Zajęcia DOGOterapeutyczne dla rodzin / w projekcie Więzi odNowa – Powrót/. Fotorelacja.

W projekcie Więzi odNowa – Powrót odbyły się dwa cykle zajęć dogoterapeutycznych dla rodzin, każdy cykl po sześć jednogodzinnych spotkań cotygodniowych.

Jeden cykl adresowany był do rodzin z młodszymi dziećmi (trzy rodziny), w drugim wzięły udział cztery rodziny z dziećmi już nastoletnimi.

Obecność psa ma znaczący wpływ na relacje między ludźmi.

Kontakt z psem poprawia umiejętności komunikowania się z drugim człowiekiem a także zwiększa możliwość akceptacji wszystkich uczuć, także tych przykrych i niewygodnych.

Pies nie opowie słowami o swoich emocjach, ale wyrazi je w inny sposób.

Trudne sprawy takie jak strata i trauma należą zarówno do świata zwierząt jak i ludzi.

Ludzie, mimo rozwiniętej umiejętności mowy także często nie umieją nazwać własnych emocji ani potrzeb. Tym bardziej muszą się uczyć rozpoznawania uczuć i odczytywania potrzeb drugiego człowieka.

Obecność na zajęciach przyjaznego, odpowiednio przeszkolonego psa oraz różnorodne, specjalnie dobrane  ćwiczenia np. oparte o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne skłaniają uczestników do wchodzenia w bliskie relacje w parach opiekun-dziecko i przyczyniają się do pogłębienia więzi.

Techniki relaksacyjne, trening autogenny w parach – doświadczenie kojącego dotyku podczas tzw. masażyków dziecięcych, skalowanie własnego samopoczucia pomagają uczestnikom być cały czas w kontakcie z samymi sobą.

Uczestnicy uczą się reagować na komunikaty wysyłane przez psa (np. postawę ciała, sygnały uspokajające). Następnie próbują  przekładać je na sygnały niewerbalne, np. mimiczne wysyłane przez ludzi.

Poprzez interakcję z psem można dowiedzieć się wiele o sobie samym. Łatwiej jest rozpoznać swoje zasoby, docenić swoje mocne strony i dzięki temu przezwyciężyć trudności i własne ograniczenia oraz otworzyć się na korzystną zmianę.

Psy nie krytykują, nie zawstydzają i nigdy nie patrzą przez pryzmat wad, niedociągnięć czy problemów. Są chętne do pracy. Obecność przyjaznego zwierzęcia i relacja z nim motywuje do działania i pomaga budować wiarę we własne możliwości.

Zajęcia z udziałem psa wzmacniają  poczucie własnej wartości i pomagają w budowaniu poczucia sprawstwa (ćwiczenia, podczas których pies wykonuje polecenia uczestników, w tym dzieci, wydawane tylko za pomocą gestów).

Zabawa z psem na świeżym powietrzu z wykorzystaniem specjalnego pojazdu zaprzęgowego – tzw. rollpulki, dzięki któremu dzieci i dorośli mogą doświadczyć wspólnego wysiłku podczas pokonywania wyznaczonej trasy.

Dzięki kontaktowi ze zwierzęciem uczestnicy poszerzają wiedzę na temat funkcjonowania psychiki, zmysłów, kształtują uważność i wrażliwość na drugą istotę,  uczą się respektować cudze granice i chronić własne.

Następuje poprawa współpracy w obrębie rodziny dzięki zaangażowaniu we wspólne aktywności. Rodziny przygotowują zabawki – szarpaki dla psów. Włączają zwierzę do wspólnej zabawy (przeciąganie, aport, chowanie zabawki).

Obecność psa na zajęciach skraca dystans, otwiera, uwrażliwia na potrzeby innych, buduje poczucie wspólnoty w grupie, poprawia wzajemne relacje.

Pies pełni funkcję motywatora dla dzieci podczas wykonywanych zadań.

Zajęcia odbywały się w ramach projektu Więzi odNowa – Powrót, realizowanego przez Fundację Zielone Wzgórze w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Dodaj komentarz