Spotkania rodziców z dziećmi

IMG_1100

Spotkania rodziców biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej

Organizujemy w siedzibie naszej Fundacji spotkania dla rodzin tymczasowo zdezintegrowanych.

Adresaci:
RODZICE BIOLOGICZNI, którzy mają ograniczone prawa rodzicielskie poprzez umieszczenie dziecka/dzieci w pieczy zastępczej.
Spotkania odbywają się ze wsparciem specjalisty. Wszystkie szczegóły (terminy, czas trwania, dojazd itd) ustalamy na bieżąco z rodzicami  biologicznymi oraz opiekunami zastępczymi.

Możliwość refundacji całości lub części kosztów dojazdu (w przypadku gdy rodzice przywożą i odwożą dziecko taksówką)

Informacja w sprawie zapisów:
Anna Guzek
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com