Treningi UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH i WYCHOWAWCZYCH

1a

Cykle dziesięciu spotkań dla rodziców i opiekunów chcących podnieść swoje  kompetencje rodzicielskie/wychowawcze.
Zielone Wzgórze, Łódź, ul. Okólna 75.
Zwykle: Czwartki, w godz 17.30 – 20.00;
(w tym ok 15 min przerwa).

Najbliższą edycję planujemy po wakacjach.

Koszt 500 zł od osoby za całość.
Zniżka dla par: cena dla pary 850 zł.

 

Zapraszamy na TRENINGI dla RODZICÓW i OPIEKUNÓW.
Są to cykle 10  cotygodniowych grupowych zajęć warsztatowych.
Odbywają się w siedzibie Fundacji w ciągu całego roku, jedynie z przerwą wakacyjną.
Zwykle w czwartki w godzinach 17.30 – 20.00 (w tym ok 15 min. przerwy)
Każdy cykl to 30 godzin szkoleniowych (25 godzin zegarowych wliczając przerwy).

Prowadzenie:
mgr Anna Guzek, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka, mama adopcyjna, założycielka i prezeska Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”.

W programie:
– radzenie sobie z trudnymi uczuciami,
– potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
– zachęcanie dziecka do współpracy,
– kary, nagrody, pochwały, nagany,
– konflikty i możliwości ich rozwiązywania,
– podstawy Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Konieczność obecności na przynajmniej 80 % zajęć.
Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia ukończenia cyklu.

Dojazd >>>

Zastrzegamy sobie możliwość  przełożenie pojedynczego spotkania z przyczyn losowych i wydłużenia o 1 tydzień czasu trwania cyklu.

Zapisy i wszelkie informacje:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

Płatność
przelewem lub gotówką, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć, przed ich rozpoczęciem.
Koszt: 500 zł za cykl od osoby (lub 850 zł od pary).
Wpłata zaliczki 200 zł od osoby (lub 340 od pary) gwarantuje miejsce jeśli zbierze się grupa.
 
Wpłata na konto Fundacji (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym):
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas
tytuł wpłaty – trening dla rodziców

lub gotówką w siedzibie Fundacji.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

 

 
Czytaj dalej →

Studenci w Zielonym Wzgórzu

                  

16-go kwietnia Zielone Wzgórze gościło grupę studentek pedagogiki 3 roku, specjalności: opieka i terapia pedagogiczna. Studentki zapoznały się z doświadczeniami Fundacji w  temacie pracy terapeutyczno-szkoleniowej z rodzicami w sytuacjach wieloproblemowych. W prezentacji multimedialnej pokazaliśmy m.in. naszą wystawę „Jestem Rodzicem”. Na końcu studentki zadały pytania dotyczące metod pracy z rodziną w kryzysie oraz adopcji i pieczy zastępczej.

Schemat obrazujący tematykę działania Fundacji:

Slajdy przedstawiające najważniejsze nasze aktywności i inicjatywy:

Czytaj dalej →

Grupa wsparcia/empatii dla rodziców adopcyjnych

18195829_1882134308726937_1928923674_o_

Co miesiąc spotkanie Grupy empatii / wsparcia dla rodziców adopcyjnych.  Zapraszamy!
Fundacja Zielone Wzgórze, ul. Okólna 75, Łódź
, godz. 17:15- 19:45.
Zwykle w czwartą sobotę miesiąca, najbliższe spotkanie wyjątkowo – w ostatnią sobotę czerwca (29-go). Daty aktywne w kalendarzu w pasku bocznym. Osoby chcące dołączyć do grupy prosimy o kontakt tel: 515 270 502.

Początkowo była to grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych.
Z czasem przekształciła się w GRUPĘ EMPATII (w duchu Porozumienia bez Przemocy).

Fragment z książki Więzi odNowa, wydanej przez Fundację Zielone Wzgórze w roku 2017 w ramach projektu – pod tym samym tytułem – dofinansowanego z programu FIO
/z rozdziału Narodziny z serca;  wywiad pt.:  Ogromna praca. Krok po kroku. Rozmowa z mamą adopcyjną/:

„(…) Krystek miał dokładnie roczek, gdy go wzięliśmy do nas do domu. Nie zdawali­śmy sobie do końca sprawy z tego, co takie dziecko może przeżywać.  I myślę, że nie wynika to tylko z niewystarczającego przygotowania nas do adopcji. Tak naprawdę dopiero samo doświadczenie adopcji może przynieść prawdziwą wiedzę i świado­mość procesów zachodzących wówczas w dziecku, ale też w nas, rodzicach.”

 

Wszystkich sympatyków ZIELONEGO WZGÓRZA zapraszamy na FB

Czytaj dalej →

Rodzinne zajęcia terapeutyczne

IGA

Organizujemy w Zielonym Wzgórzu zajęcia terapeutyczne dla pojedynczej rodziny ukierunkowane na więź (cykle kilku/kilkunastu  spotkań) 
Stosujemy arteterapię i dogoterapię, wykorzystujemy rękodzieło, fotografię, techniki plastyczne, ruch, dźwięk i zabawę.
Cena: 120 zł za 45 – 60 min (z 1 terapeutką)
Terminy: do uzgodnienia (możliwe weekendy)

 

Adresaci:
(Rodziny):

RODZICE/RODZIC (BIOL, ADOPC…) i ich DZIECI lub
OPIEKUNOWIE ZASTĘPCZY I WYCHOWYWANE PRZEZ NICH DZIECI.

Zajęcia tego typu sprawdzają się na przykład jako pomoc i wsparcie dla RODZIN BIOLOGICZNYCH w których rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie poprzez umieszczenie dziecka/dzieci w pieczy zastępczej, a także w przypadkach konfliktów okołorozstaniowych.

 

Cele zajęć:
(ustalane najczęściej indywidualnie, w zależności od problemu). Przykładowo:
– pogłębienie/pogłębienie więzi wewnątrzrodzinnych
– poprawa i rozwój komunikacji w rodzinie
– lepsze radzenie sobie z trudnymi uczuciami
– poprawa poczucia własnej wartości
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
– edukacja, poszerzenie horyzontów
– rozwój wrażliwości, kreatywności, uważności dzieci i dorosłych
– rozwój zmysłów u dziecka
– rozwijanie odpowiedzialności, obowiązkowości u dziecka
– zdobycie nowych umiejętności
– relaksacja

Na zajęciach będziemy wykorzystywać arte- lub/i dogo-terapię.
Arteterapia (w tym i dogoterapia) może stać się dla danej rodziny okazją do nieskrępowanego i autentycznego spotkania najbliższych sobie osób, rodziców i dzieci, których kontakt na co dzień jest czasem utrudniony lub zaburzony.
W przyjaznym i neutralnym miejscu, wspólnie wybierzemy obszar, nad którym będziemy pracować, z wykorzystaniem technik plastycznych, ćwiczeń ruchowych, muzyki, gier edukacyjnych i rozwojowych oraz zabaw, niekiedy w plenerze lub z udziałem psa pracującego w dogoterapii.
Chcemy wydobyć z rodziny to co najlepsze i pomóc tam gdzie dzieje się coś trudnego.
Spotkania prowadzone są w duchu Porozumienia bez Przemocy według Rosenberga.

Prowadzenie:
pierwsze 3 spotkania: 
mgr Anna Guzek (trenerka komunikacji wg porozumienia bez przemocy, arteterapeutka). Potem, w zależności od zapotrzebowania i możliwości – albo kontynuacja z tą samą trenerką albo zajęcia arteterapeutyczne/dogoterapeutyczne prowadzone przez jedną lub dwie trenerki naszej Fundacji (dogoterapeutkę /arteterapeutkę). Dokładny czas trwania ustalamy indywidualnie w zależności od wieku i możliwości dziecka.

Wpłaty gotówką w siedzibie Fundacji lub na konto:
BNP Paribas, 55 2030 0045 1110 0000 0240 8110

Możliwość wystawienia faktury.

Informacje i zapisy:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia.

 

Czytaj dalej →

Trening drugiego stopnia umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

12

Cykl 6 spotkań adresowany do osób, które ukończyły u nas trening podstawowy.

1) Piątki (co tydzień),  g. 17.30 – 19.45.
2) Soboty
(co 2 tyg.),  g. 10.30 – 12.45.

Zaczniemy gdy zbierze się grupa minimum 8 osób.

Koszt: 300 zł za całość od osoby.
Zniżka dla par (koszt dla pary 510 zł).
Możliwość płatności w ratach.

Zapraszamy na TRENING drugiego stopnia dla RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy ukończyli u nas trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych lub trening komunikacji (podstawowy).

Trening drugiego stopnia to cykl 6 cotygodniowych grupowych zajęć warsztatowych.
W Zielonym Wzgórzu, ul. Okólna 75, Łódź;
w piątki (co tydzień) w godzinach 17.30 – 19.45.
w soboty (co 2 tyg.) w godz 10.30 – 12.45

W sumie: 18 godzin szkoleniowych (13,5 godzin zegarowych).

Prowadzenie:
mgr Anna Guzek, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka, mama adopcyjna, założycielka i prezeska Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”.

Zagadnienia:
–  najważniejsze założenia Porozumienia bez Przemocy (powtórzenie),
–  budowanie wzajemnego zaufania rodzic-dziecko,
–  podnoszenie poczucia własnej wartości u siebie i dziecka,
–  rozwijanie motywacji,
–  chronienie i respektowanie granic,
–  wzmacnianie samodzielności dziecka,
–  ochrona, wspieranie i odbudowa więzi.

Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia uczestnictwa.

Dojazd >>>

Zastrzegamy sobie możliwość  przełożenie pojedynczego spotkania z przyczyn losowych i wydłużenia o 1 tydzień czasu trwania cyklu.

Zapisy i wszelkie informacje:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com


Płatność: 
Możliwość płatności w 2 – 3 ratach (do uzgodnienia) przelewem lub gotówką, pierwsza rata najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Koszt:
300 zł za cykl od osoby.
Zniżka dla par (koszt dla pary 510 zł).
Możliwość płatności w ratach.

Wpłata na konto Fundacji (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym):
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas
tytuł wpłaty – trening drugiego stopnia
lub gotówką w siedzibie Fundacji.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Czytaj dalej →

Warsztaty Hanny Dufner nt. DYSOCJACJI

właściwy

Szkolenie adresowane do rodziców adopcyjnych,
zastępczych, biologicznych i specjalistów.

Sobota i niedziela 9 -10 marca 2024 r;
w godzinach:  9:00 – 17:00;
w Zielonym Wzgórzu; ul. Okólna 75 Łódź.

Liczba miejsc ograniczona.
Koszt: 480 zł od osoby za dwa dni szkolenia.

Hanna Dufner – pedagog-psychotraumatolog,
od ponad 20 lat mieszka i pracuje w Szwajcarii, prowadzi InspiRationalnie
wspierając osoby, które bezpośrednio lub pośrednio doświadczyły traumy.  

TEMATYKA

 • Wpływ wczesnych urazów na późniejsze funkcjonowanie układu nerwowego w oparciu o teorię mózgu trójjedynego P. MacLeana i teorię poliwagalną S. Porgesa
 • Dysocjacja – pojęcie oraz obecność dysocjacji w rodzicielstwie adopcyjnym i zastępczym
 • Symptomy dysocjacji i ich rozpoznawanie
 • Znaczenie dysocjacji jako regulacyjnego mechanizmu adaptacyjnego
 • Codzienność z dysocjującym dzieckiem – znaczenie regresu i praca z częściami
 • Ważność oddziaływań profilaktycznych
 • Wpływ niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa rodziców i osób wspierających na proces zdrowienia dziecka

PROWADZĄCAHanna Dufner
Hanna Dufner  –  nauczycielka, pedagog-psychotraumatolog i psychotraumatolog, praktyk Somatic Experiencing® metody leczenia traumy wg P. Levine’a, SOMA Embodiment®, EmotionAid® Facilitatorka, certifikowana providerka Safe & Sound Protocol (SSP), certyfikowana w programie Traumatic Stress Studies pod kierownictwem Bessela van der Kolka, edukatorka, autorka/współautorka publikacji dotyczących problematyki terapii zaburzeń posttraumatycznych u dzieci, dynamiki procesów wychowawczych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych, a także książki „Dziecko- trauma, wsparcie i rozwój. DROGOWSKAZ”.

https://hannadufner.pl/

KIEDY:
09–10.03.2024;  
w godzinach  9:00–17:00    (w tym przerwy: dwie kawowe i jedna dłuższa)

GDZIE:
Fundacja Zielone Wzgórze;  ul. Okólna 75 Łódź              
dojazd:  https://fundacjazielonewzgorze.org/kontakt/

ZAPISY I WSZELKIE INFORMACJE:

515 270 502                                                                          
fundacjazielonewzgorze@gmail.com

KOSZT:
480 zł. od osoby, za dwa dni szkolenia.          
Wpłata na konto Fundacji: 55 2030 0045 1110 0000 0240 8110 (BNP Paribas); tytuł wpłaty: Dysocjacja
lub gotówką w siedzibie Fundacji.
Liczba miejsc ograniczona.
Rezerwację miejsca zapewnia wpłata zaliczki w wys. 120 zł (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym).

Prosimy o wpłatę całej kwoty do dn. 3 marca.

Możliwość wystawienia FAKTURY

Wystawiamy CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Zapewniamy kawę/herbatę/napoje oraz owoce i drobne przekąski. Obiad we własnym zakresie (na miejscu jest kuchnia, istnieje możliwość podgrzania. Można zamówić dowóz pizzy).

Czytaj dalej →

Warsztat: Bezpieczeństwo w relacji – REGULACJA EMOCJI i wspieranie systemu zaangażowania społecznego

Bezpieczeństwo w relacji.

Poniedziałek  11.03.24. godz: 9:00–17:00; Zielone Wzgórze, Okólna 75 Łódź.

Koszt: 240 zł od osoby.

Zapraszamy zarówno osoby, które ukończyły szkolenie nt. DYSOCJACJI jak i wszystkich chętnych

Hanna Dufner
– pedagog-psychotraumatolog, ukończyła liczne szkolenia m.in u Petera Levine’a oraz Bessela van der Kolka.

 

TEMATYKA

 • Autonomiczne reakcje adaptacyjne człowieka – relacje, walka, ucieczka i zamrożenie
 • System społecznego zaangażowania – jego fizjologia i znaczenie w regulacji emocji
 • Neurocepcja bezpieczeństwa – pojęcie i znaczenie w kontekście regulacji emocji
 • Koregulacja i regulacja interpersonalna
 • Podstawowe techniki i ćwiczenia regulacyjne, pierwsza pomoc emocjonalna                                                                            Wystawiamy CERTYFIKAT UCZESTNICTWA  

PROWADZĄCA:

      –  Hanna Dufner – nauczycielka, pedagog-psychotraumatolog i psychotraumatolog, praktyk Somatic Experiencing®    metody leczenia traumy wg P. Levine’a, SOMA Embodiment®, EmotionAid® Facilitatorka, providerka Safe & Sound Protocol (SSP), certifikowana w programie Traumatic Stress Studies pod kierownictwem Bessela van der Kolka, edukatorka, autorka/współautorka publikacji dotyczących terapii zaburzeń posttraumatycznych u dzieci, dynamiki procesów wychowawczych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych, a także książki „Dziecko – trauma, wsparcie i rozwój. DROGOWSKAZ”.  

         https://hannadufner.pl/

KIEDY:
11.03.2024;  
w godzinach  9:00 – 17:00          (w tym przerwy: dwie kawowe i jedna dłuższa)

GDZIE:
Fundacja Zielone Wzgórze;  ul. Okólna 75 Łódź               dojazd:  https://fundacjazielonewzgorze.org/kontakt/

ZAPISY I WSZELKIE INFORMACJE:

e-mail:   fundacjazielonewzgorze@gmail.com                
tel:  515 270 502                                                                          

KOSZT:
240 zł. od osoby

Wpłata na konto Fundacji: 55 2030 0045 1110 0000 0240 8110 (BNP Paribas); tytuł wpłaty: Regulacja
lub gotówką w siedzibie Fundacji.
Rezerwację miejsca zapewnia wpłata zaliczki w wys. 80 zł (po uprzednim uzgodnieniu tel. lub mailowym).
Prosimy o wpłatę całej kwoty do dn. 3 marca.

Możliwość wystawienia FAKTURY.

Zapewniamy kawę/herbatę/napoje oraz owoce i drobne przekąski. Obiad we własnym zakresie (na miejscu jest kuchnia, istnieje możliwość podgrzania. Można zamówić dowóz pizzy).

Czytaj dalej →

Warsztaty dla specjalistów z obszaru pieczy zastępczej.

Jak mówić z serca. Podstawy komunikacji empatycznej

Dwudniowe szkolenie dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną.

Tematyka:
1. WIĘŹ W PERSPEKTYWIE NEUROBIOLOGICZNEJ
(Hanna Dufner)
2. KOMUNIKACJE EMPATYCZNA
(Anna Guzek).

Fundacja Zielone Wzgórze, 26-27.04.23.

 

Czytaj dalej →

„Porozmawiajmy o więzi” konferencja Łódź, 6-7 listopada 2022 r.

2

Konferencja z okazji Światowego Dnia Adopcji została wykreowana i zaprojektowana przez Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską o Siebie SZTOS, przy współudziale Zielonego Wzgórza, we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, organizacjami pozarządowymi i firmami oraz dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi.  >> Nagranie (zakładka w menu KONFERENCJA na stronie: https://sztos.org/konferencja/
 


Cele konferencji


– przyjrzenie się dylematom w obszarze przywiązania oraz problematyce dziecka poza własnym systemem rodzinnym,

– stworzenie przestrzeni do otwartej debaty o możliwościach chronienia i wspierania więzi,
– podniesienie społecznej świadomości wagi zagadnień dot przywiązania,

– przełamanie osamotnienia rodziców adopcyjnych, wsparcie ich w wychowywaniu przysposobionych dzieci na ludzi silnych, otwartych, pełnych miłości, a nie strachu.

 

Preleganci:

dr Teresa Jadczak-Szumiło:  psycholog, pedagog, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia, certyfikowana specjalistka ds. interwencji kryzysowej, założycielka Centrum Psychologicznego „Item” w Żywcu, specjalistka w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji, twórczyni całościowego modelu terapii dla dzieci z FASD, autorka wielu publikacji m.in. poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą;
Hanna Dufner:  psychotraumatolożka, praktyk Somatic Experiencing® (SE), SOMA Embodiment®, EmotionAid® Facilitator, providerka Safe & Sound Protocol (SSP), współautorka książki „Dziecko – trauma, wsparcie i rozwój. DROGOWSKAZ”, prowadzi InspiRationalnie, mieszka i pracuje w Szwajcarii
Justyna Łągiewczyk:  pedagożka traumy, psychoterapeutka rodziny, założycielka „Tu i TeraPia”, współpracuje z łódzkim Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia” (Fundacja Gajusz);
Anna Guzek:  mama adopcyjna, arteterapeutka, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, założycielka i prezeska Fundacji Zielone Wzgórze w Łodzi;
Magdalena Lesiak – psycholog, dyrektorka Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi. Od 25 lat związana z adopcją i pieczą zastępczą;
Maciej Kapuściak:  trener, facylitator, coach, ojciec adopcyjny;
Ewa Zielińska:  trenerka, terapeutka manualna, założycielka Pracowni Biowitalności, współpracuje z łódzkim Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia” (Fundacja Gajusz);
Izabela Nowaczyk:  założycielka Fundacji 4 KROKI w Łodzi, praktyk IFS na poziomie 2, mediatorka;
Wioletta Jóźwiak-Majchrza:  pedagożka społeczna, trenerka umiejętności społecznych, autorka programów umacniających i osłonowych, pracowniczka socjalna, interwentka kryzysowa, założycielka Fundacji Huśtawka.

 

 
Program


– Oficjalne powitanie Gości (Katarzyna Bogołembska)
– Otwarcie konferencji (Ewa Zielińska)
– Rozmowa Anny Buczkowskiej z Anną Guzek: Dziecko poza własnym systemem rodzinnym – co możemy wtedy zrobić dla chronienia więzi?
Bajka vs rzeczywistość, czyli jak wygląda wejście w proces zmiany z perspektywy rodzica adopcyjnego (prezentacja), Maciej Kapuściak
Więź jako fundament rozwoju człowieka (wykład), dr Teresa Jadczak-Szumiło
Budowanie mostów – dziecko po zerwanej więzi w psychoterapii (wykład), Justyna Łągiewczyk
 – Rany i opatrywanie – praca z rodziną zagrożoną. Praktyka wsparcia Mam (wykład z prezentacją), Wioletta Jóźwiak-Majchrzak
Rozmowa naprawcza jako alternatywa dla przepraszania, kiedy jako rodzic zrobię coś … z czego nie jestem później szczególnie dumna lub dumny (wykład i demo) Izabela Nowaczyk i Aneta Śliwińska
– Panel dyskusyjny  (prowadzenie: dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ)

– W pierwszym dniu konferencji była możliwość wzięcia udziału w jednym z czterech trzygodzinnych warsztatów, prowadzonych w tym samym czasie przez prelegentki.

 

Czytaj dalej →

Wolontariat w Zielonym Wzgórzu

wol

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprosiło nas do udziału w projekcie „Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat”. Projekt adresowany jest do osób borykających się z kryzysami i problemami psychicznymi, które chcą spróbować odnaleźć się w roli wolontariusza.

Siedmiu Uczestników projektu Regionalnego Centrum Wolontariatu Centerko  „Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat” – od 2 lutego 2022 roku wolontariuszami w naszej Fundacji.

Czytaj dalej →