Zielone Wzgórze wspiera więzi rodzinne.

Pieniądze  z  1%  zostaną  przeznaczone  na  pomoc  rodzinom  w  kryzysie  oraz dzieciom,  które  straciły  swój  dom  i  wychowują  się  w  placówkach.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WSZYSTKIE WARSZTATY, TRENINGI, SZKOLENIA, GRUPA WSPARCIA I SPOTKANIA – ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA. ZAPRASZAMY DO KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH 515 270 502 oraz MAILOWYCH: fundacjazielonewzgorze@gmail.com
a także na nasz BLOG FB

——————————————————————–

dla rodziców i opiekunów:

TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH 
i WYCHOWAWCZYCH

Koszt 250 zł za cały cykl. Mozliwośc płatności w dwóch ratach.
Zniżka dla par rodzicielskich.
2,5-godzinne spotkania warsztatowe
w siedzibie Fundacji przez 8  wtorków:
(od 10. 03,  godz 17:00 -19:30.)

Pojedyncze warsztaty (w godz. 17.00 – 20.00):
– Jak sobie radzić ze ZŁOŚCIĄ  (data ustalona zostanie w najbliższym czasie)
– Jak się KOMUNIKOWAĆ z dzieckiem  (data ustalona zostanie w najbliższym czasie)


dla rodziców adopcyjnych:

GRUPA WSPARCIA

Spotkania 2,5-godzinne w piątki, 1 x w miesiącu,
w godz. 17.15 – 19.45

Najbliższe spotkanie: (data zostanie ustalona)

 

Misją Fundacji jest:

  • wzmacnianie więzi rodzinnych,
  • promocja zdrowia psychicznego poprzez kontakt z przyrodą i sztuką, poprzez twórczość i terapię,
  • propagowanie wiedzy i najnowszych standardów w dziedzinie wychowania i rodzicielstwa, adopcji i pieczy zastępczej.
18195829_1882134308726937_1928923674_o_

Numer konta:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas

KRS: 0000425537
REGON: 101435961
NIP: 726 26 50 056

Zarząd Fundacji
Prezes: Anna Guzek
Wiceprezes: Maciej Guzek

Adres siedziby
ul. Okólna 75
91-526 Łódź

Kontakt
fundacjazielonewzgorze@gmail.com
515 270 502

STATUT Fundacji Zielone Wzgórze

Terapię i wsparcie psychologiczne adresujemy m.in. do:

  • rodzin –  które chcą się rozwijać i pogłębiać więzi, a także tych które przeżywają aktualnie kryzys,
  • rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej,
  • rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych,
  • dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną,
  • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich opiekunów i ich rodzin biologicznych,
  • rodzin zrekonstruowanych i samotnych rodziców,
  • matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Zajmujemy się pomocą psychologiczną m.in. w następujących obszarach:
zerwane więzi, adopcja, piecza zastępcza, zaburzenia przywiązania, strata, żałoba, rozwód.

Prowadzimy arteterapię, warsztaty twórczo-rozwojowe, grupy wsparcia, treningi komunikacji
wg Porozumienia bez Przemocy, szkolenia dla rodziców i wychowawców,  konsultacje specjalistyczne (terapeutyczne, psychologiczne).
Organizujemy spotkania dla rodzin zdezintegrowanych poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

Fundacja została założona w 2012 roku.