Więzi odNowa – POWRÓT

Zapraszamy Rodziców na Grupę Wsparcia (1 x w mies 2,5 godz)
Najbliższe spotkanie:  10 kwietnia o godz 17.30 w Zielonym Wzgórzu.

26 lutego rozpoczęliśmy Trening Komunikacji dla Rodziców.
12 cotygodniowych spotkań 3-godzinnych w Zielonym Wzgórzu.

Więzi odNowa – POWRÓT to program dotyczący przerwanych/zagrożonych więzi rodzinnych. Jest dalszym ciągiem projektu Więzi odNowa z lat 2016 – 17, dofinansowanego z programu FIO. W ramach pierwszej edycji wydaliśmy KSIĄŻKĘ >>>>

Partnerem Projektu jest Uniwersytet Łódzki.
Projekt jest dofinansowany ze środków programu FIO

FIO 3
logo_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Cele projektu Więzi odNowa – POWRÓT:
1. Pokazanie szerszym kręgom społecznym problematyki dezintegracji rodziny,
2. Poprawa więzi w zagrożonych rodzinach,
3. Trwała reintegracja rodzin.

 

Adresaci:

 1. RODZICE doświadczający trudności i wyzwań wychowawczych
 2. RODZINY z trudnościami więzi
  (m.in
  tymczasowo rozdzielone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej)
 3. PRACOWNICY i WOLONTARIUSZE  z obszaru pomocy dziecku i rodzinie (np. opiekunowie, wychowawcy, asystenci, koordynatorzy, zawodowi rodzice zastępczy)

W ramach Projektu: 

dla rodzin biologicznych:
– GRUPA WSPARCIA dla rodziców
– TRENING KOMUNIKACJI dla rodziców
– SPOTKANIA dla rodziny biologicznej (rodziców i ich dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej)
– cykle ZAJĘĆ dla rodzin,
– KONSULTACJE terapeutyczne, psychologiczne i pedagogiczne
– Krótkoterminowa PSYCHOTERAPIA indywidualna (dla dorosłych, młodzieży, dzieci) 

                                                                                                                                                               – Dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną (specjalistów i wolontariuszy):
– TRENING doskonalenia UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
– WARSZTATY z ARTETERAPIĄ                                                                                                                                                                                       – W przestrzeni   publicznej:
– SPOTKANIA EDUKACYJNE  (z prezentacjami, prelekcjami, mini-wykładami oraz mini-warsztatami twórczo-edukacyjnymi)

Na zajęciach wykorzystujemy szeroką rozumianą twórczość i różne dziedziny sztuki.

W Projekcie:

 • SESJE FOTOGRAFICZNE
 • WYWIADY NARRACYJNE
 • RĘKODZIEŁO
 • DOGOTERAPIA
 • WYSTAWA z WERNISAŻEM i artystycznym KATALOGIEM
 • REPORTAŻ filmowy