyklu.

Zapisy i wszelkie informacje:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

Płatność
przelewem lub gotówką, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.
Koszt: 420 zł za cykl od osoby.
Wpłata zaliczki 210 zł gwarantuje miejsce jeśli zbierze się grupa.
W przypadku rezygnacji – zwracamy całość wpłaty tylko do momentu rozpoczęcia cyklu.
Wpłata na konto Fundacji (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym):
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas
tytuł wpłaty – trening dla rodziców

lub gotówką w siedzibie Fundacji.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

 

 

Trening drugiego stopnia umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

12

Cykl sześciu spotkań adresowany do osób, które ukończyły u nas jeden z treningów umiejętności rodzicielskich i wychowawczych lub treningów komunikacji według Porozumienia bez Przemocy. 

Zielone Wzgórze, Łódź, ul. Okólna 75.
Piątki, w godz 17.30 – 19.45.
Początek cyklu: 22 września 2023 r.
Daty aktywne w kalendarzu w pasku bocznym.

Koszt: 240 zł za całość od osoby.

Zapraszamy na TRENING drugiego stopnia dla RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy ukończyli u nas trening podstawowy.

Trening drugiego stopnia to cykl 6 cotygodniowych grupowych zajęć warsztatowych.
W Zielonym Wzgórzu, w piątki w godzinach 17.30 – 19.45, zaczynamy 22 września 2023 r.
W sumie: 18 godzin szkoleniowych (13,5 godzin zegarowych).

Prowadzenie:
mgr Anna Guzek, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka, mama adopcyjna, założycielka i prezeska Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”.

Zagadnienia:
–  najważniejsze założenia Porozumienia bez Przemocy (powtórzenie),
–  budowanie wzajemnego zaufania rodzic-dziecko,
–  podnoszenie poczucia własnej wartości u siebie i dziecka,
–  rozwijanie motywacji,
–  chronienie i respektowanie granic,
–  wzmacnianie samodzielności dziecka,
–  ochrona, wspieranie i odbudowa więzi.

Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia uczestnictwa.

Dojazd >>>

Zastrzegamy sobie możliwość  przełożenie pojedynczego spotkania z przyczyn losowych i wydłużenia o 1 tydzień czasu trwania cyklu.

Zapisy i wszelkie informacje:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com


Płatność: 
przelewem lub gotówką, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.Koszt:

240 zł za cykl od osoby.
Wpłata zaliczki 120 zł gwarantuje miejsce jeśli zbierze się grupa.
W przypadku rezygnacji – zwracamy całość wpłaty tylko do momentu rozpoczęcia cyklu.

Wpłata na konto Fundacji (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym):
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas
tytuł wpłaty – trening drugiego stopnia

lub gotówką w siedzibie Fundacji.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Grupa komunikacji empatycznej

Grupa komunikacji empatycznej

dla rodziców biologicznych i opiekunów,
którzy ukończyli wcześniej trening oparty na Porozumieniu bez Przemocy.

Spotkania dwugodzinne: 17:30 – 19:30,
w co drugi piątek.
Daty aktywne w kalendarzu w pasku bocznym.

Grupa jest otwarta.

Zielone Wzgórze, Okólna 75,  Łódź; 
Prowadzenie: Anna Guzek

Na spotkaniach będzie można:
– powtórzyć materiał z poprzednich cyklów,
– ćwiczyć jak radzić sobie z trudnymi uczuciami,
– poprawić umiejętność rozpoznawania potrzeb własnych i cudzych,
– uczyć się rozwiązywania konfliktów,
– wzmocnić poczucie własnej wartości,
– rozwijać umiejętność chronienia własnych i respektowania cudzych granic,
– pogłębić znajomość komunikacji empatycznej.

Wystawiamy zaświadczenia uczestnictwa.

Odpłatność 30 zł od osoby za pojedyncze spotkanie.

Dojazd >>>

Zapisy i wszelkie informacje:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

 

Rodzinne zajęcia terapeutyczne

IGA

Organizujemy w Zielonym Wzgórzu zajęcia terapeutyczne dla pojedynczej rodziny ukierunkowane na więź (cykle kilku/kilkunastu  spotkań) 
Stosujemy arteterapię i dogoterapię, wykorzystujemy rękodzieło, fotografię, techniki plastyczne, ruch, dźwięk i zabawę.
Cena: 100 zł za 45 min (z 1 trenerką)
Terminy: do uzgodnienia (możliwe weekendy)

 

Adresaci:
(Rodziny):

RODZICE/RODZIC (BIOL, ADOPC…) i ich DZIECI lub
OPIEKUNOWIE ZASTĘPCZY I WYCHOWYWANE PRZEZ NICH DZIECI.

Zajęcia tego typu sprawdzają się na przykład jako pomoc i wsparcie dla RODZIN BIOLOGICZNYCH w których rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie poprzez umieszczenie dziecka/dzieci w pieczy zastępczej, a także w przypadkach konfliktów okołorozstaniowych.

 

Cele zajęć:
(ustalane najczęściej indywidualnie, w zależności od problemu). Przykładowo:
– pogłębienie/pogłębienie więzi wewnątrzrodzinnych
– poprawa i rozwój komunikacji w rodzinie
– lepsze radzenie sobie z trudnymi uczuciami
– poprawa poczucia własnej wartości
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
– edukacja, poszerzenie horyzontów
– rozwój wrażliwości, kreatywności, uważności dzieci i dorosłych
– rozwój zmysłów u dziecka
– rozwijanie odpowiedzialności, obowiązkowości u dziecka
– zdobycie nowych umiejętności
– relaksacja

Na zajęciach będziemy wykorzystywać arte- lub/i dogo-terapię.
Arteterapia (w tym i dogoterapia) może stać się dla danej rodziny okazją do nieskrępowanego i autentycznego spotkania najbliższych sobie osób, rodziców i dzieci, których kontakt na co dzień jest czasem utrudniony lub zaburzony.
W przyjaznym i neutralnym miejscu, wspólnie wybierzemy obszar, nad którym będziemy pracować, z wykorzystaniem technik plastycznych, ćwiczeń ruchowych, muzyki, gier edukacyjnych i rozwojowych oraz zabaw, niekiedy w plenerze lub z udziałem psa pracującego w dogoterapii.
Chcemy wydobyć z rodziny to co najlepsze i pomóc tam gdzie dzieje się coś trudnego.
Spotkania prowadzone są w duchu Porozumienia bez Przemocy według Rosenberga.

Prowadzenie:
pierwsze 3 spotkania: 
mgr Anna Guzek (trenerka komunikacji wg porozumienia bez przemocy, arteterapeutka). Potem, w zależności od zapotrzebowania i możliwości – albo kontynuacja z tą samą trenerką albo zajęcia arteterapeutyczne/dogoterapeutyczne prowadzone przez jedną lub dwie trenerki naszej Fundacji (dogoterapeutkę /arteterapeutkę).

Wpłaty gotówką w siedzibie Fundacji lub na konto:
BNP Paribas, 55 2030 0045 1110 0000 0240 8110

Możliwość wystawienia faktury.

Informacje i zapisy:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia.

>>ZASADY SANITARNE

 

Warsztaty dla specjalistów z obszaru pieczy zastępczej.

Jak mówić z serca. Podstawy komunikacji empatycznej

Dwudniowe szkolenie dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną.

Tematyka:
1. WIĘŹ W PERSPEKTYWIE NEUROBIOLOGICZNEJ
(Hanna Dufner)
2. KOMUNIKACJE EMPATYCZNA
(Anna Guzek).

Fundacja Zielone Wzgórze, 26-27.04.23.

 

„Porozmawiajmy o więzi” konferencja Łódź, 6-7 listopada 2022 r.

2

Konferencja z okazji Światowego Dnia Adopcji została wykreowana i zaprojektowana przez Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską o Siebie SZTOS, przy współudziale Zielonego Wzgórza, we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, organizacjami pozarządowymi i firmami oraz dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi.  >> Nagranie (zakładka w menu KONFERENCJA na stronie: https://sztos.org/konferencja/
 


Cele konferencji


– przyjrzenie się dylematom w obszarze przywiązania oraz problematyce dziecka poza własnym systemem rodzinnym,

– stworzenie przestrzeni do otwartej debaty o możliwościach chronienia i wspierania więzi,
– podniesienie społecznej świadomości wagi zagadnień dot przywiązania,

– przełamanie osamotnienia rodziców adopcyjnych, wsparcie ich w wychowywaniu przysposobionych dzieci na ludzi silnych, otwartych, pełnych miłości, a nie strachu.

 

Preleganci:

dr Teresa Jadczak-Szumiło:  psycholog, pedagog, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia, certyfikowana specjalistka ds. interwencji kryzysowej, założycielka Centrum Psychologicznego „Item” w Żywcu, specjalistka w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji, twórczyni całościowego modelu terapii dla dzieci z FASD, autorka wielu publikacji m.in. poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą;
Hanna Dufner:  psychotraumatolożka, praktyk Somatic Experiencing® (SE), SOMA Embodiment®, EmotionAid® Facilitator, providerka Safe & Sound Protocol (SSP), współautorka książki „Dziecko – trauma, wsparcie i rozwój. DROGOWSKAZ”, prowadzi InspiRationalnie, mieszka i pracuje w Szwajcarii
Justyna Łągiewczyk:  pedagożka traumy, psychoterapeutka rodziny, założycielka „Tu i TeraPia”, współpracuje z łódzkim Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia” (Fundacja Gajusz);
Anna Guzek:  mama adopcyjna, arteterapeutka, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, założycielka i prezeska Fundacji Zielone Wzgórze w Łodzi;
Magdalena Lesiak – psycholog, dyrektorka Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi. Od 25 lat związana z adopcją i pieczą zastępczą;
Maciej Kapuściak:  trener, facylitator, coach, ojciec adopcyjny;
Ewa Zielińska:  trenerka, terapeutka manualna, założycielka Pracowni Biowitalności, współpracuje z łódzkim Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia” (Fundacja Gajusz);
Izabela Nowaczyk:  założycielka Fundacji 4 KROKI w Łodzi, praktyk IFS na poziomie 2, mediatorka;
Wioletta Jóźwiak-Majchrza:  pedagożka społeczna, trenerka umiejętności społecznych, autorka programów umacniających i osłonowych, pracowniczka socjalna, interwentka kryzysowa, założycielka Fundacji Huśtawka.

 

 
Program


– Oficjalne powitanie Gości (Katarzyna Bogołembska)
– Otwarcie konferencji (Ewa Zielińska)
– Rozmowa Anny Buczkowskiej z Anną Guzek: Dziecko poza własnym systemem rodzinnym – co możemy wtedy zrobić dla chronienia więzi?
Bajka vs rzeczywistość, czyli jak wygląda wejście w proces zmiany z perspektywy rodzica adopcyjnego (prezentacja), Maciej Kapuściak
Więź jako fundament rozwoju człowieka (wykład), dr Teresa Jadczak-Szumiło
Budowanie mostów – dziecko po zerwanej więzi w psychoterapii (wykład), Justyna Łągiewczyk
 – Rany i opatrywanie – praca z rodziną zagrożoną. Praktyka wsparcia Mam (wykład z prezentacją), Wioletta Jóźwiak-Majchrzak
Rozmowa naprawcza jako alternatywa dla przepraszania, kiedy jako rodzic zrobię coś … z czego nie jestem później szczególnie dumna lub dumny (wykład i demo) Izabela Nowaczyk i Aneta Śliwińska
– Panel dyskusyjny  (prowadzenie: dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ)

– W pierwszym dniu konferencji była możliwość wzięcia udziału w jednym z czterech trzygodzinnych warsztatów, prowadzonych w tym samym czasie przez prelegentki.

 

Grupa wsparcia/empatii dla rodziców adopcyjnych

18195829_1882134308726937_1928923674_o_

Co miesiąc spotkanie Grupy empatii / wsparcia dla rodziców adopcyjnych. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.
Zielone Wzgórze, godz. 17:15- 19:45
Zwykle w drugą sobotę miesiąca.
Daty aktywne w kalendarzu w pasku bocznym.
Osoby chcące dołączyć do grupy prosimy o kontakt telefoniczny 515 270 502

 

Początkowo była to grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych.
Z czasem przekształciła się w GRUPĘ EMPATII (w duchu Porozumienia bez Przemocy).

Fragment z książki Więzi odNowa, wydanej przez Fundację Zielone Wzgórze w roku 2017 w ramach projektu – pod tym samym tytułem – dofinansowanego z programu FIO
/z rozdziału Narodziny z serca;  wywiad pt.:  Ogromna praca. Krok po kroku. Rozmowa z mamą adopcyjną/

(…) Krystek miał dokładnie roczek, gdy go wzięliśmy do nas do domu. Nie zdawali­śmy sobie do końca sprawy z tego, co takie dziecko może przeżywać.  I myślę, że nie wynika to tylko z niewystarczającego przygotowania nas do adopcji. Tak naprawdę dopiero samo doświadczenie adopcji może przynieść prawdziwą wiedzę i świado­mość procesów zachodzących wówczas w dziecku, ale też w nas, rodzicach.

Wszystkich naszych sympatyków zapraszamy na FB

Wolontariat w Zielonym Wzgórzu

wol

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprosiło nas do udziału w projekcie „Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat”. Projekt adresowany jest do osób borykających się z kryzysami i problemami psychicznymi, które chcą spróbować odnaleźć się w roli wolontariusza.

Siedmiu Uczestników projektu Regionalnego Centrum Wolontariatu Centerko  „Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat” – od 2 lutego 2022 roku wolontariuszami w naszej Fundacji.

DOBRE RELACJE – Warsztaty kompetencji dla rodziców i opiekunów

DSC_0989

26 lutego 2022 r. o godz 10:00 zaczynamy cykl sześciu cotygodniowych spotkań (po 2 godz. i 15 min) dla osób, chcących trenować umiejętności rodzicielskie i wychowawcze. Zajęcia oparte o Porozumienie bez Przemocy (NVC).
Soboty od 10:00 do 12:15, Zielone Wzgórze, Okólna 75, Łódź.
Koszt: 210 zł. za cały cykl od osoby (dla uczestników poprzednich działań zniżka: 190 zł).

 

Cykl adresowany jest zarówno do osób, które miały już do czynienie z Porozumieniem bez Przemocy
jak i tych, które chcą się dopiero zapoznać z tym podejściem. Będzie trochę teorii i dużo ćwiczeń.

Prowadzenie:
mgr Anna Guzek, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka, mama adopcyjna, założycielka i prezeska Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”.

W programie:

  1. Powtórzenie: na czym polega Porozumienie bez Przemocy (4 kroki do kontaktu,
    empatia dla samego siebie, empatia dla drugiego).
  2. Przemoc jako blokada samodzielności.
  3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
  4. Wychowanie do szczęścia i wolności.

Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia uczestnictwa.

>>Dojazd >>>

Zajęcia odbywają się przez 6 kolejnych sobót, czyli cały cykl trwa 5 tygodni i obejmuje 18 godzin szkoleniowych.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia czasu trwania cyklu o 1 tydzień z przyczyn losowych (przełożenie pojedynczego spotkania).

Zapisy i wszelkie informacje:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

Płatność: 
przelewem lub gotówką, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.
Koszt: 210 zł za cykl od osoby (lub 190 gdy ktoś ukończył juz u nas jakis cykl).
Wpłata zaliczki w wysokości połowy kwoty gwarantuje miejsce jeśli zbierze się grupa.
 
Wpłata na konto Fundacji PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym):
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas
tytuł wpłaty – warsztaty Dobre Relacje

lub gotówką w siedzibie Fundacji.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

ABC komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy

1

W sobotę 19 lutego odbył się w Zielonym Wzgórzu całodniowy warsztat obejmujący podstawy komunikacji empatycznej. Uczestnikami byli Wolontariuszki i Wolontariusz Stowarzyszenia Salam Lab, którzy przyjechali do nas z różnych stron Polski.

Salam Lab – Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju, działa m.in w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej, ochrony praw człowieka, integracji cudzoziemców.
Salam Lab jest członkiem Grupy Granica – niosącej pomoc humanitarną na polsko-białoruskim pograniczu.