Studenci w Zielonym Wzgórzu

                  

16-go kwietnia Zielone Wzgórze gościło grupę studentek pedagogiki 3 roku, specjalności: opieka i terapia pedagogiczna. Studentki zapoznały się z doświadczeniami Fundacji w  temacie pracy terapeutyczno-szkoleniowej z rodzicami w sytuacjach wieloproblemowych. W prezentacji multimedialnej pokazaliśmy m.in. naszą wystawę „Jestem Rodzicem”. Na końcu studentki zadały pytania dotyczące metod pracy z rodziną w kryzysie oraz adopcji i pieczy zastępczej.

Schemat obrazujący tematykę działania Fundacji:

Slajdy przedstawiające najważniejsze nasze aktywności i inicjatywy: