Zielone Wzgórze na organizowanym przez CEIN UŁ spotkaniu warsztatowym pt. KOBIETY i BEZDOMNOŚĆ

Zielone Wzgórze zostało zaproszone jako gość i wzięło udział w trzydniowym międzynarodowym spotkaniu roboczym w ramach projektu Erasmus + Women and Homelessness Project, (KOBIETY I BEZDOMNOŚĆ), którego partnerem jest Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem projektu jest m.in. wypracowanie takich narzędzi by działania instytucji pomagających były bardziej skuteczne a same kobiety w kryzysie bezdomności – bardziej świadome swych potrzeb i praw.

W projekcie biorą udział organizacje z Węgier, Finlandii, Danii, Czech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowenii oraz Polski.

W ramach spotkania odbyły się prelekcje i warsztaty, przygotowane przez poszczególne organizacje, m.in. z Budapesztu, Londynu, Lublany.

Odwiedziliśmy Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Franciszkańskiej oraz Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A.

Więcej o projekcie: https://www.bmszki.hu/en/erasmus2/about-project