Książka Więzi odNowa

W ramach projektu Więzi odNowa została wydana książka pod tym samym tytułem.
Publikacja jest rezultatem wspólnej pracy uczestników i trenerów projektu.
To zbiór rozmów z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.

Zakup książki>>>

Ze wstępu
Wśród naszych rozmówców są rodzice, którzy doświadczyli przerwania lub nadwerężenia więzi z dziećmi. Dzieci te znalazły się w domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub w adopcji.
Wywiadów udzielili nam też dorośli wychowywani przez inne osoby niż rodzice biologiczni, czyli osoby adoptowane i te, które jakąś część swego życia spędziły w rodzinach zastępczych lub w placówkach.
Rozmawialiśmy także z osobami wychowującymi dzieci z problemami więzi – z pracownikami placówek, rodzicami zastępczymi, rodzicami adopcyjnymi oraz ze specjalistami pracującymi z dzieckiem i z rodziną.
Materiał zgromadzony w tej publikacji ujawnia wielką różnorodność. Niejednakowe postrzeganie i odmienne przekonania naszych rozmówców zostały ukształtowane przez różne doświadczenia.

Czytaj dalej Książka Więzi odNowa

Czytaj dalej →

Wystawa „JESTEM RODZICEM”

W dniu 5 grudnia odbył się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 36/38 uroczysty WERNISAŻ wystawy  pt. Jestem rodzicem. 


Wystawa to zwieńczenie projektu Więzi odNowa – Powrót, realizowanego przez Fundację Zielone Wzgórze w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Współorganizatorem wystawy była Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.  Czytaj dalej Wystawa „JESTEM RODZICEM”

Czytaj dalej →

Film „Więzi odNowa” – prezentacja dla studentów Uniwersytetu Śląskiego

W dniu 22.12.2020 r. w ramach zajęć z modułu Profilaktyki społecznej na zaproszenie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pokazaliśmy (online) tamtejszym studentom nasz film Więzi odNowa zrealizowany przez Fundację Zielone Wzgórze w 2019 r.

W spotkaniu wzięli udział studenci III roku Pedagogiki z Uniwersytetu Śląskiego, pani mgr Kinga Konieczny-Pizoń z Wydziału Nauk Społecznych oraz z ramienia Zielonego Wzgórza – prezeska Fundacji Anna Guzek, która powiedziała parę słów o filmie, o projekcie, w ramach którego powstał oraz o samej Fundacji.

Film był punktem wyjścia do rozmów na istotne dla studentów tematy.

Uczestnicy dzielili się refleksjami nt. poznawania, (z)rozumienia potrzeb rodzin biologicznych w obliczu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, budowania relacji w sytuacji utraconego zaufania oraz nt. wartości samopoznania w odniesieniu do przyszłej pracy pedagogicznej.

Po kliknięciu „Czytaj dalej” – kilka słów o filmie a także link do trailera:
Czytaj dalej Film „Więzi odNowa” – prezentacja dla studentów Uniwersytetu Śląskiego

Czytaj dalej →

Wszystko się może udać. Potrzeba tylko trochę akceptacji… /Rozmowa z matką. Wywiad 1./ Więzi odNowa – Powrót/

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z matką, która w 2017 roku odzyskała swego syna, po jego ponaddwuletnim pobycie – najpierw w pogotowiu opiekuńczym a potem w domu dziecka.
Brali oni oboje udział w projekcie Więzi odNowa, realizowanym przez Fundację Zielone Wzgórze w latach 2016-2017. Projekt był dofinansowany ze środków Programu FIO i miał na celu wsparcie rodzin w kryzysie i pomoc w reintegracji rodziny.

Czytaj dalej Wszystko się może udać. Potrzeba tylko trochę akceptacji… /Rozmowa z matką. Wywiad 1./ Więzi odNowa – Powrót/

Czytaj dalej →

Chciałabym z dziećmi pojechać w góry, by ze mną coś przeżyły… /Rozmowa z matką. Wywiad 2./ Więzi odNowa – Powrót/

Dwójka moich dzieci od czterech lat jest w rodzinie zastępczej długoterminowej, u małżeństwa, które ma dwoje własnych dzieci. I mają podobno stanowić całość… Mama zastępcza bardzo podkreśla, że oni są rodziną. W weekendy nie wolno mi odwiedzać dzieci, bo weekendy są dla rodziny. W tę sobotę będzie tort i będą rodzinnie obchodzić urodziny mojej córki.

W jakim wieku są Twoje dzieci?

Syn ma dziewięć lat a córka siedem. Córka idzie teraz do pierwszej klasy.

Czytaj dalej Chciałabym z dziećmi pojechać w góry, by ze mną coś przeżyły… /Rozmowa z matką. Wywiad 2./ Więzi odNowa – Powrót/

Czytaj dalej →

Pierwsze nasze spotkanie to było patrzenie na siebie… /Rozmowa z matką. Wywiad 3./Więzi odNowa – Powrót/

– Magdo, rozmawiałyśmy w 2017 roku, ponad dwa lata temu…. Wywiad z Tobą znalazł się w naszej książce Więzi odNowa. Wtedy Twoja najstarsza córka była jeszcze (tu fragment tamtego wywiadu):

… w rodzinie zastępczej, sto osiemdziesiąt kilometrów stąd.

Mamy możliwość spotykania się raz w miesiącu. Teraz nam w końcu pozwolili iść do restauracji bez asysty. Do tej pory, od roku, spotkania odbywały się w obecności psychologa i rodziny zastępczej. A teraz, już zrozumieli, że dziecka nie porwę… Kontakt nawiązałyśmy rok temu. Po ośmiu latach niewidzenia…

– Jak to się stało, że córka znalazła się w rodzinie zastępczej?
Przez to, że wylądowałam w zakładzie karnym….

Czytaj dalej Pierwsze nasze spotkanie to było patrzenie na siebie… /Rozmowa z matką. Wywiad 3./Więzi odNowa – Powrót/

Czytaj dalej →

Może jednak dam radę? Nie dowiem się jak nie spróbuję… /Rozmowa z matką. Wywiad 4./ Więzi odNowa – Powrót/

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z mamą, która wiosną 2019 roku odzyskała swoich troje dzieci, po ich trzyipółletnim pobycie w domu dziecka.
Rodzina brała udział w projektach:  Więzi odNowa oraz Więzi odNowa – Powrót, realizowanych przez Fundację Zielone Wzgórze w latach 2016-2019. Projekty były dofinansowane ze środków Programu FIO i miały na celu wsparcie rodzin w kryzysie i pomoc w reintegracji rodzin.
Wywiad został przeprowadzony dwa miesiące przed ostatecznym powrotem dzieci do domu

Czytaj dalej Może jednak dam radę? Nie dowiem się jak nie spróbuję… /Rozmowa z matką. Wywiad 4./ Więzi odNowa – Powrót/

Czytaj dalej →

Wszystko między nami dwiema – teraz bliskie jest ideału… /Rozmowa z matką. Wywiad 5./ Więzi odNowa – Powrót/

Czy poświęcasz się dla swojego dziecka?

Uważam, że wzór matki poświęcającej się dla swego dziecka to szkodliwy stereotyp. Bardzo obciążający, bardzo wyczerpujący dla matki. Jasne, że czasami trzeba, nie da się inaczej, no bo dziecko sobie nie poradzi samo. Ale musi być w tym jakieś miejsce na dbanie o siebie. By rodzic mógł dawać i wspierać, to musi mieć część swoich potrzeb spełnionych. A z drugiej strony dziecko uczy się też pewnych zachowań społecznych, empatii. Tego, że inna osoba też ma potrzeby, które pragnie zaspokoić. Dziecko przecież nie wie, że inni mają potrzeby, uczy się przez obserwację.

Czytaj dalej Wszystko między nami dwiema – teraz bliskie jest ideału… /Rozmowa z matką. Wywiad 5./ Więzi odNowa – Powrót/

Czytaj dalej →

Jak nie ja, to kto? /Rozmowa z matką. Wywiad 6./ Więzi odNowa – Powrót/

 

Jak czujesz się w obecnej sytuacji?

Źle, bo zostały mi odebrane dzieci…  Moim zdaniem bez powodu.

Podjęłam pracę i w czasie kiedy byłam w pracy, zajmowali się dziećmi mój brat albo moja mama biologiczna. Kuratorka stwierdziła, że brat i matka nie są rodziną. Według niej to są obcy ludzie.

Czytaj dalej Jak nie ja, to kto? /Rozmowa z matką. Wywiad 6./ Więzi odNowa – Powrót/

Czytaj dalej →

Najbardziej boję się tego, że nie zdołam odbudować więzi z moim dzieckiem. /Rozmowa z Joanną/

Na naszym BLOGU kontynuujemy tematykę zerwanych/zagrożonych więzi.
Obok fragmentów/skrótów wywiadów z naszej >>książki Więzi odNowa i wywiadów, będących – wraz z cyklem fotogramów – częścią projektu Więzi odNowa-POWRÓT (>>wystawa: Jestem rodzicem) 
publikujemy nadsyłane relacje i przeprowadzone przez nas rozmowy z rodzicami tracącymi swe dzieci, walczącymi o uratowanie z nimi więzi, z rodzicami adopcyjnymi i opiekunami zastępczymi oraz z osobami wychowanymi poza rodziną.

Asiu, starasz się o odzyskanie swego 7-letniego synka, który wychowuje się – od ponad dwóch lat – u innej rodziny… Masz kontakt ze swoim dzieckiem?

Od roku widuję Krzysia zaledwie raz na dwa tygodnie, po dwie godziny, i to tylko w mieszkaniu jego opiekunów. Nie pozwalają mi dziecka nigdzie zabierać. Moja mama widuje wnuka tak samo rzadko. Walczymy o poszerzenie kontaktów.

Czytaj dalej Najbardziej boję się tego, że nie zdołam odbudować więzi z moim dzieckiem. /Rozmowa z Joanną/

Czytaj dalej →