„Przerwana więź z perspektywy psychoterapeuty” – III spotkanie edukacyjne – zaproszenie

fb

6 września w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym (w Łodzi, w Centrum Służby Rodzinie, przy ul. Broniewskiego 1 A) organizujemy otwarte spotkanie edukacyjne z wykładem i dyskusją. Zapraszamy rodziców, w tym adopcyjnych i zastępczych oraz kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze a także specjalistów z obszaru pomocy rodzinie oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką więzi rodzinnych. 

Wykład będzie dotyczył więzi, jej neurofizjologicznych aspektów oraz zaburzeń przywiązania i psychologicznych konsekwencji zerwania więzi.
Prelegenci w oparciu o swe doświadczenia terapeutyczne przedstawią metody terapii rozwijające przywiązanie i bezpieczeństwo (m.in praca z ciałem, praca z wyobrażeniami i praca terapeutyczna po traumie, sposoby poszukiwania zasobów psychofizycznych, możliwości samoregulacji, zdrowienia i wzrostu).
Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań; przewidziana jest dyskusja.

Prowadzący

  • Krzysztof R. Karauda, dr n. hum., psycholog, psychoterapeuta, TRE® Mentor. Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się również Ustawieniami Systemowymi, masażem klasycznym, MTG oraz od listopada 2015 roku – TRE®. Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi jako psychoterapeuta i nauczyciel psychoterapii.
  • Katarzyna Zaborska, dr n. hum., psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Członkini założycielka Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Pracowała z młodzieżą w II Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CSK UM w Łodzi. Uczyła się terapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Ukończyła zaawansowane szkolenie w M. H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ oraz staż pod kierunkiem Normy Barretta w LA, Ca. Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi jako psychoterapeutka i nauczycielka psychoterapii