Zrozumieć więzi – spotkanie edukacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się  w czwartek, 27 czerwca 2019 r.
w godz. 9:00 – 12:00 w dawnym Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi, w Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Zapraszamy osoby pracujące z dziećmi
i rodzinami na spotkanie dotyczące więzi rodzinnych.

 

 

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy rodzinni: zawodowi i społeczni, pracownicy MOPS-u, w tym pracownicy socjalni i asystenci rodziny oraz koordynatorzy pieczy zastępczej i zawodowe rodziny zastępcze.

 

Miejsce: Centrum Innowacji Społecznych, Uniwersytet Łódzki,  ul. Franciszkańska 1/5 /dawny Pałac Biedermanna/ (wejście od ul. Północnej)

 

Termin: 27 czerwca 2019 r.  (czwartek);  godz. 9:00 – 12:00

 

Plan spotkania:

  1. Wywiad/rozmowa między dwiema mamami adopcyjnymi dotycząca osobistych przeżyć i przemyśleń związanych z budowaniem więzi z dziećmi, które doświadczyły ich zerwania.
  2. Prezentacja działań Fundacji „Zielone Wzgórze”.
  3. Warsztaty do wyboru: warsztat arteterapeutyczny lub gra autobiograficzna.

 

Na spotkaniu dostępne będą bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne. Będzie można również zakupić wydaną przez Zielone Wzgórze niezwykłą książkę pt. „Więzi odNowa” zawierającą wywiady z osobami po zerwanych więziach oraz z osobami wychowującymi dzieci po takich doświadczeniach.

 

Wstęp  bezpłatny

 

Obowiązują zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVu4WANqfJru0vlCoznOqr5mpF2mXHO2F-l7RzKnhUsj9EXw/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

W razie pytań prosimy o kontakt:
projekt.zielonewzgorze@gmail.com 
605 356 761

 

Spotkanie jest częścią projektu „Więzi odNowa – POWRÓT”, realizowanego przez Fundację „Zielone Wzgórze” w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

 

Krótki opis działań:

 

Rozmowa/wywiad  na temat tworzenia więzi z dziećmi, które doznały traumy
ich zerwania.

 

Podczas rozmowy spróbujemy zastanowić się, jakie znaczenie dla budowania dobrych relacji w nowych rodzinach/środowiskach ma wykształcony wcześnie u dzieci styl przywiązania, czym się style przywiązania charakteryzują, z czego wynikają i co można zrobić, żeby stać się dla dziecka „bezpiecznym schronieniem”
i „pewną bazą”.

 

Rozmawiać będą:

Anna Desperak -Kędzia: mama adopcyjna dwójki małych dzieci. Zawodowo zajmuje się nauczaniem języków obcych (ukończyła dwie filologie); w październiku 2018 obroniła tytuł magistra psychologii.

Anna Guzek: trenerka porozumienia bez przemocy, arteterapeutka, prezeska i założycielka Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”, mgr sztuki. Mama adopcyjna dwojga dorosłych dzieci.

  

Warsztat arteterapeutyczny

 

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z fragmentami książki „Więzi odNowa”, które stanowić będą inspirację do tworzenia niepowtarzalnych kolaży. Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia swoich odczuć w formie wizualnej i spojrzenia na ludzkie losy z indywidualnej, nieszablonowej perspektywy.

 

Prowadząca:

Matylda Borczyńska: arteterapeutka, fotograf, technik plastyk, mgr antropologii kulturowej,
współautorka książki „Więzi odNowa” zawierającej 24 wywiady z osobami z obszaru zerwanych więzi rodzinnych.

 

Gra autobiograficzna

 

Gra „Zabawa na tle życia” autorstwa włoskiego profesora, specjalisty pedagogiki dorosłych Duccio Demetrio bazuje na specyficznej wartości, jaką jest bliskość połączona z praktyką wspominania i dialogu międzypokoleniowego, poczynając od najwcześniejszych lat życia. Gra będzie bodźcem i natchnieniem  
do rozmów o osobistych doświadczeniach i marzeniach uczestników.

 

Prowadząca:

Justyna Wilińska: trenerka w Fundacji „Zielone Wzgórze”, współprowadząca zajęcia terapeutyczne dla rodzin, mgr pedagogiki (specjalność: opieka i terapia pedagogiczna); instruktorka terapii uzależnień).

2 thoughts on “Zrozumieć więzi – spotkanie edukacyjne

Dodaj komentarz