Projekt Więzi odNowa: podsumowanie działań w 2017 roku

Zakończyliśmy wszystkie cykle dla uczestników dwuletniego projektu Więzi odNowa.

W 2017 r przeprowadziliśmy 3 cykle psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów (treningi: komunikacji oraz kompetencji rodzicielskich i wychowawczych) a także: cykl 7 warsztatów arteterapeutycznych dla matek, cykle dla rodzin:  dogoterapeutyczny (12 spotkań) i fotograficzny (7 spotkań) oraz cykl 8 rodzinnych spotkań w grupie twórczo-rozwojowej

Kontynuowaliśmy też cykle z poprzedniego roku: zajęcia terapeutyczne dla rodzin z małymi dziećmi (20 zajęć cotygodniowych) oraz 2 cykle socjoterapii: dla dzieci i dla młodzieży (również po 20 spotkań)

Oto migawki z zajęć w 2017 roku

 

Arteterapia dla matek

Warsztaty dogoterapeutyczne dla rodzin

Warsztaty fotograficzne dla rodzin

Socjoterapia dla dzieci

Zajęcia terapeutyczne z udziałem psa dla opiekunów wraz z dziećmi

Socjoterapia dla młodzieży

Grupa twórczo-rozwojowa

Wydanie książki pt Więzi odNowa