Wieczór autorski Magdaleny Modlibowskiej w Zielonym Wzgórzu

1

15 kwietnia 2013 roku gościliśmy  autorkę książki „Odczarować adopcję”. Magdalena Modlibowska spotkała się z rodzicami adopcyjnymi i biologicznymi, z pracownikami ośrodków adopcyjnych, fundacji i stowarzyszeń, z osobami które stykają się z tematyką rodzicielstwa społecznego na co dzień i z tymi dla których temat ten był do tej pory mało znany. Rozmowy były poruszające i inspirujące.
Adopcja, okazało się, nie jest jakąś marginalną sprawą, która obchodzi zaledwie garstkę osób. Jak każde istotne zagadnienie dotyczy tak na prawdę nas wszystkich.