Zespół

Ania Guzek - fot

Anna Guzek

Jestem arteterapeutką (podyplomowy Kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi) i plastyczką (magisterium w łódzkiej ASP).
W 2012 roku wraz z mężem założyliśmy Fundację Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”.

Od ponad 20 lat jesteśmy rodziną adopcyjną. Mamy dwoje dorosłych dzieci – rodzeństwo, które adoptowaliśmy, gdy mieli 6 i 4 lata.
W Fundacji zajmuję się poradnictwem rodzinnym, wsparciem osób i rodzin przeżywających trudności. Prowadzę warsztaty umiejętności rodzicielskich i warsztaty z komunikacji oraz arteterapię dla dorosłych, młodzieży i dzieci a także dla rodzin.

tel.: 515 270 502  e-mail:  annaguzek@fundacjazielonewzgorze.org

Maria Spychalska - Fot_cr

Maria Spychalska

Jestem psychologiem, terapeutką rodzin, realizatorką programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (Certyfikat Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie). Od wielu lat prowadzę warsztatowe kursy dla rodziców i opiekunów, mające na celu poprawę ich umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami, lepszą komunikację w rodzinie.

W programie moich szkoleń jest nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć, docierania do potrzeb własnych i dziecka, trening sposobów rozwiązywania konfliktów, wytyczania i rozpoznawania granic, budowania kontaktów opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Rodzice uczą się jak skutecznie zachęcać dziecko do współpracy, jak wzmacniać jego poczucie własnej wartości,  jak skutecznie chwalić oraz… czy karać – a jeśli nie, to co zamiast kar…

Ania Zarębska - fot

 Anna Zarębska

Jestem psychologiem (UŁ), arteterapeutką (Instytut Ericksonowski), socjoterapeutką (W.S.P. i Z. im. H. Chodkowskiej), terapeutką AIT (Kurs u Michelle Shapiro). Pracuję z osobami, które doświadczyły traumy sytuacyjnej, bądź rozwojowej. Stosuję metodę Zaawansowanej Terapii Integrującej AIT. Jestem pod superwizją Michelle Shapiro. Z dziećmi pracuję od 9 lat.

Do moich pasji zawodowych należą: sztuka, zdrowie oraz psychologia głębi i ciała. W swojej pracy łączę różne techniki. Studiuję  Psychosomatykę i Somatopsychologię w Szkole Wyższej Pedagogiki Specjalnej w Poznaniu.

Matylda Borczyńska - fot_cr

 Matylda Borczyńska

Jestem antropologiem kultury (U.Ł. – magisterium n.t. Zespołu Downa w kontekście funkcjonowania rodziny).
Ukończyłam Państwowe Liceum Plastyczne i Pomaturalną Szkołę Fotograficzną „Profesja” oraz Studium Malarstwa i Rysunku.

Pracowałam jako wolontariuszka w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin defaworyzowanych społecznie a także na obozie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). Od czterech lat jestem związana z Fundacją „Zielone Wzgórze”. Przeprowadzam wywiady etnograficzne z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych, zajmuję się promocja i dokumentacją działań Fundacji. Współprowadzę warsztaty fotograficzne oraz rękodzieła dla osób dorosłych oraz rodzin. Pasjonuję się pracą z ludźmi oraz sztuką.

Obecnie jestem także doktorantką na UŁ, zajmuję się badaniami na temat osobistej pamięci związanej z przedmiotami codziennego użytku w odniesieniu do sztuki współczesnej.

Mój blog:  https://mojerzeczy.wordpress.com/category/ceramika/

e-mail: matylda.borczynska@fundacjazielonewzgorze.org

Ewa Chalczyńska - fot_cr

Ewa Chalczyńska

Ukończyłam etnologię ze specjalizacją antropologia kultury (U.Ł).
Jestem doradcą rozwoju osobowości oraz konsultantem terapii zespołowej i indywidualnej. Szkoliłam się w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie metodami mediacji i negocjacji. Pracowałam z rodzinami osób uzależnionych  w łódzkim oddziale Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W Fundacji „Zielone Wzgórze” przeprowadzam wywiady z osobami związanymi z tematem adopcji, pieczy zastępczej i zerwanych więzi.
W rozwoju  zawodowym i osobistym moją szczególną uwagę przykuwa  rola jednostki jako składowej systemu rodzinnego, społecznego, kulturowego. Zrozumienie złożoności tych pływów  stanowi dla mnie motywację do nieustających poszukiwań.

e-mail: ewa.chalczynska@fundacjazielonewzgorze.org

Małgosia Krzemińska - fot_cr

Małgorzata Krzemińska

Jestem pedagogiem (specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna).
W swej pracy łączę dwie moje największe pasje:  psychopedagogikę oraz  pracę nad sposobami  wykorzystania  psów w terapii i edukacji.

Dogoterapia daje wielkie możliwości w rehabilitacji dzieci i dorosłych oraz we wspomaganiu edukacji dzieci o specjalnych potrzebach, a także w socjoterapii, w resocjalizacji oraz w psychoterapii (m.in. zaburzenia więzi, trauma). Psy wspomagają terapię osób chorujących psychicznie (depresja, lęki, nerwice), osób w głębokiej żałobie oraz cierpiących na ciężkie i przewlekłe choroby.
Prowadzę zajęcia terapeutyczne dla rodzin z małymi dziećmi (zaburzenia więzi) oraz edukacyjne i edukacyjno-sportowe z udziałem psa dla dzieci w przedszkolach i szkołach a także zajęcia dogoterapeutyczne  dla dzieci z różnymi deficytami i dysfunkcjami.
Organizuję  imprezy sportowe z udziałem psów (wyścigi  psich zaprzęgów, biegi  oraz trekking z psem).
http://www.dogoterapiawlodzi.pl

Dorota Rałowiec - fot_cr

Dorota Rałowiec

Jestem pedagogiem (U.Ł. – magisterium z  edukacji przez sztukę) i arteterapeutką (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi) oraz technikiem ekonomistą (specjalność marketing i aktywizacja sprzedaży).

Prowadzę arteterapię oraz zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuję warsztaty wyjazdowe oraz plenery. Pracowałam z rodzinami zastępczymi, z dziećmi chorymi  w szpitalach oraz z osobami z niepełnosprawnością i chorującymi psychicznie.
W swojej pracy wykorzystuję plastykę,  ruch i taniec, dramę, terapię  śmiechem, pedagogikę zabawy,  terapię pedagogiczną  i nowoczesne metody wspierające rozwój. Interesuję się  wpływem na człowieka różnych dziedzin sztuki.
Od momentu założenia Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze” jestem członkiem Rady Fundacji.
e-mail:  dorota.ralowiec@fundacjazielonewzgorze.org

Agata Drewniak

Agata Drewniak

Jestem psychoterapeutką, terapeutką traumy EMDR, arteterapeutką, pedagogiem resocjalizacyjnym i terapeutką integracji sensorycznej (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, EMDR Europe, Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie). Specjalizuję się w terapii traumy w podejściu EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing ) i jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Posiadam różnorodne doświadczenia w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pracowałam z osobami ze środowisk zagrożonych wykluczeniem oraz z dziećmi z autyzmem i  FASD, a także z osobami chorującymi psychicznie, starszymi i niepełnosprawnymi. Obecnie pracuję jako wychowawca i socjoterapeuta z młodzieżą niedostosowaną społecznie, prowadzę psychoterapię indywidualną dla dorosłych i warsztaty terapeutyczne dla grup.

http://agatadrewniak.wixsite.com/terapia

Kamila Zdziechowska - fot

Kamila Zdziechowska

Jestem psychologiem o specjalności psychologia zdrowia i kliniczna (UŁ) oraz pedagogiem (licencjat: opieka i terapia pedagogiczna, UŁ). Posiadam doświadczenie w pracy z rodzinami w ramach pomocy społecznej jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej a także z młodzieżą chorującą psychicznie (terapia zajęciowa).

Prowadziłam warsztaty umiejętności miękkich np. rozwiązywanie konfliktów, asertywność. Rozwijam swoje kompetencje osobiste i zawodowe w obszarze komunikacji (Porozumienie bez Przemocy – NVC) i pracy z umysłem (medytacja, trening uważności).

Małgorzata Waczyńska - fot

Małgorzata Waczyńska

Jestem  pedagogiem rewalidacyjnym oraz pedagogiem zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (licencjat: pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową), dogoterapeutką, nauczycielką (od 9 lat) w zespole szkół specjalnych (wychowawczynią na oddziale przedszkolnym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

Zajmuję się alternatywnymi metodami komunikacji, terapią pedagogiczną, oraz terapią oraz edukacją (m.in np. wspomaganie nauki czytania) z udziałem psa.
Jestem treserką psów i zoopsychologiem. Od 2006 r  podczas zajęć  towarzyszą mi dwie suczki rasy siberian husky: Sara i Kluska.

http://www.dogoterapiawlodzi.pl

anna-gajda

Anna Gajda

Jestem arteterapeutką (podyplomowe studia na AHE w Łodzi), magistrem biologii (UŁ) florystką, a także z zamiłowania muzykiem.
Pracowałam jako wychowawca w świetlicach środowiskowych a także jako nauczycielka (szkoły, przedszkole, szkoła wyższa).

Prowadziłam arteterapię i warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych i dzieci, dla osób  chorujących psychicznie i dla osób z niepełnosprawnością.
Pasję artystyczną  realizuję tworząc kompozycje kwiatowe, ucząc innych sztuki upiększania swojego otoczenia i rozmaitych technik rzemiosł artystycznych oraz prowadząc zespół wokalno-instrumentalny i przez wiele lat chór międzypokoleniowy.
Od ponad 4 lat jestem związana z Fundacją Zielone Wzgórze, gdzie prowadzę warsztaty arteterapeutyczne oraz warsztaty rękodzieła dla dorosłych oraz rodzin i angażuję się w działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne.

zuza-fotka-na-str

Zuzanna Bończyk

Jestem psychologiem (UŁ) i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji (Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź). Udzielałam pomocy psychologicznej pacjentom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Prowadziłam psychoterapię i grupę wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

Prowadziłam psychoterapię młodzieży i osób dorosłych, niewidomych i słabo widzących, oraz ich rodziców. Jako psycholog szkolny pracuję indywidualnie z uczniami oraz prowadzę warsztaty. Pracuję terapeutycznie z rodzinami. W mojej pracy korzystam głównie z podejścia psychoterapeutycznego krótkoterminowego skoncentrowanego na rozwiązaniu.

Magdalena Korczyk-Waszak

Jestem pedagogiem społecznym, trenerką z 20letnim doświadczeniem (rozwój osobisty, aktywizacja społeczna, wolontariat), doradcą, mentorką, coachem (coaching relacji).
Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego (UŁ)
Prowadzę różnego rodzaju szkolenia i warsztaty.  Od 1996 roku zrealizowałam blisko 3 tys. godzin dla ok. 2200 osób. Realizuję sesje indywidualne i grupowe.

Jestem właścicielką firmy PRADO. PRZESTRZEŃ ROZWOJU I INSPIRACJI, która zajmuje się tworzeniem programów szkoleniowych, działalnością trenerską, rozwojem organizacji, rozwojem liderów w organizacjach oraz współpracą przy realizacji projektów społecznych.
Uwielbiam odkrywać nowe drogi, poznawać ludzi, eksperymentować, doświadczać nieznanych miejsc, smakować życie.

Beata Jabłońska - fot_cr

Beata Jabłońska

Jestem plastyczką z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyłam Wydział Grafiki na Łódzkiej ASP. Uprawiam rzemiosło artystyczne. Moją pasją  jest projektowanie i wykonywanie witraży. Jestem także pedagogiem.

Mam doświadczenie w nauczaniu plastyki i prowadzeniu różnorodnych zajęć  plastycznych, także terapii zajęciowej. Pracuję z dziećmi i dorosłymi. Wiele lat prowadziłam zajęcia plastyczne z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadziłam także zajęcia z edukacji plastycznej na studiach podyplomowych dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Uczę rękodzieła artystycznego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Prowadzę  zajęcia artystyczno-rozwojowe i integracyjne  dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od momentu powstania Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze” jestem członkiem Rady Fundacji.