Spotkania rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej

spotkania

Od sierpnia w ramach projektu „Warsztaty dla Rodziców” w „Zielonym Wzgórzu” organizujemy spotkania rodziców z dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej.

Spotkania organizujemy w celu ułatwienia kontaktów oraz wspierania więzi między rodzicami biologicznymi a ich dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej
/przede wszystkim w rodzinach zawodowych/ w sytuacji kiedy nie są możliwe odpowiednio częste spotkania w domu zastępczym.

Istnieje możliwość refundacji części lub całości kosztów dojazdu
(w przypadku jeśli rodzice przywiozą dziecko z rodziny zastępczej
i odwiozą je taksówką).

Spotkania odbywają się ze wsparciem specjalisty.

mgr Anna Guzek,
arteterapeutka, trenerka komunikacji bez przemocy

Zapisy po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym:

515 270 502

fundacjazielonewzgorze@gmail.com

 

 

logo_promuje_lodzkie_rcps_mono-01

Zadanie realizowane przez Fundację Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”,
współfinansowane ze środków WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO