Wolontariat w Zielonym Wzgórzu

Siedmiu Uczestników projektu Regionalnego Centrum Wolontariatu Centerko  „Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat” – od 2 lutego 2022 roku wolontariuszami w naszej Fundacji.

Tak o projekcie pisze Centerko:

Zadaniem projektu jest wdrożenie 20-tu osób chorujących psychicznie w woj. łódzkim do pełnienia roli wolontariuszy oraz włączenie ich w wolontariat w obszarze pomocy społecznej. W tym celu zostaną oni odpowiednio przeszkoleni i przygotowani oraz otrzymają indywidualne wsparcie specjalistów i asystentów, którzy będą im pomagali w podjęciu wolontariatu długoterminowego oraz towarzyszyli w trakcie ich pracy.

Przez okres 18-tu miesięcy będą działali w wybranych organizacjach i instytucjach (np. domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, ośrodki kultury) i wykonywali świadczenia, zgodnie z własnymi możliwościami, predyspozycjami, zainteresowaniami oraz odpowiednią intensywnością, a ich dokonania będą relacjonowane na specjalnie utworzonej stronie na facebooku. Warunkiem udziału jest posiadanie stabilnego stanu zdrowotnego, pozwalającego na podjęcie wolontariatu oraz przebywanie pod opieką lekarza psychiatry lub terapeuty.

Dla wolontariuszy przewidziano 12-to godzinne szkolenie, składające się z III modułów („Wolontariat w pierwszych krokach”, „Mam prawo wiedzieć”, „Warto rozmawiać”), dzięki któremu dowiedzą się, czym jest wolontariat w praktyce, w jakich obszarach mogą działać oraz, jak zadbać o odpowiednią komunikację. Natomiast, dla przedstawicieli podmiotów chcących współpracować z wolontariuszami zorganizowane zostanie dwumodułowe 12-to godzinne szkolenie („Zarządzanie wolontariatem”, „Otwarty dialog”), dające uprawnienia pracy w charakterze profesjonalnego koordynatora wolontariatu.

Ponadto, uczestnicy programu objęci zostaną specjalnym, indywidualnym programem wsparcia ze strony specjalnie zatrudnionych asystentów beneficjenta projektu (koordynatorów wolontariatu), psychologa oraz opiekuna merytorycznego, co przyczyni się do lepszego doboru oferty pracy wolontarystycznej oraz efektywnych i systematycznych działań.

Oferta projektu obejmuje: wsparcie i pomoc opiekuna merytorycznego zadania; opiekę asystenta dla wolontariuszy podczas akcji i działań przez nich wykonywanych; indywidualne konsultacje specjalistyczne z psychologiem; bezpłatne szkolenia dla przyszłych wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu; pakiet bezpłatnych materiałów promocyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych.

W 2012 – 2014 Zielone Wzgórze brało udział w innowacyjnym projekcie, także realizowanym przez Stowarzyszenie Pomost wraz z Punktem Pracy Wolontarystycznej „Centerko” (obecnie: Regionalne Centrum Wolontariatu) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS: ”Wolontariat jako Narzędzie Aktywnej Integracji Osób Chorujących Psychicznie”. W ramach Projektu przepracowało w naszej Fundacji dwoje wolontariuszy 96 godzin (co tydzień po 2 godz. każdy przez okres pół roku); Fundacja brała aktywny udział (praca w grupie roboczej) w przygotowywaniu podręcznika wolontariatu, który ukazał się jako rezultat Projektu.

Tak Centerko wtedy pisało o tamtym projekcie:

Zastosowanie wolontariatu jako  terapii i rehabilitacji społeczno-zawodowej młodych osób chorujących psychicznie nie było do tej pory stosowane. Znane są pojedyncze przypadki angażowania osób z niepełnosprawnością (głównie ruchowa) w wolontariat, ale tylko w ramach jednorazowego projektu/programu lub akcji. Osoby chorujące oraz ich najbliżsi zwracają uwagę na konieczność prowadzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej metodą „małych kroczków” – tak, aby stopniowo przełamywać kolejne bariery. Taką możliwość w niezwykle elastycznym wydaniu daje praca wolontarystyczna, której rodzaj i natężenie można dowolnie dobierać i zmieniać w zależności od samopoczucia pacjenta. Natomiast formy oddziaływania, które od razu wypychają osobę chorującą na głęboką wodę wywołać mogą  frustrację i pogłębiać jej wycofanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.