Zajęcia edukacyjne/terapeutyczne/integracyjne z udziałem psa pracującego w DOGOterapii

DSC_6353

Zajęcia z udziałem psa pracującego w dogoterapii (w ramach statutowej działalności odpłatnej Fundacji oraz bezpłatnie w ramach projektów).

– dla RODZIN:
Cykle cotygodniowych spotkań godzinnych-dwugodzinnych dla kilku rodzin.

Cele zajęć:

• pogłębienie więzi wewnątrzrodzinnych
• poprawa umiejętności komunikacji w rodzinie i w grupie
• integracja rodzin między sobą
• rozwój zmysłów dziecka
• rozwijanie odpowiedzialności, obowiązkowości u dziecka
• rozwój wrażliwości, uważności dzieci i dorosłych
• poprawa poczucia własnej wartości
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
• edukacja, poszerzenie horyzontów
• relaksacja

– dla pojedynczej RODZINY:
Cykle cotygodniowych spotkań godzinnych -dwugodzinnych dla jednej rodziny
Cele zajęć:

• poprawa/pogłębienie więzi
• poprawa komunikacji w rodzinie
• rozwój zmysłów dziecka
• rozwijanie kreatywności
• rozwój wrażliwości, uważności dzieci i dorosłych
• poprawa poczucia własnej wartości
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa

INDYWIDULNE
Cele ustalane indywidualnie, w zależności od problemu

Informacja i zapisy:

515 270 502