Więzi odNowa – POWRÓT. Poszukujemy pracowników do projektu.

Więzi odNowa - POWRÓT na www

Przyczyń się do powrotu dzieci z domów dziecka do swoich rodzin!
Od grudnia 2018 r. rozpoczynamy realizację projektu, dofinansowanego ze środków Programu FIO.

Nawiążemy współpracę ze specjalistami w dziedzinach:
– zarządzanie projektami
– promocja
– rekrutacja
– ewaluacja

Więzi odNowa – POWRÓT to kontynuacja realizowanego przez nas w latach 2016 -17 projektu Więzi odNowa, w czasie trwania którego czternaścioro dzieci wróciło z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.

Projekt ma zapobiegać dezintegracji rodzin, przełamywać tabu z obszaru rodzicielstwa, podważyć stereotypy złego rodzica, któremu należy odebrać dzieci.
Więcej o projekcie:
http://fundacjazielonewzgorze.org/wiezi-odnowa-powrot/

Zatrudnimy (umowa zlecenie/umowa świadczenia usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

KOORDYNATORA MERYTORYCZNEGO

SPECJALISTY ds. PROMOCJI

REKRUTERA

EWALUATORA

Do dnia 30 października 2018 r. prosimy o przesłanie CV (wraz z listem motywacyjnym) na adres: biuro@fundacjazielonewzgorze.org
W temacie maila prosimy wpisać „rekrutacja”.

Odpowiemy na wybrane zgłoszenia do dnia 7 listopada.