Więzi odNowa – POWRÓT

„Więzi odNowa – POWRÓT” to program dotyczący przerwanych/zagrożonych więzi rodzinnych.
Jest dalszym ciągiem projektu Więzi odNowa
z lat 2016 -17, dofinansowanego z programu FIO.
W ramach pierwszej edycji projektu wydaliśmy
KSIĄŻKĘ >>>>
pod tym samym tytułem.

FIO 3

Cele:
1. Pokazanie szerszym kręgom społecznym problematyki dezintegracji rodziny,
2. Poprawa więzi w zagrożonych rodzinach,
3. Trwała reintegracja rodzin.

Adresaci:

 1. RODZICE doświadczający trudności i wyzwań wychowawczych
 2. RODZINY z trudnościami więzi
  (m.in
  tymczasowo rozdzielone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej)
 3. PRACOWNICY i WOLONTARIUSZE  z obszaru pomocy dziecku i rodzinie (np. opiekunowie, wychowawcy, asystenci, koordynatorzy, zawodowi rodzice zastępczy)

W ramach Projektu:

 • TRENING KOMUNIKACJI dla RODZICÓW
 • GRUPA WSPARCIA dla RODZICÓW
 • SPOTKANIA dla RODZINY BIOLOGICZNEJ (rodziców i ich dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej)
 • TRENING doskonalenia UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną (specjalistów i wolontariuszy)
 • KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE, PEDAGOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE
 • SPOTKANIA EDUKACYJNE w przestrzeni publicznej (z prezentacjami, prelekcjami, mini-wykładami oraz mini-warsztatami twórczo-edukacyjnymi)
 • cykle ZAJĘĆ dla RODZIN,
 • WARSZTATY z ARTETERAPIĄ

Na zajęciach wykorzystujemy szeroką rozumianą twórczość i różne dziedziny sztuki.

W Projekcie:

 • SESJE FOTOGRAFICZNE
 • WYWIADY NARRACYJNE
 • RĘKODZIEŁO
 • DOGOTERAPIA
 • WYSTAWA z WERNISAŻEM i artystycznym KATALOGIEM
 • REPORTAŻ filmowy