Trening drugiego stopnia umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

12

Cykl 6 spotkań adresowany do osób, które ukończyły u nas trening podstawowy.

1) Piątki (co tydzień),  g. 17.30 – 19.45.
2) Soboty
(co 2 tyg.),  g. 10.30 – 12.45.

Zaczniemy gdy zbierze się grupa minimum 8 osób.

Koszt: 300 zł za całość od osoby.
Zniżka dla par (koszt dla pary 510 zł).
Możliwość płatności w ratach.

Zapraszamy na TRENING drugiego stopnia dla RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy ukończyli u nas trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych lub trening komunikacji (podstawowy).

Trening drugiego stopnia to cykl 6 cotygodniowych grupowych zajęć warsztatowych.
W Zielonym Wzgórzu, ul. Okólna 75, Łódź;
w piątki (co tydzień) w godzinach 17.30 – 19.45.
w soboty (co 2 tyg.) w godz 10.30 – 12.45

W sumie: 18 godzin szkoleniowych (13,5 godzin zegarowych).

Prowadzenie:
mgr Anna Guzek, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka, mama adopcyjna, założycielka i prezeska Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”.

Zagadnienia:
–  najważniejsze założenia Porozumienia bez Przemocy (powtórzenie),
–  budowanie wzajemnego zaufania rodzic-dziecko,
–  podnoszenie poczucia własnej wartości u siebie i dziecka,
–  rozwijanie motywacji,
–  chronienie i respektowanie granic,
–  wzmacnianie samodzielności dziecka,
–  ochrona, wspieranie i odbudowa więzi.

Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia uczestnictwa.

Dojazd >>>

Zastrzegamy sobie możliwość  przełożenie pojedynczego spotkania z przyczyn losowych i wydłużenia o 1 tydzień czasu trwania cyklu.

Zapisy i wszelkie informacje:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com


Płatność: 
Możliwość płatności w 2 – 3 ratach (do uzgodnienia) przelewem lub gotówką, pierwsza rata najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Koszt:
300 zł za cykl od osoby.
Zniżka dla par (koszt dla pary 510 zł).
Możliwość płatności w ratach.

Wpłata na konto Fundacji (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym):
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas
tytuł wpłaty – trening drugiego stopnia
lub gotówką w siedzibie Fundacji.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.