„Więzi odNowa” – publikacja

988_min

Przygotowujemy Publikację dotyczącą problematyki więzi. Będzie ona wspólnym przedsięwzięciem osób zaangażowanych w Projekt.

Będzie oparta na ich autentycznych opowieściach i na rozmowach  z nimi. Ukaże w szerszym kontekście ich losy, przeżycia i refleksje.
Publikację „Więzi odNowa” współtworzą wszystkie osoby chcące podzielić się swymi przeżyciami i doświadczeniami.

Zbieramy wywiady, a na stronie Projektu, w zakładce Autentyczne historie zamieszczamy nadsyłane do nas historie. Opowiadają:

  • Wychowankowie innych osób niż rodzice biologiczni
  • Rodzice adopcyjni
  • Opiekunowie zastępczy
  • Rodzice, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej lub w adopcji
  • Pracownicy z obszaru pomocy rodzinie i pieczy zastępczej

Wywiady zbierają: Ewa Chalczyńska,  507 448 730,  ewa.chalczynska@fundacjazielonewzgorze.org       Matylda Borczyńska,  519 445 216,  matylda.borczynska@fundacjazielonewzgorze.org                           Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich       log FIO 3 małe