Książka Więzi odNowa – do kupienia w Fundacji

W ramach projektu Więzi odNowa została wydana książka pod tym samym tytułem.
Publikacja jest rezultatem wspólnej pracy uczestników i trenerów projektu.
To zbiór rozmów z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.
Zakup książki>>>
Ze wstępu
Wśród naszych rozmówców są rodzice, którzy doświadczyli przerwania lub nadwerężenia więzi z dziećmi. Dzieci te znalazły się w domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub w adopcji.
Wywiadów udzielili nam też dorośli wychowywani przez inne osoby niż rodzice biologiczni, czyli osoby adoptowane i te, które jakąś część swego życia spędziły w rodzinach zastępczych lub w placówkach.
Rozmawialiśmy także z osobami wychowującymi dzieci z problemami więzi – z pracownikami placówek, rodzicami zastępczymi, rodzicami adopcyjnymi oraz ze specjalistami pracującymi z dzieckiem i z rodziną.
Materiał zgromadzony w tej publikacji ujawnia wielką różnorodność. Niejednakowe postrzeganie i odmienne przekonania naszych rozmówców zostały ukształtowane przez różne doświadczenia. Czytaj dalej Książka Więzi odNowa – do kupienia w Fundacji

Czytaj dalej →

Relacja Angeli: „Jestem osobą adoptowaną”. Obszerniejszą rozmowę zamieściliśmy w książce pt. Więzi odNowa

Czytaj dalej Relacja Angeli: „Jestem osobą adoptowaną”. Obszerniejszą rozmowę zamieściliśmy w książce pt. Więzi odNowa

Czytaj dalej →

Michał: „Do domu dziecka zgłosiłem się sam…” Na podstawie wywiadu wykorzystanego w książce Więzi odNowa

Czytaj dalej Michał: „Do domu dziecka zgłosiłem się sam…” Na podstawie wywiadu wykorzystanego w książce Więzi odNowa

Czytaj dalej →

Relacja Poli, której dziecko znalazło się trwale poza rodziną biologiczną /wg wywiadu z książki Więzi odNowa/

Czytaj dalej Relacja Poli, której dziecko znalazło się trwale poza rodziną biologiczną /wg wywiadu z książki Więzi odNowa/

Czytaj dalej →

Relacja Estery – matki, której dzieci od dawna znajdują się w rodzinie zastępczej. Wywiad z Esterą w książce Więzi odNowa

Ojcem moim był alkoholik, który porzucił rodzinę i został pozbawiony praw rodzicielskich. Wychowywałam się u dziadków. Tam także był alkohol i do tego straszna przemoc. Urodziłam syna, nigdy nie był przy mnie, od samego początku jest w rodzinie zastępczej…
Czytaj dalej Relacja Estery – matki, której dzieci od dawna znajdują się w rodzinie zastępczej. Wywiad z Esterą w książce Więzi odNowa

Czytaj dalej →

Monika – krótka historia osoby adoptowanej

Czytaj dalej Monika – krótka historia osoby adoptowanej

Czytaj dalej →

Może to są więzi, które nigdy nie ulegną zerwaniu? /Refleksja matki adopcyjnej/

Poniższy tekst pierwotnie ukazał się we wstępie do polskiego wydania książki włoskiego psychoterapeuty Antonio D’Andrea noszącej tytuł: „Czas oczekiwania. Jak przeżywają oczekiwanie na adopcję: dziecko, para małżeńska, profesjonaliści”.
Jest to refleksja mamy adopcyjnej, jej spojrzenie z perspektywy wielu lat po adopcji, gdy dzieci już dorosły.

Tekst ten, zamieszczony w drugim polskim wydaniu książki, bezpośrednio poprzedzał opowiadanie „Martyna i Konstruktor Mostów”, które stanowi pierwszą, beletrystyczną część pięknej książki Antonio D’Andrea, przeznaczonej zarówno dla rodziców adopcyjnych, kandydatów na rodziny adopcyjne jak i dla profesjonalistów.

Książkę wydała poznańska Fundacja Przyjaciele Martynki

Czytaj dalej Może to są więzi, które nigdy nie ulegną zerwaniu? /Refleksja matki adopcyjnej/

Czytaj dalej →

Wystawa „JESTEM RODZICEM” : FOTO/podsumowanie

W dniu 5 grudnia odbył się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 36/38 uroczysty WERNISAŻ wystawy  pt. Jestem rodzicem. 


Wystawa to zwieńczenie projektu Więzi odNowa – Powrót, realizowanego przez Fundację Zielone Wzgórze w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Współorganizatorem wystawy była Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.  Czytaj dalej Wystawa „JESTEM RODZICEM” : FOTO/podsumowanie

Czytaj dalej → Czytaj dalej → Czytaj dalej →