Archiwum kategorii: Aktualia

Trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

Cykl dziesięciu spotkań dla rodziców i opiekunów chcących podnieść swoje  kompetencje rodzicielskie/wychowawcze.
Zielone Wzgórze, Łódź, ul. Okólna 75.

Czwartki, w godz 17.30 – 20.00;
Początek najbliższej edycji 12 września 2024 r.

Koszt 500 zł od osoby za całość.
Cena zniżkowa dla pary: 850 zł.

Zapraszamy na kolejne wydanie TRENINGU dla RODZICÓW i OPIEKUNÓW.
Jest to cykl 10  cotygodniowych grupowych zajęć warsztatowych.

W 10 kolejnych czwartków (od 12 września do 21 listopada, z przerwą: 17 października),
w godzinach 17.30 – 20.00 (w tym ok. 15 min. przerwy)
To 30 godzin szkoleniowych (25 godzin zegarowych, wliczając przerwy).

Prowadzenie:
mgr Anna Guzek, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka, mama adopcyjna, założycielka i prezeska Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”.

W programie:
– radzenie sobie z trudnymi uczuciami,
– potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
– zachęcanie dziecka do współpracy,
– kary, nagrody, pochwały, nagany,
– konflikty i możliwości ich rozwiązywania,
– podstawy Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia ukończenia cyklu.
(dla jego otrzymania konieczność obecności na przynajmniej 80 % zajęć).

Dojazd >>>

Zastrzegamy sobie możliwość  przełożenie pojedynczego spotkania z przyczyn losowych i wydłużenia o 1 tydzień czasu trwania cyklu.

Zapisy i wszelkie informacje:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

Płatność: 
przelewem lub gotówką, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć, przed ich rozpoczęciem.
Koszt: 500 zł za cykl od osoby (lub 850 zł od pary).
Wpłata zaliczki 200 zł od osoby (lub 340 od pary) gwarantuje miejsce jeśli zbierze się grupa.
 
Wpłata na konto Fundacji (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym):
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas
tytuł wpłaty – trening dla rodziców

lub gotówką w siedzibie Fundacji.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Grupa empatii dla rodziców i opiekunów

12

Otwarta grupa szkoleniowo – wspierająca, adresowana do osób, które ukończyły u nas trening podstawowy.
Dwugodzinne spotkania, raz w miesiącu.

W każdy czwarty PIĄTEK miesiąca.
Zaczynamy 27 września 2024 r.

Koszt: 30 zł za spotkanie od osoby.

Zainteresowanych prosimy o mail lub telefon.

 

Zapraszamy osoby, które ukończyły u nas trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych lub trening komunikacji (podstawowy).

Grupa empatii dla rodziców i opiekunów (także przyszłych 😉 będzie prowadzona w formule otwartej (można dołączyć na każdym etapie).

Dwugodzinne spotkania, w każdy czwarty PIĄTEK miesiąca, będą odbywać się w Zielonym Wzgórzu, przy Okólnej 75, w Łodzi, w godz. 17.30 – 19.30.

Prowadzenie:
Anna Guzek, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka, mama adopcyjna, założycielka i prezeska Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”.

Będziemy udzielać sobie nawzajem empatii, towarzyszyć w trudnych uczuciach, pomagać sobie nawzajem w dotarciu do stojących za tymi uczuciami prawdziwych potrzeb.

Powtórzymy najważniejsze zagadnienia Porozumienia bez Przemocy, a także będziemy utrwalać i poszerzać nasze umiejętności w tym zakresie.
Będziemy trenować cztery kroki do porozumienia, dialog w konflikcie.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się mailowe lub telefoniczne.

Dojazd >>>

Zapisy i wszelkie informacje:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com


Płatność: 
Przed spotkaniem, przelewem lub gotówką.

Koszt:
30 zł za pojedyncze spotkanie od osoby.

Wpłata na konto Fundacji
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas
tytuł wpłaty – Grupa empatii
lub gotówką w siedzibie Fundacji.

Grupa wsparcia/empatii dla rodziców adopcyjnych

18195829_1882134308726937_1928923674_o_

Co miesiąc spotkanie Grupy empatii / wsparcia dla rodziców adopcyjnych.  Zapraszamy!
Fundacja Zielone Wzgórze, ul. Okólna 75, Łódź
, godz. 17:15- 19:45.
Zwykle w czwartą sobotę miesiąca.
Daty aktywne w kalendarzu w pasku bocznym.
Osoby chcące dołączyć do grupy prosimy o kontakt tel: 515 270 502.

Początkowo była to grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych.
Z czasem przekształciła się w GRUPĘ EMPATII (w duchu Porozumienia bez Przemocy).

Fragment z książki Więzi odNowa, wydanej przez Fundację Zielone Wzgórze w roku 2017 w ramach projektu – pod tym samym tytułem – dofinansowanego z programu FIO
/z rozdziału Narodziny z serca;  wywiad pt.:  Ogromna praca. Krok po kroku. Rozmowa z mamą adopcyjną/:

„(…) Krystek miał dokładnie roczek, gdy go wzięliśmy do nas do domu. Nie zdawali­śmy sobie do końca sprawy z tego, co takie dziecko może przeżywać.  I myślę, że nie wynika to tylko z niewystarczającego przygotowania nas do adopcji. Tak naprawdę dopiero samo doświadczenie adopcji może przynieść prawdziwą wiedzę i świado­mość procesów zachodzących wówczas w dziecku, ale też w nas, rodzicach.”

 

Wszystkich sympatyków ZIELONEGO WZGÓRZA zapraszamy na FB

Rodzinne zajęcia terapeutyczne

IGA

Organizujemy w Zielonym Wzgórzu zajęcia terapeutyczne dla pojedynczej rodziny ukierunkowane na więź (cykle kilku/kilkunastu  spotkań) 
Stosujemy arteterapię i dogoterapię, wykorzystujemy rękodzieło, fotografię, techniki plastyczne, ruch, dźwięk i zabawę.
Cena: 120 zł za 45 – 60 min (z 1 terapeutką)
Terminy: do uzgodnienia (możliwe weekendy)

 

Adresaci:
(Rodziny):

RODZICE/RODZIC (BIOL, ADOPC…) i ich DZIECI lub
OPIEKUNOWIE ZASTĘPCZY I WYCHOWYWANE PRZEZ NICH DZIECI.

Zajęcia tego typu sprawdzają się m.in jako pomoc i wsparcie dla rodzin biologicznych, w których rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie poprzez umieszczenie dziecka/dzieci w pieczy zastępczej, a także w przypadkach konfliktów okołorozstaniowych, także w sytuacji alienacji.
Zajęcia takie są też pomocne w budowaniu więzi w rodzinach adopcyjnych i nawiązywaniu relacji w rodzinach zastępczych.

 

Cele zajęć:
(ustalane najczęściej indywidualnie, w zależności od problemu). Przykładowo:
– poprawa/pogłębienie więzi wewnątrzrodzinnych
– poprawa i rozwój komunikacji w rodzinie
– lepsze radzenie sobie z trudnymi uczuciami
– poprawa poczucia własnej wartości
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
– edukacja, poszerzenie horyzontów
– rozwój wrażliwości, kreatywności, uważności dzieci i dorosłych
– rozwój zmysłów u dziecka
– rozwijanie odpowiedzialności, obowiązkowości u dziecka
– zdobycie nowych umiejętności
– relaksacja

Na zajęciach będziemy wykorzystywać arte- lub/i dogo-terapię.
Arteterapia (w tym i dogoterapia) może stać się dla danej rodziny okazją do nieskrępowanego i autentycznego spotkania najbliższych sobie osób, rodziców i dzieci, których kontakt na co dzień jest czasem utrudniony lub zaburzony.
W przyjaznym i neutralnym miejscu, wspólnie wybierzemy obszar, nad którym będziemy pracować, z wykorzystaniem technik plastycznych, ćwiczeń ruchowych, muzyki, gier edukacyjnych i rozwojowych oraz zabaw, niekiedy w plenerze lub z udziałem psa pracującego w dogoterapii.
Chcemy wydobyć z rodziny to co najlepsze i pomóc tam gdzie dzieje się coś trudnego.
Spotkania prowadzone są w duchu Porozumienia bez Przemocy według Rosenberga.

Prowadzenie:
pierwsze 3 spotkania: 
mgr Anna Guzek (trenerka komunikacji wg porozumienia bez przemocy, arteterapeutka). Potem, w zależności od zapotrzebowania i możliwości – albo kontynuacja z tą samą trenerką albo zajęcia arteterapeutyczne/dogoterapeutyczne prowadzone przez jedną lub dwie trenerki naszej Fundacji (dogoterapeutkę /arteterapeutkę). Dokładny czas trwania ustalamy indywidualnie w zależności od wieku i możliwości dziecka.

Wpłaty gotówką w siedzibie Fundacji lub na konto:
BNP Paribas, 55 2030 0045 1110 0000 0240 8110

Możliwość wystawienia faktury.

Informacje i zapisy:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia.

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych w lubelskim ROPS

Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Zielone Wzgórze gościło tam z warsztatami umiejętności wychowawczych dla rodziców adopcyjnych i zastępczych, opiekunów dzieci z diagnozą FAS/FASD, specjalistów pracujących w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W Lublinie, w dn 3 i 4 czerwca 2024 r. Zielone Wzgórze realizowało w ramach projektu lubelskich: ROPS,  Centrum Diagnozy i terapii FAS/FASD Warsztaty umiejętności wychowawczych w oparciu o Porozumienie bez Przemocy. Prowadzenie: Anna Guzek, trenerka komunikacji wg PbP, matka adopcyjna, arteterapeutka.
W programie:

 • umiejętność słuchania
 • uczucia i potrzeby
 • kilka słów o Marshallu Rosenbergu – twórcy PbP
 • podstawowe założenia Porozumienia bez Przemocy
 • 4 kroki PbP – praktyczne narzędzie komunikacji
 • czym jest empatia
 • na czym polega budowanie relacji opartej na zaufaniu

                                                   

Studenci w Zielonym Wzgórzu

                  

16-go kwietnia Zielone Wzgórze gościło grupę studentek pedagogiki 3 roku, specjalności: opieka i terapia pedagogiczna. Studentki zapoznały się z doświadczeniami Fundacji w  temacie pracy terapeutyczno-szkoleniowej z rodzicami w sytuacjach wieloproblemowych. W prezentacji multimedialnej pokazaliśmy m.in. naszą wystawę „Jestem Rodzicem”. Na końcu studentki zadały pytania dotyczące metod pracy z rodziną w kryzysie oraz adopcji i pieczy zastępczej.

Schemat obrazujący tematykę działania Fundacji:

Slajdy przedstawiające najważniejsze nasze aktywności i inicjatywy:

Treningi UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH i WYCHOWAWCZYCH

1a

Cykle dziesięciu spotkań dla rodziców i opiekunów chcących podnieść swoje  kompetencje rodzicielskie/wychowawcze.
Zielone Wzgórze, Łódź, ul. Okólna 75.
Zwykle: Czwartki, w godz 17.30 – 20.00;
(w tym ok 15 min przerwa).

Koszt 500 zł od osoby za całość.
Zniżka dla par: cena dla pary 850 zł.

 

Zapraszamy na TRENINGI dla RODZICÓW i OPIEKUNÓW.
Są to cykle 10  cotygodniowych grupowych zajęć warsztatowych.
Odbywają się w siedzibie Fundacji w ciągu całego roku, jedynie z przerwą wakacyjną.
Zwykle w czwartki w godzinach 17.30 – 20.00 (w tym ok 15 min. przerwy)
Każdy cykl to 30 godzin szkoleniowych (25 godzin zegarowych wliczając przerwy).

Prowadzenie:
mgr Anna Guzek, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka, mama adopcyjna, założycielka i prezeska Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”.

W programie:
– radzenie sobie z trudnymi uczuciami,
– potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
– zachęcanie dziecka do współpracy,
– kary, nagrody, pochwały, nagany,
– konflikty i możliwości ich rozwiązywania,
– podstawy Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Konieczność obecności na przynajmniej 80 % zajęć.
Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia ukończenia cyklu.

Dojazd >>>

Zastrzegamy sobie możliwość  przełożenie pojedynczego spotkania z przyczyn losowych i wydłużenia o 1 tydzień czasu trwania cyklu.

Zapisy i wszelkie informacje:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

Płatność
przelewem lub gotówką, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć, przed ich rozpoczęciem.
Koszt: 500 zł za cykl od osoby (lub 850 zł od pary).
Wpłata zaliczki 200 zł od osoby (lub 340 od pary) gwarantuje miejsce jeśli zbierze się grupa.
 
Wpłata na konto Fundacji (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym):
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas
tytuł wpłaty – trening dla rodziców

lub gotówką w siedzibie Fundacji.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

 

 

Warsztaty Hanny Dufner nt. DYSOCJACJI

właściwy

Szkolenie adresowane do rodziców adopcyjnych,
zastępczych, biologicznych i specjalistów.

Sobota i niedziela 9 -10 marca 2024 r;
w godzinach:  9:00 – 17:00;
w Zielonym Wzgórzu; ul. Okólna 75 Łódź.

Liczba miejsc ograniczona.
Koszt: 480 zł od osoby za dwa dni szkolenia.

Hanna Dufner – pedagog-psychotraumatolog,
od ponad 20 lat mieszka i pracuje w Szwajcarii, prowadzi InspiRationalnie
wspierając osoby, które bezpośrednio lub pośrednio doświadczyły traumy.  

TEMATYKA

 • Wpływ wczesnych urazów na późniejsze funkcjonowanie układu nerwowego w oparciu o teorię mózgu trójjedynego P. MacLeana i teorię poliwagalną S. Porgesa
 • Dysocjacja – pojęcie oraz obecność dysocjacji w rodzicielstwie adopcyjnym i zastępczym
 • Symptomy dysocjacji i ich rozpoznawanie
 • Znaczenie dysocjacji jako regulacyjnego mechanizmu adaptacyjnego
 • Codzienność z dysocjującym dzieckiem – znaczenie regresu i praca z częściami
 • Ważność oddziaływań profilaktycznych
 • Wpływ niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa rodziców i osób wspierających na proces zdrowienia dziecka

PROWADZĄCAHanna Dufner
Hanna Dufner  –  nauczycielka, pedagog-psychotraumatolog i psychotraumatolog, praktyk Somatic Experiencing® metody leczenia traumy wg P. Levine’a, SOMA Embodiment®, EmotionAid® Facilitatorka, certifikowana providerka Safe & Sound Protocol (SSP), certyfikowana w programie Traumatic Stress Studies pod kierownictwem Bessela van der Kolka, edukatorka, autorka/współautorka publikacji dotyczących problematyki terapii zaburzeń posttraumatycznych u dzieci, dynamiki procesów wychowawczych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych, a także książki „Dziecko- trauma, wsparcie i rozwój. DROGOWSKAZ”.

https://hannadufner.pl/

KIEDY:
09–10.03.2024;  
w godzinach  9:00–17:00    (w tym przerwy: dwie kawowe i jedna dłuższa)

GDZIE:
Fundacja Zielone Wzgórze;  ul. Okólna 75 Łódź              
dojazd:  https://fundacjazielonewzgorze.org/kontakt/

ZAPISY I WSZELKIE INFORMACJE:

515 270 502                                                                          
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

KOSZT:
480 zł. od osoby, za dwa dni szkolenia.          
Wpłata na konto Fundacji: 55 2030 0045 1110 0000 0240 8110 (BNP Paribas); tytuł wpłaty: Dysocjacja
lub gotówką w siedzibie Fundacji.
Liczba miejsc ograniczona.
Rezerwację miejsca zapewnia wpłata zaliczki w wys. 120 zł (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym).

Prosimy o wpłatę całej kwoty do dn. 3 marca.

Możliwość wystawienia FAKTURY

Wystawiamy CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Zapewniamy kawę/herbatę/napoje oraz owoce i drobne przekąski. Obiad we własnym zakresie (na miejscu jest kuchnia, istnieje możliwość podgrzania. Można zamówić dowóz pizzy).

Warsztat: Bezpieczeństwo w relacji – REGULACJA EMOCJI i wspieranie systemu zaangażowania społecznego

Bezpieczeństwo w relacji.

Poniedziałek  11.03.24. godz: 9:00–17:00; Zielone Wzgórze, Okólna 75 Łódź.

Koszt: 240 zł od osoby.

Zapraszamy zarówno osoby, które ukończyły szkolenie nt. DYSOCJACJI jak i wszystkich chętnych

Hanna Dufner
– pedagog-psychotraumatolog, ukończyła liczne szkolenia m.in u Petera Levine’a oraz Bessela van der Kolka.

 

TEMATYKA

 • Autonomiczne reakcje adaptacyjne człowieka – relacje, walka, ucieczka i zamrożenie
 • System społecznego zaangażowania – jego fizjologia i znaczenie w regulacji emocji
 • Neurocepcja bezpieczeństwa – pojęcie i znaczenie w kontekście regulacji emocji
 • Koregulacja i regulacja interpersonalna
 • Podstawowe techniki i ćwiczenia regulacyjne, pierwsza pomoc emocjonalna                                                                            Wystawiamy CERTYFIKAT UCZESTNICTWA  

PROWADZĄCA:

      –  Hanna Dufner – nauczycielka, pedagog-psychotraumatolog i psychotraumatolog, praktyk Somatic Experiencing®    metody leczenia traumy wg P. Levine’a, SOMA Embodiment®, EmotionAid® Facilitatorka, providerka Safe & Sound Protocol (SSP), certifikowana w programie Traumatic Stress Studies pod kierownictwem Bessela van der Kolka, edukatorka, autorka/współautorka publikacji dotyczących terapii zaburzeń posttraumatycznych u dzieci, dynamiki procesów wychowawczych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych, a także książki „Dziecko – trauma, wsparcie i rozwój. DROGOWSKAZ”.  

         https://hannadufner.pl/

KIEDY:
11.03.2024;  
w godzinach  9:00 – 17:00          (w tym przerwy: dwie kawowe i jedna dłuższa)

GDZIE:
Fundacja Zielone Wzgórze;  ul. Okólna 75 Łódź               dojazd:  https://fundacjazielonewzgorze.org/kontakt/

ZAPISY I WSZELKIE INFORMACJE:

e-mail:   fundacjazielonewzgorze@gmail.com                
tel:  515 270 502                                                                          

KOSZT:
240 zł. od osoby

Wpłata na konto Fundacji: 55 2030 0045 1110 0000 0240 8110 (BNP Paribas); tytuł wpłaty: Regulacja
lub gotówką w siedzibie Fundacji.
Rezerwację miejsca zapewnia wpłata zaliczki w wys. 80 zł (po uprzednim uzgodnieniu tel. lub mailowym).
Prosimy o wpłatę całej kwoty do dn. 3 marca.

Możliwość wystawienia FAKTURY.

Zapewniamy kawę/herbatę/napoje oraz owoce i drobne przekąski. Obiad we własnym zakresie (na miejscu jest kuchnia, istnieje możliwość podgrzania. Można zamówić dowóz pizzy).

Warsztaty dla specjalistów z obszaru pieczy zastępczej.

Jak mówić z serca. Podstawy komunikacji empatycznej

Dwudniowe szkolenie dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną.

Tematyka:
1. WIĘŹ W PERSPEKTYWIE NEUROBIOLOGICZNEJ
(Hanna Dufner)
2. KOMUNIKACJE EMPATYCZNA
(Anna Guzek).

Fundacja Zielone Wzgórze, 26-27.04.23.

 

-->