Trening doskonalenia umiejętności wychowawczych

DSC_6775

Cykl  dwunastu bezpłatnych zajęć (co tydzień po 3 godziny) dla osób pracujących
z dzieckiem i rodziną (specjalistów i wolontariuszy)
W ramach projektu „Więzi odNowa – POWRÓT”

Zapraszamy pracowników i wolontariuszy z obszaru pieczy zastępczej i pomocy społecznej (zawodowe rodziny zastępcze, koordynatorzy pieczy, asystenci rodziny, osoby zawodowo zainteresowane wychowaniem dzieci z zerwanymi/zagrożonymi więziami).

Cykl 12 cotygodniowych 3-godzinnych psychoedukacyjnych spotkań warsztatowych

poniedziałki, godz. 16:30 – 19:30
pierwsze spotkanie: 8 kwietnia 2019

Uniwersytet Łódzki, Centrum Innowacji Społecznych, dawny Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, Łódź, pokój nr 15, na pierwszym piętrze, wejście od ul. Północnej

Prowadzenie: mgr Maria Spychalska, psycholog, terapeutka rodzin, realizatorka programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz mgr Anna Guzek, trenerka Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka.

W programie cyklu problematyka:

  • rozpoznawania uczuć i potrzeb, radzenia sobie z trudnymi emocjami
  • komunikacji i sposobów rozwiązywania konfliktów,
  • wytyczania i respektowania granic,
  • przerwanych więzi i traumy,
  • zaburzeń przywiązania, konfliktów lojalności,
  • komunikacji rodziny zastępczej z rodziną biologiczną.

Zapisy po uzgodnieniu telefonicznym:
515 270 502

Liczba miejsc ograniczona