Spotkanie edukacyjne – Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, CSR w Łodzi- relacja

IMGP4198a

6.09.2019 r. odbyło się trzecie już spotkanie edukacyjne w projekcie Więzi odNowa-POWRÓT. W gościnnych progach Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego, w auli Centrum Służby Rodzinie w Łodzi psychoterapeuci i nauczyciele psychoterapii z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego:  Krzysztof R. Karauda i Katarzyna Zaborska wygłosili wykład na temat więzi.

Wykład oparty był na prezentacji. Dotyczył znaczenia więzi oraz różnych stylów przywiązania. Psychoterapeuci powiedzieli o terapii traumy, m.in metodą TRE (praca z ciałem). Mówili o swojej pracy z pacjentami, a także pytali o doświadczenia rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz specjalistów z obszaru pracy z dzieckiem i rodziną, którzy licznie przybyli na spotkanie.

Na spotkaniu można było zakupić książkę Więzi odNowa, wydaną przez Fundację Zielone Wzgórze. Publikacja jest rezultatem wspólnej pracy uczestników i trenerów projektu pod tym samym tytułem, realizowanego przez naszą Fundację w latrach 2016-2019. Jest to zbiór rozmów z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.

Oprócz relacji słownych na książkę składają się relacje wizualne. Są to fotografie autorstwa uczestników cykli twórczo-terapeutycznych.

Współautorki książki, antropolożki Ewa Chalczyńska i Matylda Borczyńska w obecnie realizowanym projekcie Więzi odNowa – POWRÓT również pracują metodą wywiadów; wykorzystują także fotografię jako technikę arteterapeutyczną zarówno w pracy indywidualnej z uczestnikami projektu jak z rodzinami w kryzysie więzi.