Więzi odNowa-Powrót: cztery spotkania edukacyjne. Podsumowanie.

W ramach naszego projektu w ciągu całego roku organizowaliśmy w przestrzeni publicznej otwarte, trzygodzinne spotkania edukacyjne. Spotkań tych było cztery. Każde z nich odbyło się w innym miejscu, zaadresowane też było do nieco innej grupy odbiorców.  
Przybliżaliśmy problematykę trudnego rodzicielstwa oraz zagrożonych więzi rodzinnych
i uświadamialiśmy uczestnikom istotne kwestie dotyczące relacji, rodziny oraz postrzegania zjawisk zerwanych więzi i wychowania jednostki poza rodziną biologiczną.
Pokazywaliśmy tematykę reintegracji rodziny w szerszym kontekście i z różnych punktów widzenia. Na większości spotkań można było kupić naszą książkę Więzi odNowa,  rozdawaliśmy też bezpłatne materiały  promocyjne i informacyjno-edukacyjne.

Pierwsze spotkanie zorganizowaliśmy w środowisku seniorów (relacje dziadkowie-wnuki).
Drugie i trzecie dedykowane były środowiskom wywodzącym się z kręgów szeroko pojmowanej pomocy społecznej.
Czwarte spotkanie odbyło się w środowisku akademickim.

I spotkanie edukacyjne pt. „Najważniejsze relacje w życiu”
w Poleskim Ośrodku Sztuki.

30.03.2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjne w projekcie „Więzi odNowa – POWRÓT”.  Adresatami spotkania w Poleskim Ośrodku Sztuki byli przede wszystkim seniorzy.
Najważniejsze relacje w życiu – to hasło, wokół którego zebraliśmy się w sobotnie przedpołudnie w Filii Poleskiego Ośrodka Sztuki na ul. Bratysławskiej. Zespół Zielonego Wzgórza przedstawił szerszej publiczności tematykę  projektu „Więzi odNowa – POWRÓT”.
Wszyscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dwóch warsztatach: poznać niezwykłą grę autobiograficzną zatytułowaną: „Zabawa na tle życia” oraz nietypowe narzędzie terapeutyczne bazujące na pracy z obrazem – „Points of You”. Oba warsztaty wzbudziły niemałe emocje.
Trenerki i terapeutki Zielonego Wzgórza odpowiadały na pytania dziennikarki, która w ramach naszego projektu przygotowała pytania na tematy zerwanych więzi rodzinnych, pieczy zastępczej, adopcji, pracy nad reintegracją rodziny. Następnie była możliwość zadawania pytań z z sali oraz  szerszej dyskusji  na tematy z obszaru „najważniejszych relacji w życiu”. 

Wolontariuszki, którymi były słuchaczki Studium Kształcenia Kadr w Łodzi przy ul. Rewolucji nr 65 (kierunek Opiekunka Dziecięca) przybliżyły treść książki „Więzi odNowa”. czytając wywiady z podziałem na role.

Po spotkaniu pojawiła się TV Retsat.  Dziennikarka Klaudia Wojciechowska przeprowadziła wywiady z Anną Guzek i z Ewą Chalczyńską nt.  więzi, pieczy zastępczej, adopcji a takze samej Fundacji oraz charakteru zajęć w niej prowadzonych.

 

II spotkanie edukacyjne pt. „Zrozumieć więzi” w Centrum Innowacji Społecznych UŁ

27.06.2019 r. zorganizowaliśmy w Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, w dawnym pałacu Biedermanna, przy ul. Franciszkańskiej – drugie w ramach Projektu spotkanie edukacyjne.
Program spotkania obejmował:
Rozmowę dwóch mam adopcyjnych Anny Guzek, prezeski Fundacji, arteterapeutki i trenerki porozumienia bez przemocy, mającej dwoje dorosłych dzieci oraz Anny Desperak-Kędzia, mgr psychologii, nauczycielki języków obcych, mamy adopcyjnej dwójki małych dzieci. Rozmowa dotyczyła budowania więzi z dziećmi, które doświadczyły ich zerwania.
Warsztat arteterapeutyczny (prowadząca: Matylda Borczyńska: arteterapeutka, fotografka, technik plastyk, mgr antropologii kulturowej, współautorka książki „Więzi odNowa” zawierającej 24 wywiady z osobami z obszaru zerwanych więzi rodzinnych).
Uczestniczki tworzyły autorskie kolaże inspirowane wylosowanymi przez siebie cytatami z książki „Więzi odNowa”
Gra autobiograficzna „Zabawa na tle życia” autorstwa Duccio Demetrio (prowadząca: Justyna Wilińska: trenerka Fundacji /m.in zajęcia arte i dogo-terapeutyczne dla rodzin/ mgr pedagogiki; instruktorka terapii uzależnień).

 

III spotkanie edukacyjne pt.  „Zerwana więź z perspektywy psychoterapeuty” w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym

06.09.2019r. w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi, w Centrum Służby Rodzinie, przy ul. Broniewskiego 1 A odbyło się trzecie spotkanie edukacyjne z wykładem i dyskusją. Zaprosiliśmy rodziców, w tym adopcyjnych i zastępczych oraz kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze a także specjalistów z obszaru pomocy rodzinie i wszystkie osoby zainteresowane tematyką więzi rodzinnych.

Wykład dotyczył więzi, jej neurofizjologicznych aspektów oraz zaburzeń przywiązania i psychologicznych konsekwencji zerwania więzi.
Prelegentami byli:

  • Krzysztof R. Karauda, dr n. hum., psycholog, psychoterapeuta, TRE® Mentor. Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się również Ustawieniami Systemowymi, masażem klasycznym, MTG oraz od listopada 2015 roku – TRE®. Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi jako psychoterapeuta i nauczyciel psychoterapii.
  • Katarzyna Zaborska, dr n. hum., psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Członkini założycielka Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Pracowała z młodzieżą w II Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CSK UM w Łodzi. Uczyła się terapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Ukończyła zaawansowane szkolenie w M. H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ oraz staż pod kierunkiem Normy Barretta w LA, Ca. Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi jako psychoterapeutka i nauczycielka psychoterapii

Przedstawili oni zarys  teorii przywiązania Bowlby’ego i naszkicowali metody terapii rozwijające przywiązanie i bezpieczeństwo (m.in praca z ciałem, praca z wyobrażeniami i praca terapeutyczna po traumie, sposoby poszukiwania zasobów psychofizycznych, możliwości samoregulacji, zdrowienia i wzrostu).
Po wykładzie była możliwość zadawania pytań i wywiązała się dyskusja.

IV spotkanie edukacyjne pt.  „Jak budować więź z dzieckiem po trudnych doświadczeniach” na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

W środę 30 października w godz.16.30 – 19.30
zorganizowaliśmy  czwarte spotkanie edukacyjne na temat więzi w kontekście trudnych doświadczeń dziecięcych i wczesnej traumy. Odbyło się ono w auli Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Pomorskiej 46/48, w Łodzi.

Pierwsza część spotkania to rozmowa specjalistek, które w oparciu o swe doświadczenie zawodowe mówiły jak budować więź z dzieckiem z trudnościami w obszarze więzi i jak pomagać rodzinie, która boryka się z zaburzeniami przywiązania.
W drugiej części spotkania uczestnicy zadawali pytania.

Z Anną Guzek, prezeską Fundacji rozmawiały:
Jolanta Kałużna: psycholog, trenerka umiejętności psychospołecznych, terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutka integracji sensorycznej, trenerka Biofeedback EEG, trenerka rodzin adopcyjnych oraz zastępczych PRIDE, terapeutka traumy metodą przedłużonej ekspozycji, terapeutka EMDR. Zajmuje się badaniem neurorozwoju dzieci, badaniem noworodków skalą NBAS Brazeltona, badaniem i terapią dzieci ze spektrum FASD oraz z zaburzeniami przywiązania.
Magdalena Lesiak: psycholog, trenerka programów przygotowujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i adopcyjnej (Rodzina, PRIDE), współautorka, trenerka i koordynatorka programu dla kandydatów: „Adopcja. Czas serca.” Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy z rodziną, poradnictwa i terapii osób po doświadczeniach przemocy, zaniedbań, strat prokreacyjnych i traumy (m.in. NEST i EMDR). Od 5 lat jest dyrektorką Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi, obecnie jest również superwizorką placówki opiekuńczo – wychowawczej. Prowadzi Adopcyjny Telefon Zaufania.

Na spotkaniu dostępne były bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne.
Można było również zapoznać się z książką Więzi odNowa, zawierającą autentyczne historie osób, które doświadczyły zerwanych więzi oraz relacje osób wychowujących dzieci po takich doświadczeniach.

Dodaj komentarz