Zasady obowiązujące w Zielonym Wzgórzu w związku z pandemią.

Ważne informacje:

W związku z pandemią nasza organizacja stosuje się do następujących zasad:

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby chorujące na infekcję lub z następującymi objawami: katar, kaszel, podwyższona temperatura – z jakiejkolwiek występowałyby one przyczyny.
 2. Zajęcia odbywają się w mniejszych grupach, tak by możliwe było zachowanie większych odległości miedzy uczestnikami.
 3. Uczestnicy pilnują odległości w sytuacjach przerw (palenie papierosów, udawanie się do toalety – tak by nie tworzyła się kolejka na holu).
 4. Witamy się na odległość (nie podajemy sobie rąk).
 5. Zaraz po wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk udostępnionym przez Fundację środkiem.
 6. Nie jest możliwe przychodzenie z dziećmi, które jak działo się  do tej pory /po uprzednim uzgodnieniu z Fundacją/ spędzałyby czas w sąsiednim pomieszczeniu (np. pod opieką  wolontariusza).
 7. Prosimy o przynoszenie własnych napojów (do odwołania: Fundacja nie częstuje napojami, ciasteczkami itp. oraz nie udostępnia naczyń).
 8. Kwestia maseczek pozostaje do decyzji danego uczestnika. Nie ma obowiązku noszenia maseczki w przestrzeni Fundacji (w budynku i w ogrodzie). Jeśli jednak ktoś chce być na zajęciach w maseczce – jak najbardziej jest to OK.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
tel: 515 270 502
mail: fundacjazielonewzgorze@gmail.com
a także na nasz BLOG FB

——————————————————————–

dla rodziców i opiekunów:

TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH 
i WYCHOWAWCZYCH

Koszt 250 zł za cały cykl. Możliwość płatności w dwóch ratach.
Zniżka dla par rodzicielskich.
Cykle ośmiu 2,5-godzinnych spotkań warsztatowych
w siedzibie Fundacji
(od 9 i 10 czerwca, w godz. 17:00 -19:30.)

Pojedyncze warsztaty (w godz. 17.00 – 20.00):
– Jak sobie radzić ze ZŁOŚCIĄ   19 czerwca, piątek. godz 17 00 – 20.00
– Jak się KOMUNIKOWAĆ z dzieckiem  (data ustalona zostanie w najbliższym czasie)


dla rodziców adopcyjnych:

GRUPA WSPARCIA

Spotkania 2,5-godzinne w piątki, 1 x w miesiącu,
w godz. 17.15 – 19.45

Najbliższe spotkanie w czerwcu, wakacyjne – dla całych rodzin: (data zostanie ustalona)

 

Misją Fundacji jest:

 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • promocja zdrowia psychicznego poprzez kontakt z przyrodą i sztuką, poprzez twórczość i terapię,
 • propagowanie wiedzy i najnowszych standardów w dziedzinie wychowania i rodzicielstwa, adopcji i pieczy zastępczej.
18195829_1882134308726937_1928923674_o_

Numer konta:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas

KRS: 0000425537
REGON: 101435961
NIP: 726 26 50 056

Zarząd Fundacji
Prezes: Anna Guzek
Wiceprezes: Maciej Guzek

Adres siedziby
ul. Okólna 75
91-526 Łódź

Kontakt
fundacjazielonewzgorze@gmail.com
515 270 502

STATUT Fundacji Zielone Wzgórze

Terapię i wsparcie psychologiczne adresujemy m.in. do:

 • rodzin –  które chcą się rozwijać i pogłębiać więzi, a także tych które przeżywają aktualnie kryzys,
 • rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej,
 • rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych,
 • dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną,
 • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich opiekunów i ich rodzin biologicznych,
 • rodzin zrekonstruowanych i samotnych rodziców,
 • matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Zajmujemy się pomocą psychologiczną m.in. w następujących obszarach:
zerwane więzi, adopcja, piecza zastępcza, zaburzenia przywiązania, strata, żałoba, rozwód.

Prowadzimy arteterapię, warsztaty twórczo-rozwojowe, grupy wsparcia, treningi komunikacji
wg Porozumienia bez Przemocy, szkolenia dla rodziców i wychowawców,  konsultacje specjalistyczne (terapeutyczne, psychologiczne).
Organizujemy spotkania dla rodzin zdezintegrowanych poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

Fundacja została założona w 2012 roku.