Warsztaty umiejętności wychowawczych w lubelskim ROPS

Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Zielone Wzgórze gościło tam z warsztatami umiejętności wychowawczych dla rodziców adopcyjnych i zastępczych, opiekunów dzieci z diagnozą FAS/FASD, specjalistów pracujących w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W Lublinie, w dn 3 i 4 czerwca 2024 r. Zielone Wzgórze realizowało w ramach projektu lubelskich: ROPS,  Centrum Diagnozy i terapii FAS/FASD Warsztaty umiejętności wychowawczych w oparciu o Porozumienie bez Przemocy. Prowadzenie: Anna Guzek, trenerka komunikacji wg PbP, matka adopcyjna, arteterapeutka.
W programie:

  • umiejętność słuchania
  • uczucia i potrzeby
  • kilka słów o Marshallu Rosenbergu – twórcy PbP
  • podstawowe założenia Porozumienia bez Przemocy
  • 4 kroki PbP – praktyczne narzędzie komunikacji
  • czym jest empatia
  • na czym polega budowanie relacji opartej na zaufaniu