Finisaż wystawy „Jestem rodzicem” z pokazem filmu „Więzi odNowa”

finisaz 03

10.01.2020 na godz. 17:00 zapraszamy do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Matejki 32/38, III p. na FINISAŻ wystawy pt. „Jestem rodzicem”. Będzie pokazywany film dokumentalny pt. Więzi odNowa.

Wystawa jest podsumowaniem projektu Więzi odNowa – Powrót, realizowanego przez Fundację Zielone Wzgórze w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Współorganizatorem wystawy jest Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.

Na wystawie znalazły się wybrane zdjęcia z fotograficznych sesji portretowych i fragmenty wywiadów narracyjnych przeprowadzonych z uczestnikami Projektu.

Na finisażu zostanie zaprezentowany film dokumentalny pt. „Więzi odNowa”. Film jest opowieścią o losach trzech matek, których dzieci w pewnym momencie znalazły się poza rodziną.
To wielowymiarowa historia zmagań tych kobiet z systemem i stereotypami a przede wszystkim z samymi sobą w celu odzyskania swych dzieci i uratowania z nimi więzi.
Bohaterki pokazane są na różnych etapach drogi ku temu celowi.

Link do trailera filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=MJrTjRZocNs

Film i wystawa podważa funkcjonujące społecznie, krzywdzące stereotypy odnoszące się do rodzicielstwa.

Na wystawie dostępne są bezpłatne katalogi z reprodukcjami fotogramów oraz inne materiały edukacyjne i informacyjne.

Koncepcja i scenariusz wystawy – Matylda Borczyńska, Ewa Chalczyńska
Wywiady narracyjne – Matylda Borczyńska, Ewa Chalczyńska
Fotografie – Matylda Borczyńska
Projekt graficzny katalogu – Barbara Olejarczyk
Organizacja wystawy – Dorota Rałowiec-Woźniak
Scenariusz i reżyseria filmu – Piotr Ryczko
Kierownictwo projektu Więzi odNowa-Powrót – Anna Guzek

Kontakt:
projekt.zielonewzgorze@gmail.com
605 356 761
515 270 502