Więzi odNowa – POWRÓT

Zapraszamy Rodziców na Grupę Wsparcia (1 x w mies 2,5 godz)
Najbliższe spotkanie: 6 marca o godz 17 w Zielonym Wzgórzu.

26 lutego rozpoczynamy Trening Komunikacji dla Rodziców.
12 cotygodniowych spotkań 3godzinnych w Zielonym Wzgórzu.

Więzi odNowa – POWRÓT to program dotyczący przerwanych/zagrożonych więzi rodzinnych. Jest dalszym ciągiem projektu Więzi odNowa z lat 2016 – 17, dofinansowanego z programu FIO. W ramach pierwszej edycji wydaliśmy KSIĄŻKĘ >>>>

Partnerem Projektu jest Uniwersytet Łódzki.
Projekt jest dofinansowany ze środków programu FIO

FIO 3
logo_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Cele:
1. Pokazanie szerszym kręgom społecznym problematyki dezintegracji rodziny,
2. Poprawa więzi w zagrożonych rodzinach,
3. Trwała reintegracja rodzin.

 

Adresaci:

 1. RODZICE doświadczający trudności i wyzwań wychowawczych
 2. RODZINY z trudnościami więzi
  (m.in
  tymczasowo rozdzielone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej)
 3. PRACOWNICY i WOLONTARIUSZE  z obszaru pomocy dziecku i rodzinie (np. opiekunowie, wychowawcy, asystenci, koordynatorzy, zawodowi rodzice zastępczy)

W ramach Projektu:

 • GRUPA WSPARCIA dla RODZICÓW
 • TRENING KOMUNIKACJI dla RODZICÓW
 • SPOTKANIA dla RODZINY BIOLOGICZNEJ (rodziców i ich dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej)
 • TRENING doskonalenia UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną (specjalistów i wolontariuszy)
 • KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE, PEDAGOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE
 • Krótkoterminowa PSYCHOTERAPIA indywidualna (dla dorosłych, młodzieży, dzieci)
 • SPOTKANIA EDUKACYJNE w przestrzeni publicznej (z prezentacjami, prelekcjami, mini-wykładami oraz mini-warsztatami twórczo-edukacyjnymi)
 • cykle ZAJĘĆ dla RODZIN,
 • WARSZTATY z ARTETERAPIĄ

Na zajęciach wykorzystujemy szeroką rozumianą twórczość i różne dziedziny sztuki.

W Projekcie:

 • SESJE FOTOGRAFICZNE
 • WYWIADY NARRACYJNE
 • RĘKODZIEŁO
 • DOGOTERAPIA
 • WYSTAWA z WERNISAŻEM i artystycznym KATALOGIEM
 • REPORTAŻ filmowy