Warsztat arteterapeutyczny: Muzyka i muzykoterapia

27

Wsłuchiwanie się w swój wewnętrzny rytm, wewnętrzną melodię…
Próba wyrażenia siebie, swoich uczuć i nastroju przez dźwięk, rytm, ciszę…
Komunikacja z drugim człowiekiem. Dialogi bez słów…
Współbrzmienie, harmonia, muzyczne zdania i wiersze z rytmicznej muzyki…
Spotkanie w cyklu terapeutycznym dla matek przeżywających trudności.