Spotkanie edukacyjne na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ – relacja

DSC_8261

Czwarte i ostatnie już spotkanie edukacyjne w projekcie Więzi odNowa-POWRÓT zorganizowaliśmy na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.  Problematyka dotyczyła więzi w kontekście trudnych doświadczeń dziecięcych i wczesnej traumy.

Na temat budowania więzi z dzieckiem po trudnych doświadczeniach rozmawiały z Anną Guzek, prezeską Zielonego Wzgórza: Jolanta Kałużna, psycholog, trenerka i terapeutka zajmująca się dziećmi po traumie i rodzinami borykającymi się z problemami więzi oraz
Magdalena Lesiak, psycholog, trenerka rodzin adopcyjnych i zastępczych, dyrektorka Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi.

Oto kilka zagadnień, o których mówiły zaproszone specjalistki:

  • Jakich trudności należy się spodziewać, chcąc nawiązać trwałą relację z dzieckiem po zerwanych więziach?
  • W jaki sposób ma sobie radzić opiekun dziecka po trudnych doświadczeniach z własnymi bolesnymi emocjami?
  • W jakiej powinni być kondycji przyszli rodzice adopcyjni i opiekunowie zastępczy, jakie powinni mieć zasoby?
  • Co konkretnie mogą robić osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych zawodowych by chronić więź u dzieci znajdujących się tymczasowo pod ich opieką?
  • Gdy matka biologiczna po narodzinach swego dziecka deklaruje zamiar zrzeczenia się praw rodzicielskich czy specjaliści powinni wpierać kontakt między nią a dzieckiem czy raczej utrudniać?
  • Jak,  z punktu widzenia chronienia więzi, powinny wyglądać kontakty dzieci przebywających już w rodzinie zastępczej ze swymi bliskimi biologicznymi?
  •  Czy zawsze lepsza jest piecza zastępcza rodzinna niż instytucjonalna?
  • Czy żeby dziecko mogło się zaadaptować w rodzinie adopcyjnej powinno się zrywać dotychczasowe kontakty z rodziną zastępczą, w której  dotychczas przebywało?
  • Jak powinno przebiegać budowanie więzi w rodzinach zastępczych, w której są własne dzieci?

W drugiej części, po przerwie, uczestnicy zadawali pytania.

Słuchaczom odpowiadała żywa forma spotkania, wzajemne uzupełnianie się prelegentek, ich szeroka wiedza i doświadczenie zawodowe, podawanie przykładów z praktyki, interakcja z uczestnikami.
 

Projekt realizowany jest przez Fundację Zielone Wzgórze w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim i współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za aktywny udział w spotkaniu:)