Zielone Wzgórze w Sejmie RP

nowe_logo_sejmu-470x266

W Sejmie RP 6-go czerwca odbyło się czwarte posiedzenie Parlamentarnego Zespołu: „DOBRO DZIECKA JAKO CEL NAJWYŻSZY”. Tym razem tematem była współpraca Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z rodzinami zastępczymi. Przedtem nasza Fundacja wzięła udział jeszcze w dwóch spotkaniach: w debacie Dobro dziecka w procedurze adopcyjnej (24.01.2017) oraz w konferencji dotyczącej problemów rodzin zastępczych i odbierania dzieci polskim rodzinom zagranicą (12.09.2016)