Zajęcia twórczo-rozwojowe z FOTOgrafią dla rodzin

8_2
Zapraszamy na cykl 6 dwugodzinnych zajęć dla rodziców/opiekunów wraz z dziećmi.
Celem  jest pogłębienie więzi rodzinnych oraz integracja w grupie.
Zielone Wzgórze, Okólna 75, Łódź
Co drugi poniedziałek, godz: 17.00- 19.00
Pierwsze spotkanie po zebraniu grupy.
Odpłatność: 300 zł za cykl od pary dorosły/dziecko
(raty)
Odpłatność: 300 zł za cykl 6 spotkań (razem za 12 godzin)
od pary (dziecko z opiekunem)
Możliwość 2 rat po 150 zł
(I rata przed rozpoczęciem cyklu, II przed czwartym spotkaniem)
 
Wpłaty na rachunek Fundacji:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BGŻ Paribas
z odpowiednim tytułem wpłaty:
ZTR – fotografia
 
 
Użyjemy fotografii jako narzędzia arteterapeutycznego. Posługując się różnymi technikami i metodami: np. kolażem, cyjanotypią, odwołując się do języka sztuki,  będziemy docierać do własnych uczuć i potrzeb, wzmacniać poczucie własnej wartości i uczyć się przekazania innym, co jest dla nas ważne, swojego niepowtarzalnego punktu widzenia.
 
Prowadzenie:
mgr Matylda Borczyńska – antropolożka kultury, fotograf, plastyczka
mgr Dorota Rałowiec – arteterapeutka, pedagog
 
Informacja i zapisy
515 270 502
 
Zapraszamy:)