Zespół


Anna Guzek

Anna Guzek

Jestem arteterapeutką (podyplomowy Kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi), trenerką komunikacji (Kurs Train the Trainer (TTT) Porozumienie bez Przemocy: Agnieszka Pietlicka i Magdalena Wegner oraz Intensywny Trening Porozumienia bez Przemocy: Szkoła Empatii w Warszawie: Zofia Schacht Petersen i Karsten Schacht Petersen). Tytuł magistra sztuki uzyskałam w łódzkiej ASP.
W 2012 roku wraz z mężem założyliśmy Fundację Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”, której jestem prezeską.

Od ponad 20 lat jesteśmy rodziną adopcyjną. Mamy dwoje dorosłych dzieci – rodzeństwo, które adoptowaliśmy,  gdy mieli 6 i 4 lata.
W Fundacji zajmuję się poradnictwem rodzinnym, wsparciem osób i rodzin przeżywających trudności. Prowadzę warsztaty umiejętności rodzicielskich i warsztaty z komunikacji oraz arteterapię dla dorosłych, młodzieży i dzieci a także dla rodzin.

tel.: 515 270 502  e-mail:  annaguzek@fundacjazielonewzgorze.org

Maria Spychalska - Fot_cr

Maria Spychalska

Jestem psychologiem, terapeutką rodzin, realizatorką programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (Certyfikat Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie). Od wielu lat prowadzę warsztatowe kursy dla rodziców i opiekunów, mające na celu poprawę ich umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami, lepszą komunikację w rodzinie. Prowadzę też cykle szkoleniowo-warsztatowe dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną.

W programie moich szkoleń jest nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć, docierania do potrzeb własnych i dziecka, trening sposobów rozwiązywania konfliktów, wytyczania i rozpoznawania granic, budowania kontaktów opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Rodzice uczą się jak skutecznie zachęcać dziecko do współpracy, jak wzmacniać jego poczucie własnej wartości,  jak skutecznie chwalić oraz… czy karać – a jeśli nie, to co zamiast kar…

Matylda Borczyńska - fot_cr

 Matylda Borczyńska

Jestem antropologiem kultury (U.Ł. – magisterium n.t. Zespołu Downa w kontekście funkcjonowania rodziny) oraz arteterapeutką (podyplomowy Kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi).
Ukończyłam Państwowe Liceum Plastyczne i Pomaturalną Szkołę Fotograficzną „Profesja” oraz Studium Malarstwa i Rysunku.

Pracuję jako terapeutka z osobami z niepełnosparwnością (Warsztaty Terapii Zajęciowej) Od 2014 r  jestem związana z Fundacją „Zielone Wzgórze”. Przeprowadzam wywiady etnograficzne z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych. Współtworzyłam książkę Więzi odNowa, wydaną przez Fundację w 2017 r. w ramach projektu dofinansowanego z programu FIO. Zajmuję się dokumentacją fotograficzną działań Fundacji oraz promocją w Internecie. Współprowadzę warsztaty fotograficzne oraz rękodzieła dla rodzin a także dla osób dorosłych. Prowadzę arteterapię indywidualną dla dzieci i zajęcia arteterapeutyczne dla rodzin. Pasjonuję się pracą z ludźmi oraz sztuką.

Mój blog:  https://mojerzeczy.wordpress.com/category/ceramika/

e-mail: matylda.borczynska@fundacjazielonewzgorze.org

Ewa Chalczyńska - fot_cr

Ewa Chalczyńska

Ukończyłam etnologię ze specjalizacją antropologia kultury (UŁ).
W Fundacji „Zielone Wzgórze” przeprowadzam wywiady z osobami związanymi z tematem adopcji, pieczy zastępczej i zerwanych więzi (współtworzyłam książkę Więzi odNowa, zawierającą relacje osób z obszaru tej problematyki). Prowadzę warsztaty rozwojowe i terapeutyczne.  W projektach zajmuje się organizacją,  koordynacją  a także rekrutacją uczestników.

Jestem także doradcą rozwoju osobowości oraz konsultantem terapii zespołowej i indywidualnej. Szkoliłam się w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie metodami mediacji i negocjacji. Pracowałam z rodzinami osób uzależnionych  w łódzkim oddziale Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozwoju  zawodowym i osobistym moją szczególną uwagę przykuwa  rola jednostki jako składowej systemu rodzinnego, społecznego, kulturowego.

e-mail: ewa.chalczynska@fundacjazielonewzgorze.org

Małgosia Krzemińska - fot_cr

Małgorzata Krzemińska

Jestem pedagogiem (specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), logopedką oraz dogoterapeutką.
W swej pracy łączę dwie moje największe pasje:  psychopedagogikę oraz  pracę nad sposobami  wykorzystania  psów w terapii i edukacji.

Dogoterapia daje wielkie możliwości w rehabilitacji dzieci i dorosłych. Przeszkolony pies może odegrać dużą rolę we wspomaganiu edukacji dzieci o specjalnych potrzebach, a także w socjoterapii,  resocjalizacji oraz  psychoterapii (m.in. zaburzenia więzi, trauma). Pies może wydatnie wesprzeć terapię osób chorujących psychicznie (depresja, lęki, nerwice), osób w głębokiej żałobie oraz cierpiących na ciężkie i przewlekłe choroby.
Prowadzę zajęcia terapeutyczne dla rodzin z  dziećmi (problemy więzi) oraz edukacyjne i edukacyjno-sportowe z udziałem psów dla dzieci w przedszkolach i szkołach a także indywidualne zajęcia dogoterapeutyczne  dla dzieci. Współprowadzę także specjalistyczne kursy i szkolenia z dziedziny dogoterapii.
Organizuję  imprezy sportowe z udziałem psów (wyścigi  psich zaprzęgów, biegi  oraz trekking z psem).
http://www.dogoterapiawlodzi.pl

Dorota Rałowiec - fot_cr

Dorota Rałowiec

Jestem pedagogiem (U.Ł. – magisterium z  edukacji przez sztukę) i arteterapeutką (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi) oraz technikiem ekonomistą (specjalność marketing i aktywizacja sprzedaży).

Prowadzę arteterapię oraz zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuję warsztaty wyjazdowe oraz plenery. Pracowałam z rodzinami zastępczymi, z dziećmi chorymi  w szpitalach oraz z osobami z niepełnosprawnością i chorującymi psychicznie.
W swojej pracy wykorzystuję plastykę, ruch i taniec, dramę, terapię  śmiechem, pedagogikę zabawy,  terapię pedagogiczną i inne nowoczesne metody wspierające rozwój. Interesuje mnie wpływ różnych dziedzin sztuki na człowieka.
Od momentu założenia Fundacji  „Zielone Wzgórze” przez ponad 6 lat byłam członkinią Rady Fundacji.
e-mail:  dorota.ralowiec@fundacjazielonewzgorze.org

Agata-Drewniak-150x176

Agata Drewniak

Jestem psychoterapeutką, terapeutką traumy rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo EMDR,  arteterapeutką, mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja i terapeutką integracji sensorycznej (kurs drugiego stopnia)
/Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, EMDR Europe, Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi/.
Specjalizuję się w terapii traumy w podejściu EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing),  jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Posiadam różnorodne doświadczenia w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pracowałam z osobami ze środowisk zagrożonych wykluczeniem oraz z dziećmi z autyzmem i  FASD, a także z osobami chorującymi psychicznie, starszymi i niepełnosprawnymi. Pracowałam jako wychowawczyni  i socjoterapeutka z młodzieżą niedostosowaną społecznie.  Prowadzę psychoterapię indywidualną dla dorosłych, młodzieży i dzieci (m.in krótkoterminową terapię traumy w podejściu EMDR) oraz współprowadzę  warsztaty terapeutyczne dla grup.

http://agatadrewniak.wixsite.com/terapia

anna-gajda

Anna Gajda

Jestem arteterapeutką (podyplomowe studia na AHE w Łodzi), magistrem biologii (UŁ) florystką, a także z zamiłowania muzykiem.
Pracowałam jako wychowawczyni w świetlicach środowiskowych a także jako nauczycielka (szkoły, przedszkole, szkoła wyższa).

Prowadziłam arteterapię i warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych i dzieci, dla osób  chorujących psychicznie i dla osób z niepełnosprawnością.
Pasję artystyczną  realizuję tworząc kompozycje kwiatowe, ucząc innych sztuki upiększania swojego otoczenia i rozmaitych technik rzemiosł artystycznych oraz prowadząc zespół wokalno-instrumentalny i przez wiele lat chór międzypokoleniowy.
Od ponad 5 lat jestem związana z Fundacją Zielone Wzgórze, gdzie współprowadzę warsztaty arteterapeutyczne oraz warsztaty rękodzieła dla dorosłych oraz rodzin i angażuję się w działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne.

Justyna-150x176

Justyna Wilińska

Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność: Opieka i terapia pedagogiczna) oraz Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania.
Jako instruktorka terapii uzależnień od kilku lat zajmuję się postrehabilitacją osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Fundacji „Arka” w Zgierzu.

Od 2013 związana jestem z Centrum Szkoleń (szkolenia z zakresu obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego).
Ukończyłam też kursy zawodowe w zakresie interpretacji testów psychologicznych oraz trening intrapsychiczny w ujęciu E. Berne’a.
Moją pasją jest wspierania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i odkrywanie w nich zasobów, umożliwiających im rozwój. W swojej pracy łączę rozmaite techniki terapeutyczne – arteterapię, grywalizację, terapię poprzez ruch, śmiech i zabawę.

W Zielonym Wzgórzu pomagam dzieciom oraz rodzinom w budowaniu dobrych relacji i umiejętności komunikacyjnych.
Jest to też miejsce gdzie odpoczywam psychicznie i mogę cieszyć się pięknem przyrody – Lasu Łagiewnickiego i Wzniesień Łódzkich.
Kocham taniec, śpiew, sztuki plastyczne. Maluję obrazy; obecnie poszerzam swoje umiejętności na kursach malarstwa.

Małgo Waczyńska

Małgorzata Waczyńska

Jestem  pedagogiem rewalidacyjnym (magisterium) oraz pedagogiem zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (licencjat: pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową), dogoterapeutką. Od 10 lat jestem nauczycielką w zespole szkół specjalnych, pracuję jako wychowawczyni na oddziale przedszkolnym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Pasjonuję się alternatywnymi metodami komunikacji. Zajmuję się terapią pedagogiczną oraz terapią i edukacją  z udziałem psa (m.in np. wspomaganie nauki czytania).
Jestem treserką psów i zoopsychologiem. Podczas zajęć  towarzyszą mi dwie suczki: Kluska (siberian husky) i Kama (mieszaniec).

http://www.dogoterapiawlodzi.pl

zuza-fotka-na-str

Zuzanna Bończyk

Jestem psychologiem (UŁ) i psychoterapeutką (Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi). W „Zielonym Wzgórzu” współprowadziłam zajęcia terapeutyczne dla rodzin oraz udzielałam konsultacji indywidualnych.
Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną (także w jęz. angielskim)

Prowadziłam psychoterapię młodzieży i osób dorosłych a także dzieci niewidomych i słabo widzących oraz ich rodziców. Udzielałam pomocy psychologicznej pacjentom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Prowadziłam grupę wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
Jako psycholog szkolny pracuję indywidualnie z uczniami oraz prowadzę warsztaty. Pracuję terapeutycznie z rodzinami. W mojej pracy korzystam głównie z podejścia psychoterapeutycznego krótkoterminowego skoncentrowanego na rozwiązaniu.

sandra-150x176

Sandra Guzek

Ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim etnologię (licencjat) oraz archeologię  (magisterium). Od momentu  powstania Fundacji jestem w niej wolontariuszką.  Zajmuję się  opieką nad dziećmi uczestników warsztatów dla rodziców oraz promocją działań Fundacji w Internecie. Uczestniczę w organizacji warsztatów i spotkań, przeprowadzam wywiady etnograficzne.

Interesuję się ilustracją, grafiką komputerową i artystyczną, malarstwem, filmem, e-marketingiem. Moją pasją jest moda, podróże, turystyka górska, żeglarstwo, taniec i muzyka.
Tematem mojej pracy licencjackiej była twórczość i środowisko grupy artystów z niepełnosprawnością intelektualną zrzeszonych w „Domu na Osiedlu” w Łodzi.
Jako wolontariuszka przeprowadzałam wywiady etnograficzne z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.