Zielone Wzgórze ma 5 lat!

w tle

27.06.2017 świętowaliśmy 5-te urodziny Fundacji. Mamy już tak wiele wspólnych wspomnień! 🙂

Oto niektóre z nich:

 • Od grudnia 2012 r. do końca 2014 r Fundacja była beneficjentem innowacyjnego projektu: Wolontariat Narzędziem Aktywnej Integracji Osób Chorujących Psychicznie realizowanego przez Stowarzyszenie POMOST i PPPW Centerko.
 • W 2012 r rozpoczęliśmy współpracę z DOMEM W ŁODZI – Fundacją prowadzącą dom dziecka dla dzieci chorych. Prowadziliśmy tam arteterapię, bajkoterapię i dogoterapię – zajęcia grupowe oraz indywidualne.
 • W 2013 nawiązała z nami współpracę poznańska FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI. Uczestniczyliśmy w szkoleniach dla profesjonalistów z dziedziny pomocy psychologicznej rodzinie adopcyjnej.
 • Również w 2013 r nawiązaliśmy współpracę z KLUBEM RODZIN ADOPCYJNYCH „RAZEM” przy Ośrodku Adopcyjnym TPD w Warszawie.
 • 15. 04. 2013 r. w „Zielonym Wzgórzu” odbył się WIECZÓR AUTORSKI Magdaleny Modlibowskiej, autorki książki „Odczarować adopcję”. W spotkaniu wzięli udział rodzice adopcyjni, pracownicy ośrodków adopcyjnych i pieczy zastępczej oraz przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń z Łodzi.
 • 1. 03. – 31. 12. 2013 r. projekt WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH w ramach konkursu ogłoszonego przez MOPS.Odbyły sie trzy cykle zajęć: – Trening Kompetencji Rodzicielskich, – Arteterapia dla Rodziców i Opiekunów oraz- Warsztaty dla Rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej.
 • Po zakończeniu wszystkich cykli w Fundacji spotykała się przez rok GRUPA WSPARCIA dla Rodziców i Opiekunów
 • 2013/2014 r. w naszej Fundacji realizowana była praca dyplomowa studentki podyplomowych studiów arteterapii; w jej ramach mgr Anna Gajda przeprowadziła  dla wolontariuszy „Centerka”  oraz  podopiecznych „Pomostu” a także dla członków wspólnoty Dom na Osiedlu (artyści z niepełnosprawnością intelektualną) m.in.:

    warsztaty FLORYSTYCZNE
    warsztaty MALARSTWA JAPOŃSKIEGO SUMI-E
    warsztaty PIECZENIA i DEKOROWANIA PIERNICZKÓW

 • 21. 01. 2014 r. Fundacja uczestniczyła w konferencji w SEJMIE RP zorganizowanej przez grupę posłów i warszawską Fundację Zerwane Więzi. Na konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące jawności/tajności adopcji, nierównego dostępu do danych osobowych obywateli polskich, rozdzielania rodzin (rodzeństw idących do adopcji).
 • W 2014 r. współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem HOSPICJUM ŁÓDZKIE w zakresie wsparcia psychologicznego i pracy terapeutycznej z dziećmi z doświadczeniem straty i separacji.
 • 06. 2014 r. – zorganizowaliśmy w Zielonym Wzgórzu zajęcia przyrodnicze dla dzieci z Przedszkola nr 208 oraz zajęcia edukacyjne z udziałem psa prowadzone wolontaryjnie przez trenerki Fundacji.
 • 24. 10. 2014 r. – uczestniczyliśmy w międzynarodowej Konferencji ,,RODZINA ADOPCYJNA l ZASTĘPCZA JAKO ZASÓB SPOŁECZNY I JEJ ZADANIA ROZWOJOWE” organizowanej przez Fundację Przyjaciele Martynki w Poznaniu.
 • Rokrocznie wraz z naszymi wolontariuszami bierzemy udział w uroczystej GALI WOLONTARIATU organizowanej przez PPPW ,,Centerko”, (zdjęcia z lat: 2014, 2015)
 • Co roku,10 października, bierzemy udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanych przez Stowarzyszenie POMOST; w 2014 realizowaliśmy happening uliczny na Piotrkowskiej, a w 2015 prowadziliśmy warsztaty rzemiosła artystycznego.
 • 06.11. – Współorganizowaliśmy u nas WARSZTAT FOTOGRAFICZNY o tematyce dogoterapeutycznej dla seniorów PPPW „Centerko”.
 • Od października  2015 r do czerwca 2016 r – realizowaliśmy projekt „NASZE DZIECI -CHROŃMY JE I KOCHAJMY” – dofinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu Bezpieczne Dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje. Przeprowadziliśmy cykle warsztatów terapeutycznych (arteterapia i dogoterapia) i wspierających dla matek, dla rodzin oraz dla specjalistów a także trening kompetencji rodzicielskich i wychowawczych. Po zakończeniu cykli utworzyła sie i spotykała co miesiąc  – Grupa Wsparcia dla Rodzin
 • Zorganizowaliśmy także w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Dzieci 3 WARSZTATY dla matek z dziećmi: fotograficzny, arteterapeutyczny i dogoterapeutyczny oraz 2 warsztaty rękodzieła dla pań. Zajęcia przeprowadziły wolontaryjnie trenerki naszej Fundacji 

2016, 2017 – Realizujemy dwuletni projekt Więzi odNowa, dofinansowany ze środków Programu FIO.  W ramach projektu cykle terapeutyczne i psychoedukacyjne dla grup dzieci, młodzieży, dorosłych oraz dla rodzin (całoroczne oraz semestralne):

 • Socjoterapia dla dzieci,
 • Socjoterapia dla młodzieży
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci wraz z opiekunami
 • Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych (3 edycje)
 • Trening Komunikacji dla rodziców i opiekunów (2 edycje)
 • Warsztaty Arteterapeutyczne dla matek (2 edycje)
 • Warsztaty Fotograficzne (2 edycje: dla dorosłych i dla rodzin)
 • Warsztaty Dogoterapeutyczne (2 edycje: dla młodzieży oraz dla rodzin)

Poza zajęciami: konsultacje indywidualne ze specjalistami (psychologami, pedagogami, terapeutami), a także wywiady etnograficzne do publikacji „Więzi odNowa”.