Spotkania Rodziców z Dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej

IMG_1100

Spotkania Rodziców biologicznych z Dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej

Organizujemy w siedzibie naszej Fundacji spotkania
dla rodzin tymczasowo zdezintegrowanych.

Adresaci:
RODZICE BIOLOGICZNI, którzy mają ograniczone prawa rodzicielskie poprzez umieszczenie dziecka/dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
Spotkania Rodziców z DZIEĆMI odbywają się ze wsparciem specjalisty. Wszystkie szczegóły (terminy, czas trwania, dojazd itd)
ustalamy na bieżąco z rodzinami: biologiczną i zastępczą.

Możliwość refundacji całości lub części kosztów dojazdu (w przypadku gdy rodzice przywożą i odwożą dziecko taksówką)

 

Informacja w sprawie zapisów:
Anna Guzek
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com