Zajęcia twórczo-rozwojowe – rękoDZIEŁO dla rodzin

00_

Zapraszamy na cykl 6 dwugodzinnych zajęć
dla rodziców i opiekunów wraz z dziećmi.
Co drugi poniedziałek.
Pierwsze spotkanie po zebraniu się grupy.
Zielone Wzgórze, Okólna 75, Łódź
Zajęcia rozwiną kreatywność i pomysłowość; mają też na celu poprawę umiejętności radzenia sobie z problemami, dodanie odwagi, zwiększenie tolerancji, wzajemnej akceptacji i zaufania.

Odpłatność: 300 zł za cykl od pary dorosły/dziecko
(raty)

6 spotkań w co drugi poniedziałek
godz: 17.00- 19.00

dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć do ustalenia z grupą
Odpłatność 300 zł za cały cykl od 1 rodziny (dziecko z 1 lub dwojgiem dorosłych)
Możliwość 2 rat po 150 zł

Wpłaty na rachunek Fundacji:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BGŻ Paribas
tytuł wpłaty w zależności od grupy
ZTR – rękodzieło

Prowadzenie:
mgr Anna Gajda arteterapeutka, florystka

mgr Matylda Borczyńska antropolożka kultury, fotograf, plastyczka

W Fundacji Zielone Wzgórze

Łódź, ul Okólna 75

Cele zajęć
• pogłębienie więzi wewnątrzrodzinnych
• integracja rodzin między sobą
•  poprawa umiejętności komunikacji w rodzinie i w grupie
• rozwój wrażliwości, kreatywności, uważności dzieci i dorosłych
• rozwój zmysłów u dziecka
• edukacja, poszerzenie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności
• relaksacja

W pracy  z rodzinami, na zajęciach wykorzystujemy rękodzieło (np. decoupage, filcowanie, enkaustykę, pracę w glinie) a także plener, muzykę, florystykę, ruch, kulinaria, arteterapię.
A
rteterapia
wzmacnia kreatywność, daje możliwość poznania ciekawych środków wyrazu. Ułatwia przybliżenie się do własnych emocji i potrzeb. W grupie jest większa szansa na pogłębienie relacji, m.in  dzięki możliwości porównania własnych wrażeń z odczuciami innych. Wspólna twórcza aktywność dziecka i opiekuna zbliża i wiąże, pozwala na lepsze wzajemne zrozumienie.