Spotkania rodziców z dziećmi

IMG_1100

Spotkania rodziców biologicznych (rodzin naturalnych) z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej oraz dzieci z rodzicami w sytuacji konfliktu okołorozstaniowego.

Organizujemy w ramach naszej statutowej działalności odpłatnej, w siedzibie naszej Fundacji, spotkania dla rodzin czasowo zdezintegrowanych.

Adresaci:
przede wszystkim RODZICE BIOLOGICZNI (którzy mają ograniczone prawa rodzicielskie poprzez umieszczenie dziecka/dzieci w pieczy zastępczej) oraz ich dzieci.

Spotkania odbywają się ze wsparciem specjalisty. Wszystkie szczegóły (terminy, czas trwania, koszt, dojazd itd) ustalamy na bieżąco z rodzinami biologicznymi i zastępczymi.

Informacja w sprawie zapisów:
Anna Guzek
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com