Książka Więzi odNowa – do kupienia (przesyłką lub w Fundacji)

W ramach projektu Więzi odNowa została wydana książka pod tym samym tytułem.
Publikacja jest rezultatem wspólnej pracy uczestników i trenerów projektu.
To zbiór rozmów z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.

Zakup książki>>>

Ze wstępu
Wśród naszych rozmówców są rodzice, którzy doświadczyli przerwania lub nadwerężenia więzi z dziećmi. Dzieci te znalazły się w domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub w adopcji.
Wywiadów udzielili nam też dorośli wychowywani przez inne osoby niż rodzice biologiczni, czyli osoby adoptowane i te, które jakąś część swego życia spędziły w rodzinach zastępczych lub w placówkach.
Rozmawialiśmy także z osobami wychowującymi dzieci z problemami więzi – z pracownikami placówek, rodzicami zastępczymi, rodzicami adopcyjnymi oraz ze specjalistami pracującymi z dzieckiem i z rodziną.
Materiał zgromadzony w tej publikacji ujawnia wielką różnorodność. Niejednakowe postrzeganie i odmienne przekonania naszych rozmówców zostały ukształtowane przez różne doświadczenia.

Czytaj dalej Książka Więzi odNowa – do kupienia (przesyłką lub w Fundacji)

Czytaj dalej → Czytaj dalej →

DZIECKO POZA WŁASNYM SYSTEMEM RODZINNYM

1.   Ochrona wartości

Jakie WARTOŚCI, powinny znajdować się pod szczególną ochroną  w sytuacjach gdy konieczna jest interwencja ze strony państwa, w wyniku której dziecko znajduje się poza własnym systemem rodzinnym?

Bardzo ważne jest by specjaliści i wszyscy pracownicy, którzy dokonują takiej interwencji, a potem ci którzy zajmują się dzieckiem, traktowali dziecko PODMIOTOWO i zapewnili należytą ochronę tych wartości, które dla przyszłości dziecka są fundamentalne. Są  to:
•    WIĘZI
•    TOŻSAMOŚĆ
•    PAMIĘĆ
Niekorzystne doświadczenia dziecięce w tym obszarze skutkują TRAUMĄ, ZABURZENIAMI PRZYWIĄZANIA, a potem DEPRESJĄ lub innymi chorobami, deficytami i problemami w funkcjonowaniu społecznym.

Czytaj dalej DZIECKO POZA WŁASNYM SYSTEMEM RODZINNYM

Czytaj dalej → Czytaj dalej →

Film „Więzi odNowa” – prezentacja dla studentów Uniwersytetu Śląskiego

W dniu 22.12.2020 r. w ramach zajęć z modułu Profilaktyki społecznej na zaproszenie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pokazaliśmy (online) tamtejszym studentom nasz film Więzi odNowa zrealizowany przez Fundację Zielone Wzgórze w 2019 r.

W spotkaniu wzięli udział studenci III roku Pedagogiki z Uniwersytetu Śląskiego, pani mgr Kinga Konieczny-Pizoń z Wydziału Nauk Społecznych oraz z ramienia Zielonego Wzgórza – prezeska Fundacji Anna Guzek, która powiedziała parę słów o filmie, o projekcie, w ramach którego powstał oraz o samej Fundacji.

Film był punktem wyjścia do rozmów na istotne dla studentów tematy.

Uczestnicy dzielili się refleksjami nt. poznawania, (z)rozumienia potrzeb rodzin biologicznych w obliczu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, budowania relacji w sytuacji utraconego zaufania oraz nt. wartości samopoznania w odniesieniu do przyszłej pracy pedagogicznej.

Po kliknięciu „Czytaj dalej” – kilka słów o filmie a także link do trailera:
Czytaj dalej Film „Więzi odNowa” – prezentacja dla studentów Uniwersytetu Śląskiego

Czytaj dalej →

Wystawa „JESTEM RODZICEM” : FOTO/podsumowanie

W dniu 5 grudnia odbył się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 36/38 uroczysty WERNISAŻ wystawy  pt. Jestem rodzicem. 


Wystawa to zwieńczenie projektu Więzi odNowa – Powrót, realizowanego przez Fundację Zielone Wzgórze w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Współorganizatorem wystawy była Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.  Czytaj dalej Wystawa „JESTEM RODZICEM” : FOTO/podsumowanie

Czytaj dalej →

Najbardziej boję się tego, że nie zdołam odbudować więzi z moim dzieckiem. /Rozmowa z Joanną/

Na naszym BLOGU kontynuujemy tematykę zerwanych/zagrożonych więzi.
Obok fragmentów/skrótów wywiadów z naszej >>książki Więzi odNowa i wywiadów, będących – wraz z cyklem fotogramów – częścią projektu Więzi odNowa-POWRÓT (>>wystawa: Jestem rodzicem) 
publikujemy nadsyłane relacje i przeprowadzone przez nas rozmowy z rodzicami tracącymi swe dzieci, walczącymi o uratowanie z nimi więzi, z rodzicami adopcyjnymi i opiekunami zastępczymi oraz z osobami wychowanymi poza rodziną.

Asiu, starasz się o odzyskanie swego 7-letniego synka, który wychowuje się – od ponad dwóch lat – u innej rodziny… Masz kontakt ze swoim dzieckiem?

Od roku widuję Krzysia zaledwie raz na dwa tygodnie, po dwie godziny, i to tylko w mieszkaniu jego opiekunów. Nie pozwalają mi dziecka nigdzie zabierać. Moja mama widuje wnuka tak samo rzadko. Walczymy o poszerzenie kontaktów.

Czytaj dalej Najbardziej boję się tego, że nie zdołam odbudować więzi z moim dzieckiem. /Rozmowa z Joanną/

Czytaj dalej →

Wszystko się może udać. Potrzeba tylko trochę akceptacji… /Rozmowa z matką. Wywiad 1./ Więzi odNowa – Powrót/

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z matką, która w 2017 roku odzyskała swego syna, po jego ponaddwuletnim pobycie – najpierw w pogotowiu opiekuńczym a potem w domu dziecka.
Brali oni oboje udział w projekcie Więzi odNowa, realizowanym przez Fundację Zielone Wzgórze w latach 2016-2017. Projekt był dofinansowany ze środków Programu FIO i miał na celu wsparcie rodzin w kryzysie i pomoc w reintegracji rodziny.

Czytaj dalej Wszystko się może udać. Potrzeba tylko trochę akceptacji… /Rozmowa z matką. Wywiad 1./ Więzi odNowa – Powrót/

Czytaj dalej →

Chciałabym z dziećmi pojechać w góry, by ze mną coś przeżyły… /Rozmowa z matką. Wywiad 2./ Więzi odNowa – Powrót/

Dwójka moich dzieci od czterech lat jest w rodzinie zastępczej długoterminowej, u małżeństwa, które ma dwoje własnych dzieci. I mają podobno stanowić całość… Mama zastępcza bardzo podkreśla, że oni są rodziną. W weekendy nie wolno mi odwiedzać dzieci, bo weekendy są dla rodziny. W tę sobotę będzie tort i będą rodzinnie obchodzić urodziny mojej córki.

W jakim wieku są Twoje dzieci?

Syn ma dziewięć lat a córka siedem. Córka idzie teraz do pierwszej klasy.

Czytaj dalej Chciałabym z dziećmi pojechać w góry, by ze mną coś przeżyły… /Rozmowa z matką. Wywiad 2./ Więzi odNowa – Powrót/

Czytaj dalej →

Pierwsze nasze spotkanie to było patrzenie na siebie… /Rozmowa z matką. Wywiad 3./Więzi odNowa – Powrót/

– Magdo, rozmawiałyśmy w 2017 roku, ponad dwa lata temu…. Wywiad z Tobą znalazł się w naszej książce Więzi odNowa. Wtedy Twoja najstarsza córka była jeszcze (tu fragment tamtego wywiadu):

… w rodzinie zastępczej, sto osiemdziesiąt kilometrów stąd.

Mamy możliwość spotykania się raz w miesiącu. Teraz nam w końcu pozwolili iść do restauracji bez asysty. Do tej pory, od roku, spotkania odbywały się w obecności psychologa i rodziny zastępczej. A teraz, już zrozumieli, że dziecka nie porwę… Kontakt nawiązałyśmy rok temu. Po ośmiu latach niewidzenia…

– Jak to się stało, że córka znalazła się w rodzinie zastępczej?
Przez to, że wylądowałam w zakładzie karnym….

Czytaj dalej Pierwsze nasze spotkanie to było patrzenie na siebie… /Rozmowa z matką. Wywiad 3./Więzi odNowa – Powrót/

Czytaj dalej →