Spotkania rodziców z dziećmi

IMG_1100

Spotkania rodziców biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej oraz dzieci z rodzicami w sytuacji konfliktu około-rozstaniowego.

Organizujemy w ramach naszej statutowej działalności odpłatnej, w siedzibie naszej Fundacji, spotkania dla rodzin czasowo zdezintegrowanych.

Adresaci:
1) RODZICE BIOLOGICZNI (których dziecko/dzieci przebywają w pieczy zastępczej), ich dzieci oraz RODZINY ZASTĘPCZE, u których dzieci przebywają .

2) RODZICE MAJĄCY UTRUDNIONE KONTAKTY Z DZIEĆMI (dziecko przebywa stale u rodzica pierwszoplanowego)

Spotkania odbywają się ze wsparciem specjalisty. Wszystkie szczegóły (terminy, czas trwania, koszt, dojazd itd) ustalamy na bieżąco z rodzinami biologicznymi i zastępczymi.

Informacja w sprawie zapisów:
Anna Guzek
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com