Czytaj dalej → Czytaj dalej →

Rozmowa z Joanną

Poniżej publikujemy rozmowę, którą chcemy rozpocząć – na naszym BLOGU – cykl wywiadów z osobami z obszaru przerwanych lub nadwerężonych więzi rodzinnych. To kontynuacja tematyki podejmowanej przez nas w wydanej w roku 2017 książce Więzi odNowa oraz w zrealizowanym przez naszą Fundację w 2019 roku filmie dokumentalnym pod tym samym tytułem (>>zwiastun).
Do tej pory na BLOGU publikowaliśmy fragmenty/skróty wywiadów i relacji z naszej książki. Znalazło się tu także sześć wywiadów, będących – wraz z cyklem fotogramów – częścią projektu Więzi odNowa-POWRÓT (wystawa: Jestem rodzicem).

Asiu, starasz się o odzyskanie swego 7-letniego synka, który wychowuje się – od ponad dwóch lat – u innej rodziny… Masz kontakt ze swoim dzieckiem?

Od roku widuję Krzysia zaledwie raz na dwa tygodnie, po dwie godziny, i to tylko w mieszkaniu jego opiekunów. Nie pozwalają mi dziecka nigdzie zabierać. Moja mama widuje wnuka tak samo rzadko. Walczymy o poszerzenie kontaktów.

Czytaj dalej Rozmowa z Joanną

Czytaj dalej →

Książka Więzi odNowa – do kupienia w Fundacji

W ramach projektu Więzi odNowa została wydana książka pod tym samym tytułem.
Publikacja jest rezultatem wspólnej pracy uczestników i trenerów projektu.
To zbiór rozmów z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.
Zakup książki>>>
Ze wstępu
Wśród naszych rozmówców są rodzice, którzy doświadczyli przerwania lub nadwerężenia więzi z dziećmi. Dzieci te znalazły się w domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub w adopcji.
Wywiadów udzielili nam też dorośli wychowywani przez inne osoby niż rodzice biologiczni, czyli osoby adoptowane i te, które jakąś część swego życia spędziły w rodzinach zastępczych lub w placówkach.
Rozmawialiśmy także z osobami wychowującymi dzieci z problemami więzi – z pracownikami placówek, rodzicami zastępczymi, rodzicami adopcyjnymi oraz ze specjalistami pracującymi z dzieckiem i z rodziną.
Materiał zgromadzony w tej publikacji ujawnia wielką różnorodność. Niejednakowe postrzeganie i odmienne przekonania naszych rozmówców zostały ukształtowane przez różne doświadczenia.
Zwiastun naszego filmu dokumentalnego pt. Więzi odNowa
Czytaj dalej Książka Więzi odNowa – do kupienia w Fundacji

Czytaj dalej →

Relacja Angeli: „Jestem osobą adoptowaną”. Obszerniejszą rozmowę zamieściliśmy w książce pt. Więzi odNowa

Czytaj dalej Relacja Angeli: „Jestem osobą adoptowaną”. Obszerniejszą rozmowę zamieściliśmy w książce pt. Więzi odNowa

Czytaj dalej →

Michał: „Do domu dziecka zgłosiłem się sam…” Na podstawie wywiadu wykorzystanego w książce Więzi odNowa

Czytaj dalej Michał: „Do domu dziecka zgłosiłem się sam…” Na podstawie wywiadu wykorzystanego w książce Więzi odNowa

Czytaj dalej →

Relacja Poli, której dziecko znalazło się trwale poza rodziną biologiczną /wg wywiadu z książki Więzi odNowa/

Czytaj dalej Relacja Poli, której dziecko znalazło się trwale poza rodziną biologiczną /wg wywiadu z książki Więzi odNowa/

Czytaj dalej →

Relacja Estery – matki, której dzieci od dawna znajdują się w rodzinie zastępczej. Wywiad z Esterą w książce Więzi odNowa

Ojcem moim był alkoholik, który porzucił rodzinę i został pozbawiony praw rodzicielskich. Wychowywałam się u dziadków. Tam także był alkohol i do tego straszna przemoc. Urodziłam syna, nigdy nie był przy mnie, od samego początku jest w rodzinie zastępczej…
Czytaj dalej Relacja Estery – matki, której dzieci od dawna znajdują się w rodzinie zastępczej. Wywiad z Esterą w książce Więzi odNowa

Czytaj dalej →

Monika – krótka historia osoby adoptowanej

Czytaj dalej Monika – krótka historia osoby adoptowanej

Czytaj dalej →

Radek: Nie jest łatwo być rodzicem, rodzicem zastępczym w szczególności…

Czytaj dalej Radek: Nie jest łatwo być rodzicem, rodzicem zastępczym w szczególności…

Czytaj dalej →