Projekt: Warsztaty dla Rodziców

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w:

WARSZTATACH DLA RODZICÓW

Projekt składa się z dwóch cykli
adresowanych do osób doświadczających trudności wychowawczych
m.in. do rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Program:
– radzenie sobie z trudnymi uczuciami,

– potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
– respektowanie i chronienie granic,
– budowanie zaufania,
– czy karać; jak chwalić, jak motywować,
– sposoby rozwiązywania konfliktów,
budowanie samokontroli i samodzielności,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,

– podstawy porozumienia bez przemocy.

Miejsce:
Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”
Okólna 75, Łódź


    GRUPA WSPARCIA dla rodziców

10 spotkań po 2,5 godz.
w co drugi wtorek, od godz. 17.00 do 19.30
początek: 7 sierpnia 2018
•    TRENING umiejętności rodzicielskich
cykl 12 zajęć po 3 godz. co tydzień
poniedziałki od godz. 17.00 do 20.00
początek: 10 września 2018

Prowadzenie obu cykli:
mgr Anna Guzek, arteterapeutka, trenerka komunikacji bez przemocy (NVC)

W ramach projektu organizujemy w siedzibie Fundacji
  SPOTKANIA RODZICÓW biologicznych
z DZIEĆMI przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej

Spotkania rodzin odbywają się ze wsparciem specjalisty.
Wszystkie szczegóły (np. terminy, dojazd, częstotliwość)
uzgadniamy indywidualnie z rodzinami: biologiczną i zastępczą.

W ramach Projektu przewidziane jest 30 godzin spotkań (np. 20 spotkań po półtorej godziny).

 

Info i zapisy:
515 270 502

fundacjazielonewzgorze@gmail.com

 

logo_promuje_lodzkie_rcps_mono-01

Zadanie współfinansowane ze środków WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO