Zajęcia DOGOterapeutyczne dla rodziców/opiekunów z dziećmi

Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny Zielone Wzgórze - Dogoterapia 2016
Zapraszamy rodziców/opiekunów wraz z dziećmi na drugi cykl zajęć dogoterapeutycznych.
Będzie to 6 godzinnych spotkań co wtorek.
Pierwsze spotkanie 24 kwietnia
Zielone Wzgórze, Okólna 75, Łódź
Odpłatność 180 zł za cykl
Zapraszamy rodziców/opiekunów wraz dziećmi.
 
 Cele zajęć:
• pogłębienie więzi wewnątrzrodzinnych
• poprawa umiejętności komunikacji w rodzinie i w grupie
• integracja rodzin między sobą
• rozwój zmysłów dziecka
• rozwijanie odpowiedzialności, obowiązkowości u dziecka
• rozwój wrażliwości, uważności dzieci i dorosłych
• poprawa poczucia własnej wartości
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
• edukacja, poszerzenie horyzontów
• relaksacja
 
 Kiedy:
6  kolejnych wtorków:
od 24 kwietnia
w godz: 18.00 – 19.00
Istnieje możliwość wydłużenia cyklu.
 
 Miejsce:
w siedzibie Fundacji „Zielone Wzgórze”
Łódź, Okólna 75
 
 Prowadzenie:
2 trenerki: pedagog – dogoterapeutka wraz z kotrenerką
 
 Odpłatność:
180 zł  za cykl 6godzinny od rodziny
(licząc jako rodzinę 1 dziecko z jednym lub dwoma dorosłymi)
 
 Wpłaty:

na rachunek Fundacji:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BGŻ Paribas
Tytuł wpłaty: Zajęcia Dogoterapeutyczne dla Rodzin

W przypadku dwojga dzieci a tylko jednego opiekuna – prosimy o kontakt w celu ustaleń indywidualnych.

Informacja i zapisy:

515 270 502
 

Dogoterapia ułatwia przybliżenie się do własnych emocji i potrzeb. W grupie jest większa szansa na pogłębienie relacji, m.in dzięki możliwości porównania własnych wrażeń z odczuciami innych. Wspólna aktywność dziecka i opiekuna zbliża i wiąże, pozwala na lepsze wzajemne zrozumienie.

Dogoterapia i zajęcia psychoedukacyjne z udziałem psa, który – tak jak małe dziecko – nie posługuje się słowami, uzmysławia uniwersalność potrzeb żywej istoty i uczy rozpoznawania ich przez bliską osobę – opiekuna, a także ułatwia doświadczenie czym jest obowiązkowość, troska i odpowiedzialność oraz wzmacnia poczucie bezpieczeństwa.
 
Zapraszamy! 🙂