1,5 procent na cele statutowe Fundacji

Tekst akapitu c
Przekaż półtora procent Twojego podatku
na cele statutowe Zielonego Wzgórza.

Wpisz KRS: 0000 332 814 (organizator akcji CRL)

Wskaż cel szczegółowy: ZIELONE WZGÓRZE

 

 

Wspieramy rodziny w kryzysie i chronimy więzi.

Pomagamy rodzinom zdezintegrowanym poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, rodzinom, w których występuje problem alienacji rodzicielskiej, zagrożonych rozpadem.

Do rodzin biologicznych powróciło już ponad 40 dzieci uczestników naszych działań.

Z pieniędzy z 1,5 % planujemy pokryć część pomocy specjalistycznej dla rodzin w procesie reintegracji.