Projekt Więzi odNowa

Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”
aktualnie realizuje Projekt Więzi odNowa,
dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt kierujemy do osób zainteresowanych tematyką więzi:

  •  rodziców i opiekunów
  •  rodzin adopcyjnych i zastępczych
  •  osób z doświadczeniem przerwanych/osłabionych więzi w dzieciństwie
  •  pracowników i wolontariuszy z obszaru pomocy rodzinie i pieczy zastępczej.

Adresatami Projektu są:

1.    dorosłe osoby z doświadczeniem zerwanych/osłabionych więzi w dzieciństwie:

•    wychowane w placówkach, w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej,
•    rozdzielone z rodzeństwem,
•    z doświadczeniem separacji z rodzicem w dzieciństwie
(np. w wyniku rozwodu, emigracji, długotrwałego pobytu w szpitalu itp.).

2.     osoby wychowujące dzieci po zerwanej/osłabionej więzi:

•    rodzice adopcyjni,
•    opiekunowie zastępczy,
•    rodzice biologiczni po powrocie dziecka z pieczy zastępczej,
•    wychowawcy i wolontariusze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3.    osoby pracujące z rodziną i z dziećmi po trudnych doświadczeniach:

•    pedagodzy,
•    nauczyciele,
•    pracownicy (studenci) z obszaru pomocy rodzinie i pieczy zastępczej.

4.    dzieci z doświadczeniem straty/separacji:

•    z rodzin adopcyjnych i zastępczych,
•    z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
•    po rozstaniu z rodzeństwem,
•    po rozstaniu z jednym z rodziców.

Cele Projektu:

  • Zwiększenie wiedzy wśród uczestników n.t. więzi, skutków jej wczesnego zerwania i zaburzeń w tym obszarze.
  • Pozytywna zmiana w kontaktach interpersonalnych i w relacjach.
  • Zwiększenie aktywności społecznej i poprawa kondycji psychicznej uczestników.

Miejsce:   Łódź

–    siedziba Fundacji „Zielone Wzgórze” ul. Okólna 75
–    siedziba Stowarzyszenia Centrum Opus pl. Wolności 2
–    możliwość prowadzenia zajęć we wskazanych placówkach

00_

dla Rodziców i Opiekunów

 •   TRENING KOMUNIKACJI

•    TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH i WYCHOWAWCZYCH

12 trzygodzinnych spotkań cotygodniowych – pl Wolności 2

dla Rodzin:

•    WARSZTATY ARTETERAPEUTYCZNE

•    FOTOGRAFICZNE

•    DOGOTERAPEUTYCZNE

Okólna 75  oraz  pl Wolności 2

dla Dzieci i dla Młodzieży:

•    SOCJOTERAPIA (2 grupy wiekowe).

(z udziałem psa pracującego w dogoterapii)

Spotkania – cotygodniowe, trwające 2 godz, Okólna 75

Prze cały czas realizacji Projektu zapraszamy na KONSULTACJE  ze specjalistami (pedagodzy, psycholodzy, terapeuci).

Zapraszamy do udziału we wspólnym przedsięwzięciu – stworzeniu PUBLIKACJI, na którą złożą się relacje osobiste uczestników: wywiady oraz przygotowany przez nich materiał ilustracyjny.
FORUM INTERNETOWE – tu można dzielić się opiniami i refleksjami oraz swoimi doświadczeniami z obszaru rodzicielstwa oraz więzi rodzinnych.
Wiosną ruszy Grupa Wsparcia w formie GRUPY TWÓRCZO-ROZWOJOWEJ.

Uczestnicy Projektu „Więzi odNowa” poszerzą wiedzę i umiejętności, poznają osoby o różnych doświadczeniach z obszaru wcześnie przerwanych więzi.
Projekt zainspiruje i zmotywuje uczestników do korzystnej zmiany, zmniejszy ryzyko niepowodzeń w relacjach i wpłynie na wzmocnienie więzi w rodzinach.

Zapisy i informacje:

fundacjazielonewzgorze@gmail.com
tel.  515 270 502

Zespół Projektu Więzi odNowa

Maria Spychalska

psycholog, terapeutka rodzin, certyfikowana trenerka Szkoły dla Rodziców.

Anna Guzek

arteterapeutka, od ponad 20 lat matka adopcyjna, założycielka i prezeska Fundacji „Zielone Wzgórze”.

Ewa Chalczyńska

etnolog, antropolog kultury.

Matylda Borczyńska

etnolog, plastyk, fotograf.

Agata Drewniak

pedagog, arteterapeutka, psychoterapeutka, terapeutka krótkoterminowej terapii  traumy metodą EMDR, terapeutka Integracji Sensorycznej.

Małgorzata Waczyńska

pedagog (rewalidacja, pedagogika terapeutyczna), dogoterapeutka

Małgorzata Krzemińska

pedagog (specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna),  dogoterapeutka.

Anna Zarębska

psycholog, socjoterapeutka, arteterapeutka, terapeutka Zaawansowanej Terapii  Integrującej AIT.

Dorota Rałowiec

pedagog (specjalność: edukacja przez sztukę), arteterapeutka.

Zuzanna Bończyk

psycholog, wychowawca, psychoterapeutka

Magdalena Korczyk-Waszak

pedagog, coach, doradca, trener

Kamila Zdziechowska

psycholog, pedagog (opieka i terapia pedagogiczna).

Zespól pracuje pod superwizją certyfikowanego psychoterapeuty, superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizora Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.