Wszystko się może udać. Potrzeba tylko trochę akceptacji… /Rozmowa z matką. Wywiad 1./

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z matką, która w 2017 roku odzyskała swego syna, po jego ponaddwuletnim pobycie – najpierw w pogotowiu opiekuńczym a potem w domu dziecka.
Brali oni oboje udział  w projekcie Więzi odNowa, realizowanym przez Fundację Zielone Wzgórze w latach 2016-2017. Projekt był dofinansowany ze środków Programu FIO i miał na celu wsparcie rodzin w kryzysie i pomoc w reintegracji rodziny.
Wtedy, w projekcie mama ta udzieliła nam wywiadu, gdy syn jej był jeszcze w placówce. 
Wywiad nosił tytuł: Żałuję, że nie odwołałam się od decyzji sądu. Rozmowa z Winetą, zamieszczony był w książce pt.  Więzi odNowa, w jej III części pt. Droga do domu.
Imię mamy zostało wtedy zmienione ze względu na to, że była ona w trakcie walki o dziecko i dalszy bieg wydarzeń był trudny do przewidzenia.

 

Czytaj dalej Wszystko się może udać. Potrzeba tylko trochę akceptacji… /Rozmowa z matką. Wywiad 1./

Czytaj dalej →

Więzi odNowa-Powrót: cztery spotkania edukacyjne. Podsumowanie.

W ramach naszego projektu w ciągu całego roku organizowaliśmy w przestrzeni publicznej otwarte, trzygodzinne spotkania edukacyjne. Spotkań tych było cztery. Każde z nich odbyło się w innym miejscu, zaadresowane też było do nieco innej grupy odbiorców.  
Przybliżaliśmy problematykę trudnego rodzicielstwa oraz zagrożonych więzi rodzinnych
i uświadamialiśmy uczestnikom istotne kwestie dotyczące relacji, rodziny oraz postrzegania zjawisk zerwanych więzi i wychowania jednostki poza rodziną biologiczną.
Pokazywaliśmy tematykę reintegracji rodziny w szerszym kontekście i z różnych punktów widzenia. Na większości spotkań można było kupić naszą książkę Więzi odNowa,  rozdawaliśmy też bezpłatne materiały  promocyjne i informacyjno-edukacyjne.

Czytaj dalej Więzi odNowa-Powrót: cztery spotkania edukacyjne. Podsumowanie.

Czytaj dalej → Czytaj dalej → Czytaj dalej → Czytaj dalej → Czytaj dalej → Czytaj dalej → Czytaj dalej → Czytaj dalej → Czytaj dalej →