Pokochać tych, których dziecko kocha

Rozpoczynamy naszą opowieść o zranionym rodzicielstwie i zranionej rodzinie od
przywołania jednego z najważniejszych praw człowieka, które bywa łamane – prawa dziecka do więzi z rodzicem. Autorką refleksji jest Anna Guzek, mama adopcyjna, założycielka i prezes Fundacji Zielone Wzgórze:

Brak znajomości swoich korzeni, wiedzy o swojej przeszłości, skutkują  brakiem poczucia ciągłości swojego życia (tzw. „dziura genealogiczna”). Poszanowanie i ochrona tożsamości człowieka, zagwarantowane w Konstytucji RP, a także wyartykułowane w międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, odnosi się do konkretnych atrybutów tej tożsamości: własna historia, przodkowie, własna ojczyzna, religia, imię.

Nikt nie może żyć w oderwaniu od losu swych przodków. Również dziecko nie
wychowywane przez swoich biologicznych rodziców ma prawo czerpać z bogactwa spuścizny pokoleń. Ma prawo do przynależności do swego systemu rodzinnego, z którego pochodzi. Próby wywłaszczenia dziecka z jego systemu rodzinnego poprzez unieważnianie jego historii, przez zacieranie śladów i wiedzy o jego rodzinie, traktowanie dziecka jako „białej karty”, w którą dowolnie  można wpisać nowe, własne treści przynoszą gorzkie owoce. Dziecko traci swą starą tożsamość, ale nie zyskuje nowej.

Tymczasem właśnie lojalność wobec pierwotnego systemu rodzinnego (zjawisko powszechne i naturalne) oraz możność czerpania z zasobów tego systemu pozwala otworzyć się dziecku na nowe więzi, pomaga i umożliwia dalszy rozwój i harmonijne budowanie tożsamości. Brak jakiegokolwiek kontaktu dziecka z bliskimi (których utraciło czasowo lub trwale w wyniku interwencji Państwa), brak o nich rzetelnych i życzliwych informacji, brak rozmowy z dzieckiem na ich temat w jego nowym środowisku, skutkuje często wypieraniem przez dziecko wspomnień, tłumieniem uczuć, niepozwalaniem sobie nawet na wyobrażenia i myśli na ten temat… Dziecko odbiera bowiem taką sytuację jako brak akceptacji dla tej części jego życia, dla tej części jego osoby. W konsekwencji dziecko, nie chcąc być nielojalne wobec aktualnych opiekunów czy drugich rodziców, samo się cenzuruje, odcina wewnętrznie od uczuć, od tej części siebie.

Staje się człowiekiem coraz bardziej rozdartym i niespójnym. Z zamrożoną, w głębi ukrytą
traumą. Tłumienie uczuć, zaprzeczanie im, zamrożenie wewnętrzne – skutkuje z kolei niemożnością dotarcia do swoich potrzeb, niepotrafieniem zadbania o siebie, nieumiejętnością ustanowienia własnych granic i w konsekwencji uniemożliwia rozwój emocjonalny, dojrzałość i bycie szczęśliwym.

Ostateczne zerwanie ważnych więzi zawsze też utrudnia dziecku tworzenie się poczucia
przynależności oraz przywiązanie w nowej rodzinie i potem związki w dorosłym życiu.
Jeśli to tylko możliwe, warto utrzymywać kontakty z ważnymi dla dziecka osobami.

Tak np. gdy dziecko idzie do adopcji z rodziny zastępczej, z którą się zżyło – nowi rodzice
powinni utrzymywać jakieś kontakty z poprzednią rodziną. Nie należy bać się konfliktu
lojalności. Wręcz przeciwnie. Więzi są zasobem nie do przecenienia. Więcej ważnych i znaczących osób w życiu nie jest czymś zagrażającym. Jest to raczej bogactwo.

Jeśli opiekun zastępczy, wychowawca czy rodzic adopcyjny chce stać się kimś ważnym i
bliskim dla dziecka musi być autentycznie ciekaw jego przeszłości. Musi chcieć zobaczyć w
niej nie tylko trudności i problemy, ale też prawdziwe zasoby. Musi szanować przeszłość
dziecka, niezależnie od tego czy jest do niej dostęp czy pozostaje na razie zupełnie nieznana – i niezależnie od tego jak trudna i niezrozumiała dla obecnego otoczenia jest historia dziecka.

Jeżeli chce się nawiązać prawdziwą więź i bliskość z dzieckiem, trzeba zaakceptować
jego osobistą historię, trzeba niejako pokochać tych, których dziecko kocha.

Czytaj dalej →

Więzi odNowa – POWRÓT

Zapraszamy do udziału w projekcie Więzi odNowa – POWRÓT

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich otwieramy w roku 2019 nową
odsłonę działań w najważniejszym programie Fundacji Zielone Wzgórze: Więzi odNowa –
POWRÓT.

Dlaczego POWRÓT?
Celem tegorocznego projektu jest zwiększenie szans na połączenie rodzin w kryzysie
dezintegracji. Chcemy, by nasze działania przyczyniły się do powrotu dzieci z pieczy
zastępczej do domów rodzinnych.

Poznajmy rodziców

W historii działań fundacji spotkaliśmy się z wieloma, bardzo trudnymi i niejednoznacznymi sytuacjami, które towarzyszą traumatycznemu wydarzeniu, jakim jest rozdzielenie dziecka od rodziny. Nabraliśmy przekonania, że w tej sferze potrzebna jest ogromna pokora, chęć poznania drugiego człowieka. Postawiliśmy sobie w tym roku szczególny cel: chcemy poznać rodziny biologiczne, które uległy rozbiciu. Chcemy poznać rodziców dzieci. W dyskusji publicznej perspektywa rodzica jest często pomijana. Stereotyp istniejący w świadomości społecznej to wizerunek nieodpowiedzialnego, słabego lub obojętnego człowieka, który nie potrafił lub nie chciał zaopiekować się własnym dzieckiem.

Celem naszej kampanii społecznej jest pokazanie świata z perspektywy człowieka,
którego rzeczywistość się rozpada, kiedy zabiera mu się dziecko. Jak do tego dochodzi? Co się wcześniej dzieje? Czy ktoś pomaga temu człowiekowi, żeby nie rozdzielono go z własnym dzieckiem?

Cały czas poszukujemy odpowiedzi na te pytania. Możemy je uzyskać tylko od ludzi, którzy
znaleźli się w tak trudnych sytuacjach. Jeśli oni o sobie nie opowiedzą, nie pokażą swojej
prawdy, świat nie będzie miał szansy jej zobaczyć. Kilkadziesiąt osób zaufało nam i opowiedziało swoje historie. Na łamach tego bloga oraz na naszym profilu na Facebooku będziemy snuć o nich opowieść. Serdecznie zapraszamy do śledzenia wpisów oraz zabrania głosu w rozmowie.

W ramach projektu, przez cały rok, zaplanowaliśmy prowadzenie różnorodnych form
wsparcia. Jeżeli jesteście rodziną z trudnościami więzi (np. tymczasowo rozdzieloną umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej) zapraszamy do udziału w:

– cyklach zajęć dla rodzin (z dogoterapią i rękodziełem),
– krótkoterminowej psychoterapii indywidualnej (dla dorosłych, młodzieży, dzieci),
– indywidualnych sesjach fotograficznych,
– wywiadach narracyjnych.

Organizujemy spotkania rodziców z ich dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.
Pracowników i wolontariuszy z obszaru pomocy dziecku i rodzinie zapraszamy do
udziału w:

– treningu doskonalenia umiejętności wychowawczych,
– warsztatach rozwojowych z arteterapią.

W ciągu roku będziemy organizować spotkania edukacyjne w przestrzeni publicznej (z
prezentacjami, prelekcjami, mini-warsztatami twórczo-edukacyjnymi). Na koniec projektu przewidziana jest wystawa fotograficzna z wernisażem i katalogiem. W ramach projektu powstanie też reportaż filmowy.

Naszym partnerem w projekcie jest Uniwersytet Łódzki.

Szczegółowe informacje i zapisy:
tel.: 515 270 502
mail: fundacjazielonewzgorze@gmail.com
„Zielone Wzgórze” Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny
ul. Okólna 75, Łódź

Serdecznie zapraszamy do udziału/współpracy w ramach projektu.

Czytaj dalej →